În cadrul unei conferinţe de presă, conducerea Apă Canal SA a prezentat stadiul implementării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020, finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Durata contractului este de 105 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, iar valoarea totală, după ultimul act adiţional, este de 889.975.308 lei, cu TVA inclus, adică aproximativ 178 milioane de euro. Prin intermediul acestui proiect, se înfiinţează şi se extind sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Galaţi.

Astfel, se lucrează la reabilitarea şi extinderea unui număr de 3 Sisteme Zonale de Alimentare cu apă - Galaţi, Tecuci, Bereşti - şi realizarea unui Sistem de alimentare nou în Cosmeşti Vale, acestea deservind un număr de 46 localităţi grupate în 22 de Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT). Populaţia beneficiară a investiţiilor de alimentare cu apă va fi de 129.671 de locuitori, reprezentând aproximativ 20,7% din populaţia totală a judeţului.

De asemenea, se derulează lucrări în domeniul apei uzate, constând în extinderea sistemelor de canalizare în 14 aglomerări, din care 10 grupate în 2 clustere, deservind un număr de 43 de localităţi grupate în 22 de UAT-uri. Populaţia beneficiară a investiţiilor de canalizare-epurare a apelor uzate va fi de aproximativ 44.242 de locuitori, reprezentând aproximativ 7,07% din populaţia totală a judeţului.

Potrivit declaraţiilor directorului general al Apă Canal SA, Gelu Stan, stadiul implementării proiectului este de 56-57%, judeţul nostru situându-se pe locul 2 la nivel naţional, doar Vrancea având un stadiu mai avansat cu doar 3-4 procente în plus faţă de Galaţi. Gelu Stan a afirmat că proiectul a întâmpinat şi greutăţi, unele dintre firmele de construcţii prestatoare au dat faliment, altele se confruntă cu lipsa forţei de muncă.

Publicat în Eveniment

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi aduce la cunoştinţă că în data de 12.08.2021 se vor executa lucrări de cuplare a unui tronson de conductă nouă şi a unui tronson de conductă cu rol de provizorat în str. Al.Cernat, între str. C.Porumbescu şi blocul M5 - VEZI Galeria de imagini de mai jos! ↓.

Lucrările programate vor conduce la sistarea apei între orele 08.00 - 20.00 pentru o parte dintre consumatorii din Cartier Mazepa II, respectiv blocurile: M5, M5A, M6, M7, D1A, D1B, D2A, D2B, D3A, IC1-IC3, LC1-LC9, E1-E3, CL1-CL3, L4-L6, M8-M15, F7, ROKA, COLIBRI, ATENA, Inspectoratul de Stat în Construcţii, ENGIE, ING Bank, VIVA, Centrul de Transfuzii, Penny Market, Restaurant Blue Aqua, Vila Belvedere, Complex Ancora, Biserica Trei Ierarhi, Plase Pescăreşti, abonaţi casnici din str. C-tin.Brâncoveanu, Română, Al.Cernat, C.Porumbescu, Armata Poporului, Piaţa Falezei, Râpei, Marinarilor, Garibaldi, Mărăşeşti, Şoimului, Berzei, Ovidiu, Victoriei.

Pentru situaţii deosebite, Apă Canal S.A. Galaţi va pune la dispoziţie cisterna cu apă, cererile putând fi făcute la dispeceratul societăţii, la numerele de telefon 0236/463.294 şi 0236/473.380 - int. 133.

Publicat în Eveniment

Societatea APA CANAL SA Galați întâmpină dificultăți în furnizarea serviciului de alimentare cu apă în mai multe localități din județul Galați, în contextul creșterii consumului populației, pe fondul perioadei caniculare și folosirii unor cantităti semnificative de apă în activități agricole și de grădinărit.

Astfel, în localitățile Bălăbănești, Nicorești, Cosmești, Rădești, Movileni și Smârdan, furnizarea apei potabile se va realiza după un program menit să asigure alimentarea cu apă în parametri.

