În cadrul proiectului ACCES PLUS - Pentru o piaţă a muncii incluzivă, finanţat prin POSDRU, Asociaţia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina din Suceava, Partener 1 în proiect, a organizat joi o masă rotundă în care a prezentat activităţile derulate şi indicatorii şi rezultatele atinse pe parcursul implementării proiectului. La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai sectorului public şi privat care joacă un rol important în oferirea de servicii grupurilor dezavantajate şi sprijină inserţia socială a acestora. 

Proiectul despre care s-a vorbit la masa rotundă are ca obiectiv general dezvoltarea educaţională, integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est şi Centru ale României. Până acum, de rezultatele acestui proiect s-au putut bucura peste 700 de persoane care aparţin grupurilor vulnerabile vizate, adică persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi şi tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului. Dar nu numai aceştia au beneficiat de eforturile depuse în cadrul acestui proiect, ci şi manageri de firme, angajaţi, persoane din administraţia publică, din organizaţiile publice civile, din instituţii publice sau private care furnizează servicii sociale şi de ocupare, precum şi voluntari. Toţi aceştia au participat într-un fel sau altul la integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, cu beneficii chiar pentru entităţile care au participat la şcolirea şi la calificarea tinerilor. 

Mai trebuie amintit că în cadrul proiectului se dezvoltă 5 centre de incluziune socială (CIS) pentru oferirea de servicii în vederea integrării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile. 

Publicat în Comunitate