Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, care a fost elaborat în scopul eliminării diferitelor interpretări legate de încadrările activităţilor în codurile CAEN, stabilirea unor cerinţe specifice minimale desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor. Totodată, la întocmirea acestui Ordin, s-a avut în vedere şi creşterea numărului de proiecte şi iniţiative locale pentru eradicarea speciilor alogene invazive.

Actul normativ va cuprinde doar denumiri ale activităţilor/instalaţiilor cu posibil impact asupra mediului care se vor supune procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi va introduce o serie de cerinţe specifice minimale de care se va ţine cont la autorizarea activităţilor de colectare a deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu. De asemenea, noul Ordin propune cerinţe specifice de autorizare pentru deţinerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes naţional şi pentru Uniunea Europeană.

Publicat în De interes public
Vineri, 26 Noiembrie 2021 00:00

Diverse

SC BELVEDERE MOTORS SRL, titular al proiectelor „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1E (C2) si imprejmuire teren” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1 E (C2) si imprejmuire teren”, propuse a fi amplasate in Galati, Str. Cetatianu Ioan nr. 7 (T39/1, P102, 103, Lot 1, Lot 53/1/1, Lot 53/1/2/1, LOT 2, Lot 1, Lot 2, Lot 25), nr. cadastral 129771, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Publicat în Diverse

Conform informaţiilor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cursul zilei de azi ar urma să aibă loc o nouă etapă a procesului de reactualizare a autorizaţiei integrate de mediu a fostului colos siderurgic, obţinută în 2007 şi care reprezintă cel mai elaborat document de acest fel la nivel naţional. Autorizaţia integrată de mediu prevedea date şi termene precise până la care ar fi urmat să se deruleze şi să se implementeze unele măsuri legate de protecţia mediului. În cursul anului trecut, reprezentanţiii unităţii au solicitat să se opereze o serie de modificări în actuala autorizaţie integrată de mediu, făcând referire la anumite aspecte ce ţineau de Halda de Zgură a Combinatului. După ce va avea loc dezbaterea publică, urmează parcurgerea celorlalte etape şi emiterea unui verdict, unul din punctele principale privind Halda de Zgură.

Publicat în Comunitate