Programul pentru localitățile în care sunt probleme este următorul:

UAT Bălăbănești - Satul Bursucani
Începând cu data de 16.07.2021 furnizarea apei se realizează după următorul program:
- În intervalul orar 7:00 - 12:00 în zona de deal
- În intervalul orar 12:00 - 7:00 în zona de vale

UAT Nicorești
În localitățile Braniștea, Grozăvești și Fântâni Deal, zilnic, în intervalul orar 5:00 - 12:00 si 16:00 - 22:00

UAT Cosmești
Începând cu data de 19.07.2021 furnizarea apei se va realiza după următorul program:
Perioada: 19 - 25 iulie 2021; 02 - 08 august 2021; 16 - 22 august 2021
- În intervalul orar 5:00 - 14:00 în sat Furcenii Vechi - Furcenii Noi
- În intervalul orar 14:00 - 22:00 în sat Baltăreți, Satu Nou, Furcenii Vechi
Perioada: 26 iulie 2021 - 01 august 2021; 09 - 15 august 2021; 23 - 29. august 2021
- În intervalul orar 5:00 - 14:00 în sat Furcenii Vechi - Furcenii Noi
- În intervalul orar 14:00 - 22:00 în sat Baltăreți, Satu Nou, Furcenii Vechi

UAT Rădești
Începând cu data de 20.07.2021 furnizarea apei se va realiza după următorul program:
Alternativ, câte o zi în fiecare zonă:
- Zona str. Drumul Viilor - 20.07.2021
- Zona str. Eternității - 21.07.2021
- Sat Cruceanu - 22.07.2021

UAT Movileni
Începând cu data de 19.07.2021 furnizarea apei se va realiza după următorul program:
ZILNIC, în intervalul orar 06,00 - 22,00 (noaptea acumulăm apă pentru ziua următoare)

UAT Smârdan
Începând cu data de 16.07.2021 furnizarea apei se va realiza după următorul program:
- Alternativ, o zi în Sat Cișmele, o zi în Sat M. Kogălniceanu.

Deasemenea pentru sat Smârdan, până la finalizarea lucrărilor de redimensionare a capacităților de pompare, începând cu data de 20.07.2021 furnizarea apei se realizează după următorul program:
- În intervalul orar: 7:30 - 18:00, alternativ, o zi în zona de nord, o zi în zona de sud a satului.

"Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI face apel către consumatori/clienți, să utilizeze apa potabilă cu maximă responsabilitate, strict în scop casnic, menajer, evitând folosirea apei potabile pentru scopuri agricole și de grădinărit. Pentru aceste activități recomandăm utilizarea pe cât posibil a apei din alte surse (fântâni, puțuri etc.). Precizăm ca legislatia în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești", se arată în anunțul societății APA CANAL SA Galați.

Publicat în Știrea zilei

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galaţi constatând în continuare deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare. Problemele nerezolvate ale instalaţiilor de canalizare din subsolurile blocurilor pot genera, pe lângă mirosul neplăcut şi umiditate excesivă, probleme majore ale structurii de rezistenţă a clădirilor.

Inventarierea locurilor cu probleme a început în luna februarie 2019, când a fost dată publicităţii o primă situaţie privind astfel de deficienţe identificate la un număr de 130 de asociaţii de proprietari, respectiv 412 racorduri aferente unui număr de 281 de blocuri. Ulterior, până în luna decembrie 2019, s-au identificat alte 371 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 240 de blocuri din 132 de asociaţii de proprietari. Inventarierea a continuat şi în anul 2020. Au fost verificate locaţii noi, dar şi reverificate unele dintre locaţiile la care anterior s-au constatat deficienţe.

În tabelul ataşat - VEZI Galeria de imagini de mai jos! ↓ -, este prezentată situaţia blocurilor/scărilor identificate cu probleme pe raza municipiului Galaţi, în 2020, în plus faţă de locaţiile din anul 2019, respectiv 83 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 63 de blocuri din 55 de asociaţii de proprietari.

Verificările efectuate în perioada 2019-2020 au vizat blocurile din municipiul Galaţi în integralitate. Per total, s-au identificat probleme în funcţionarea a 866 de racorduri de canalizare, reprezentând cca. 20,3% din numărul racordurilor din municipiu, aferente unui număr de 584 de blocuri (cca. 37,3% din totalul blocurilor din municipiu). Din totalul de 727 de asociaţii, la un numar de 317 s-au constatat deficienţe in funcţionarea racordurilor de canalizare.

Aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp.

În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă) generează focare de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei.

„Facem precizarea că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii Apă Canal SA Galaţi şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate. Aceleaşi acte normative prevăd că instalaţiile interioare de canalizare reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Societatea Apă Canal S.A. Galaţi, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare”, informează Apă Canal SA Galaţi.

Legea nr.196/2018 privind funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede că activitatea de administrare, întreţinere şi reparaţii asupra proprietăţii comune dintr-un condominiu revine asociaţiei de proprietari. Aceeaşi lege prevede şi modalitatea de stabilire a condiţiilor în care pot fi realizate serviciile de întreţinere şi de reparaţii curente ale elementelor de construcţii şi instalaţii ale clădirii.

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că echipele Apă Canal acţionează acum pentru evacuarea apei acumulate în urma ploilor abundente din această dimineaţă. „Având în vedere că debitul Dunării este mare, apa acumulată în Valea oraşului se poate evacua doar prin pompare. Cele trei pompe de la Staţia de pompare 13 iunie funcţionează la capacitate maximă (5000 metri cubi/oră fiecare) şi s-a solicitat suplimentarea cu o motopompă de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. De asemenea, în scurt timp se va acţiona şi în zona Tirighina pentru curăţarea de aluviuni a carosabilului“, precizează municipalitatea. Reamintim că județul Galați se află sub COD PORTOCALIU de ploi abundente, până sâmbătă, 19 iunie, ora 23.00.

Publicat în Eveniment

În infrastructura de apă potabilă din municipiul Galaţi se derulează lucrări de investiţii majore, atât la conducte magistrale de apă, cât şi în Staţia de Repompare Fileşti, lucrări finanţate din fonduri europene în cadrul programelor accesate atât de către Societatea Apă Canal S.A. Galaţi, cât şi de Primăria municipiului Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi.

Astfel, în perioada imediat următoare Asocierea Tancrad-Lemacons-Citadina 98-Mari Villa Com-Add Global Design va efectua, în cadrul proiectului „Modernizare linii de tramvai şi carosabil str. Siderurgiştilor şi 1 Decembrie 1918”, derulat de Primăria municipiului Galaţi, intervenţii la magistralele de apă aferente Staţiei de Repompare Fileşti. Se va interveni în zonele de intersectare a str. 1 Decembrie 1918 cu străzile 9 Mai, Gladiolelor, Aurel Vlaicu şi Podul Înalt. În acelaşi timp, magistralele Dn 1000 mm, Dn 800 mm, Dn 600 mm şi Dn 500 mm (reabilitate) vor fi conectate la sistemul hidraulic al reţelei de distribuţie aferent Staţiei de Repompare Fileşti.

Potrivit Apă Canal S.A. Galaţi, toate aceste lucrări vor necesita oprirea Staţiei de Repompare Fileşti pentru 24 de ore, respectiv în intervalul: 19 mai ora 07.00 - 20 mai ora 07.00. În intervalul orar anterior menţionat alimentarea cu apă potabilă va fi sistată pentru consumatorii arondaţi Staţiei de Repompare Fileşti (blocuri, abonaţi casnici, agenţi economici, instituţii) din arealul cuprins între: str. Gh. Doja, bdul. G. Coşbuc, str. Drumul Viilor, str. N. Mantu, str. Drumul de Centură, Sat Fileşti, Calea Smârdan, respectiv următoarele cartiere, cu străzile adiacente: Cartier Aurel Vlaicu, Cartier Siderurgiştilor Vest, Cartier Micro 14 (inclusiv Viaduct), Cartier I.C. Frimu, Cartier Fileşti, Sat Fileşti, Cartier Micro 38, Cartier Micro 39A, Cartier Micro 39B, Cartier Micro 39C, Cartier Micro 40, Cartier Micro 13B. VEZI Galeria de imagini de mai jos! ↓

Pentru situaţii deosebite, Apă Canal S.A. Galaţi va pune la dispoziţie cisterne cu apă. Acestea sunt amplasate în: Micro 39C (bloc A1 - parcare), Micro 40 (str. Av. M.Zorileanu, zona bloc I2 - Şcoala 30) şi Biserica Sf. Mina (str. Tecuci). În situaţii speciale se poate solicita cisterna mobilă. Cererile pot fi făcute la dispeceratul societătii, la numerele de telefon 0236.463.294 şi 0236.473.380 - int. 133.

