Vineri, 26 Noiembrie 2021 00:00

Diverse

SC BELVEDERE MOTORS SRL, titular al proiectelor „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1E (C2) si imprejmuire teren” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele „Locuinte individuale P+1E (C1) si imprejmuire teren” si „Locuinte individuale P+1 E (C2) si imprejmuire teren”, propuse a fi amplasate in Galati, Str. Cetatianu Ioan nr. 7 (T39/1, P102, 103, Lot 1, Lot 53/1/1, Lot 53/1/2/1, LOT 2, Lot 1, Lot 2, Lot 25), nr. cadastral 129771, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Publicat în Diverse