„Rugăm toţi abonaţii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva necesară de apă pentru consum şi uz casnic în perioada întreruperii furnizării apei. S-au stabilit împreună cu antreprenorii lucrările ce vor fi executate, astfel încât la oprirea Staţiei de repompare Fileşti, absolut necesară pentru facilitarea acestora, să se realizeze cât mai multe intervenţii posibile în reţeaua de apă din zona aferentă proiectului de investiţii. Concomitent cu lucrările constructorilor din proiectul Primăriei Galaţi, personalul  Apă Canal S.A. Galaţi va efectua o serie de lucrări proprii în reţeaua de distribuţie apă, în puncte critice, la care nu s-a putut interveni în anul 2020 din cauza pandemiei de coronavirus şi obligativităţii asigurării continuităţii serviciului de alimentare cu apă. S-a luat în calcul reducerea cât mai mult posibil a impactului acestor opriri asupra populaţiei alimentate din staţia Fileşti. Subliniem faptul că magistralele de apă potabilă din municipiul Galaţi, dar şi cele de aducţiune pentru municipiul Galaţi trebuie supuse unui amplu proces de modernizare pentru a prezenta siguranţă în exploatare, pentru a asigura condiţiile necesare furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă continuu şi în parametri“, precizează Apă Canal S.A. Galaţi.

Publicat în Știrea zilei
Conform detaliilor oferite de conducerea Apă Canal, gălăţenii vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru achitarea facturilor de apă rece. Ing. Gelu Stan, directorul societăţii, a motivat majorarea tarifelor prin investiţiile pe care Apă Canal trebuie să le facă pentru ca apa consumată de gălăţeni să se poată încadra în normele calitative europene.  Astfel, preţurile au crescut de la 1 noiembrie cu la 9% la apă potabilă (preţul anterior era de 4,36 lei/mc), şi cu 4% la apa uzată (preţul anterior era de 2,53 lei/mc). În urma reducerii TVA de la 24 la 20%, de la 1 ianuarie, noile preţuri vor fi la apă rece de 4,18 lei/mc şi de 2,63lei/mc la apă uzată. O nouă majorare a preţurilor este estimată pentru anul 2017, când se prevede continuarea creşterii tarifare cu 5% la preţul apei potabile şi cu 5% la apa uzată. Conducerea societăţii a dorit să atragă atenţia asupra faptului că iniţial fuseseră preconizate creşteri mai mari ale tarifelor, dar acestea au fost diminuate în urma analizei financiare realizată de catre BDO Audit SRL realizate la cererea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care a asigurat cofinanţarea locală la investiţiile pe fonduri europene realizate de către Apă Canal. Investiţiile au inclus extinderea reţelelor de apă în judeţ. Unul dintre reprezentanţii sindicatelor, Romică Gârneaţă, a întrebat conducerea Apă Canal dacă a luat în considerare puterea de suportabilitate a majorării preţurilor de către beneficiarii finali, mai ales a celor din mediul rural, deoarece în ultimii ani a fost înregistrată o scădere a consumului de apă. Iar o altă persoană participantă la şedinţă a dorit să ştie dacă societatea va anunţa vreodată şi rectificări privind scăderea tarifelor preţurilor apei. Gelu Stan a precizat că acest lucru se va putea întâmpla după reducerea TVA de la 24% la 20%, preconizată să intre în vigoare din ianuarie 2016, aşa cum am arătat mai sus. Societatea preconizează însă noi investiţii în mărirea reţelei de apă prin acoperirea zonelor în care gălăţenii nu au conectare la sistem iar investiţiile vor atrage implicit creşteri ale preţurilor.  În prezent operatorul Regional Apă Canal SA Galaţi asigură apă rece şi servicii de canalizare pentru aproximativ 387.000 locuitori, 87% din populaţia judeţului. Lungimea totală a reţelei de distribuţie apă şi aducţiune în judeţ este de circa 1.500 km, iar a celei de canalizare de aproximativ 985 km. Prin proiecte viitoare vor fi conectaţi la reţea şi gălăţenii din Barboşi şi Fileşti. Gelu Stan a mai precizat că întregul profit al societăţii este direcţionat exclusiv spre investiţii. 
Publicat în Economie

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a anunţat că în intervalul 20 octombrie ora 22.00 – 21 octombrie ora 7.00 (9 ore), se va întrerupe alimentarea cu apă din sursa de suprafaţă (Dunăre), pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii la compensatorul Dn 1200mm Pn 10at inel refulare (pompa P2 – P3 ASP300C) în Staţia de tratare şi pompare Uzina de Apă nr 2. 

Oprirea Staţiei Uzina de Apă nr.2 va conduce la afectarea alimentării cu apă potabilă, marţi seară, a consumatorilor din o bună parte a municipiului Galaţi. 

 

Consumatorii afectaţi de sistarea totală a apei

 

Populaţie:

- cartierele: Ţiglina 1, Ţiglina 2, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 16, Micro 17, Micro 18, D. Cantemir, Traian Nord

- străzile: Traian (tronson Măcelarilor - Metro), Arcaşilor şi alei laterale, Zimbrului, Aleea Meteo, Dumbrava Roşie, Borzesti, Vânători, Aprodu Purice, Ştefan cel Mare, Cetăţean Ion, Tunelului şi alei laterale, A. Salighy (tronson: str.Argeş - str.Gh. Doja), Caşin, Frunzei, Nămoloasa, Predeal, Cricov, Caraiman, Feldioara, Braşov, Argeş, Jiului, Mioriţei, Narciselor, Turturelelor, Vadeni, Oltului, Prunari

Agenţi economici şi instituţii:

- licee, şcoli, grădiniţe, creşe din cartierele mai sus menţionate;

- Spitalul Judeţean, Spitalul de copii, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi, Poliţia de Frontieră, Tribunalul, Calorgal, Romtelecom, Universitatea Danubius, Hotel Galmondo, Hotel Magnus, Hotel Faleza, Administraţia pieţelor Piaţa Micro 19, Kaufland Micro 21 + Inel Rocadă, Penny XXL – Micro 21, Selgros, Auchan, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Inspecţia Muncii, ENGIE, Minersort, Portul mineralier, Cozamin, Romportmet, Citadina 98, VEGA Holding, Stadion Oţelul, Stadion Dunărea, Metro, Jandarmeria, UM Ştefan cel Mare etc.

 

Consumatori alimentaţi cu apă potabilă, dar la presiune redusă

 

Populaţie:

- cartierele: Centru, Mazepa 1, Mazepa 2

-  străzile: Dogăriei, A. Ipătescu, Calea Prutului, Păcii, Gara nr.8, G. Enescu, Săliştei, Mircea cel Bătrân, Sulinei, Cantemir, Crişana, Ghecet, Jupiter, Sindicatelor, Griviţei, Plevnei, Daciei, Dacului, Elicei, Apolonă, Leului, Sculpturii, Gloriei, Farului, Tăuni, V. Lupu, C. Boliac, Răsăritului, V. Cărăbuş, Olteniţei, Lugoj, Labirint, A. Sahia, L. Tăutu, Banului, Lemnari, Cetăţuiei, Marinei, Traian (tronson Măcelarilor - Brăilei), N. Bălcescu, Gării, Morilor, Al. Cernat, Zorilor, Română, Smârdan, Plugului, Cometei, Ariei, Cicero, Columb, Livezeni, Neniţescu, Democraţiei, Plantelor, M. Eminescu, Tecuci (tronson Basarabiei – Traian), G. Coşbuc, (tronson Brăilei – Măcelarilor), Movilei, N. Alexandrescu, Sf. Spiridon, N. Bălcescu, Eroilor, Dr. Carnabel, Gării, Grădina Veche, Basarabiei, Poşta Veche, Domnească, Rubinelor, Păunului, Rîndunelelor, Avântului, Al. Pieţei, Universităţii, Al. Trandafirilor, M. Bravu, Zilei, Zânelor, Spătarului, Secerei, I.L.Caragiale, Muzicii, M. Kogălniceanu, Silfidelor, Avântului, Culturii, Lupeni, Al. Şcolii, C. Porumbescu, A. Poporului, Falezei, Garibaldi, Râpei, Berzei, Abrud, Răchitaşi, A. Iancu, V. Alecsandri, Războieni, Poşta Veche, Libertăţii, Dorobanţi, T. Neculuţă, A. Revoluţiei, Eternităţii, Ştiinţei, Cerealelor, Mineralelor, Vegetalelor, Albinei, V. Panu, Mărăşti, Bolintineanu, Vultur, E. Doamna.

Agenţi economici:

Spitalul Militar, Spitalul maternitate, Spitalul de pneumoftiziologie, Azilul de bătrâni Războieni, DSP, Poliţia rutieră, Poliţia comunitară, Penitenciar, Poşta română, SIDEX-Traian, Casa de Cultură a Sindicatelor, Teatrul Dramatic, Teatrul Muzical, Episcopia, Electrica, Primăria, Prefectura, Hotel Galaţi, Hotel Dunărea, Inspecţia de stat în construcţii, SC Proiect, Viaţa Liberă.

Publicat în Știrea zilei

Societatea APĂ CANAL SA Galaţi a anunţat că în data de 20.08.2015, între orele 08.00 şi 22.00 (14 ore), la solicitarea SC ATLAS SA, se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în str.Traian (tronson: str. R. Negru – str. Măcelarilor), pentru executarea următoarelor lucrări:

• cuplarea conductei de subtraversare a străzii Traian, nou executată PEHD Dn200mm la conducta existentă în str.Radu Negru;

• cuplarea conductei PEHD Dn200mm la conducta existentă în str.Venus;

• cuplarea conductei PEHD Dn200mm la conducta existentă pe str. Prundului;

• cuplarea branşamentelor consumatorilor din zonă la conductele noi de apă, lucrări realizate în cadrul obiectivului de investiţii al Primăriei Municipiului Galaţi “Modernizare str. Traian, între str. Brăilei şi Metro, Obiect II Reabilitare reţele de apă potabilă şi de canalizare, tronson str. Dumbrava Roşie – Parc Rizer, Galaţi”. 

Consumatori afectaţi: 

• consumatorii casnici din str. Traian, tronson: str. Măcelarilor – str. R. Negru; str. R. Negru, tronson: str. Traian - str. Ştiinţei; str. Prundului, tronson: str. Traian - str. Ştiinţei; str. Traian, tronson: str. Prundului – str. R. Negru (pe partea KIA Grup); str. Meseriaşilor; str. Venus;

• Spitalul Elena Doamna – str. Traian; Şcoala Generală nr.20 – str. Prundului;

• SC Arcada, ENA Grup - KIA 

Publicat în Eveniment

Societatea APĂ CANAL SA Galaţi a anunţat că în dată de 19.08.2015, între orele  08.00 şi 17.00 (9 ore), la solicitarea SC ATLAS SA, se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în str.Traian (tronson: str. Dumbrava Roşie – str. Tunelului), pentru executarea lucrărilor de cuplare a conductei noi executate PEHD Dn200mm la conductaă existentă şi a branşamentelor consumatorilor la reţeaua nouă, lucrări realizate în cadrul obiectivului de investiţii al Primăriei Municipiului Galaţi “Modernizare str. Traian, între str. Brăilei şi Metro, Obiect II Reabilitare reţele de apă potabilă şi de canalizare, tronson str. Dumbrava Roşie – Parc Rizer, Galaţi”. 

Vor fi afectaţi consumatorii individuali şi agenţii economici din strada Tunelului şi din strada Traian, tronsonul cuprins între str.Traian c/c str.Tunelului şi str.Traian c/c str.Dumbrava Roşie.

Publicat în De interes public
Pagina 1 din 2