Prin decizia rectorului Puiu-Lucian Georgescu a fost desemnat un nou purtător de cuvânt al instituţiei. Este vorba despre prorectorul responsabil cu strategii şi relaţii instituţionale Alexandru Nechifor care va „îndeplini rolul de reprezentare publică a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, în calitate de interfaţă comunicaţională care emite şi, deopotrivă, recepţionează mesaje între instituţie şi opinia publică prin mijlocirea instituţiilor de presă”, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior.

Publicat în Comunitate

44 de absovenţi de liceu din mediul rural, care au fost admişi anul acesta pe locuri bugetate la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, şi-au ridicat, vineri, Kit-ul Studentului, care conţine un laptop, un rucsac şi rechizite necesare studiului. Kit-urile au fost înmânate studenţilor de Rectorul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu şi de conf. univ. dr. ing. Ciprian Vlad, Prorector cu strategii universitare şi parteneriatul cu studenţii, care este şi directorul proiectului din care s-au achiziţionat bunurile.
"Ne dorim, prin această acţiune să creştem echitatea socială şi să le asigurăm studenţilor noştri un grad sporit de acces la învăţământul superior", a declarat Rectorul Universităţii, care le-a urat totodată bun-venit studenţilor în universitate.
"Vrem ca tinerii noştri studenţi, şi nu numai, proveniţi din mediul rural să se adapteze condiţiilor studiilor universitare pe timp de pandemie", a spus la rândul său conf. univ. dr. ing. Ciprian Vlad.
Laptop-urile au fost achiziţionate în cadrul unui proiect cu finanţare FDI (fondul de dezvoltare instituţională) cu acronimul Ai SUCCES ("Acces şi integrare pentru succes - îmbunătăţirea accesului şi integrării în învăţământul universitar şi sprijinirea tranziţiei către piaţa muncii a studenţilor din ciclul de licenţă"), informează Universitatea.

Publicat în Comunitate

Miercuri a avut loc conferinţa de închidere a proiectului PRACTINOV - „Sprijinirea tranziţiei studenţilor din domeniul ingineriei către piaţa muncii prin stagii de practică inovatoare”. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică prin optimizarea coerenţei între obiectivele de formare a stagiului şi nevoile de inovare şi dezvoltare a întreprinderilor în trei domenii de dezvoltare importante pentru economia regiunii de Sud-Est: tehnologia informaţiei, domeniul energiei electrice şi cel naval.
Universitatea „Dunărea de de Jos” din Galaţi a fost lider de proiect şi a avut ca parteneri Fundaţia SATEAN din Brăila şi Asociaţia UTC - UMBRIA TRAINING CENTER din Italia.
Perioada de implementare a proiectului a fost 29 octombrie 2018 - 28 octombrie 2020, cu o prelungire până la 12 noiembrie 2021 din cauza pandemiei de Coronavirus.
Proiectul a avut ca grup ţintă 250 de studenţi de la licenţă şi masterat, înscrişi la Facultăţile de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică şi de Arhitectură Navală. 200 dintre ei au participat la stagii de pregătire în ţară, iar 50 la stagii în străinătate. Toţi studenţii au beneficiat de o bursă în valoare de 900 de lei.
La conferinţa de miercuri, care s-a desfăşurat în format online, au participat reprezentanţi ai celor trei parteneri care au implementat proiectul, reprezentanţi ai unor companii partenere şi studenţi.
Aceştia din urmă, în calitate de beneficiari ai proiectului, şi-au prezentat opiniile în ceea ce priveşte proiectarea stagiilor de pregătire practică. Tinerii consideră că activitatea desfăşurată pe parcursul acestor stagii de practică trebuie să fie „o oportunitate de a dobândi anumite deprinderi practice, necesare construirii unei cariere de succes”. De asemenea, studenţii mai doresc ca, pe toată perioada stagiului de practică, să se poată implica în activitatea firmei şi chiar să-şi asume unele responsabilităţi.
În concluzie, studenţii au apreciat şansa participării la stagiile de practică din cadrul proiectului, pe care le consideră o experienţă foarte utilă, unii chiar exprimându-şi dorinţa prelungirii colaborărilor şi pe viitor: „Mai vrem!”, a fost concluzia unanimă a studenţilor.
„Păcat că nu am beneficiat şi noi, la vremea noastră, de astfel de proiecte inovatoare. Dar, mă bucur că am putut să implementez eu un astfel de proiect şi să-i ajut pe studenţii de astăzi să se orienteze pentru o carieră cât mai de succes”, a spus Ciprian Vlad, prorector.
Stagiile de practică au fost împărţite astfel:
- domeniul IT: de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică: 80 de studenţi de la licenţă şi 15 studenţi de la masterat;
- domeniul Energetic: de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică: 100 studenţi de la licenţă şi 30 studenţi de la masterat;
- domeniul Naval: 25 de studenţi de la licenţă de la Facultatea de Arhitectură Navală.
Valoarea proiectului a fost de 954.712,00 lei, informează Universitatea.

Publicat în Comunitate

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi a semnat un protocol de colaborare cu Consiliul Judeţean Galaţi în vederea susţinerii proiectului de cercetare "Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfaţă dermatologică CIMCID"/"Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research MICDIR".
Principalele obiective de cercetare vizează diagnosticarea precoce şi tratamentul cancerului de piele, acţiunea unor produse dermato-cosmetice asupra pielii şi organismului, determinării la nivel cutanat în diverse patologii cu fotoexpunere în diverse regiuni de la nivel mondial.
"Activitatea de cercetare se va derula în incinta Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva“, Pavilionul nou, Dermatologie Venerologie, în spaţiile didactice şi de cercetare existente, utilizând aparatura medicală din dotarea secţiei precum şi echipamente achiziţionate de Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi. Centrul de cercetare va avea o structură multidisciplinară, cu specialişti din România (Galaţi, Bucureşti, Timişoara), Finlanda şi Africa de Sud", a declarat Prorectorul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, dr. Alexandru Nechifor.
Obiectivul comun al celor două părţi semnatare este de a valorifica la maxim potenţialul de cercetare, dezvoltare şi inovare, care vizează interesul public general, dar şi de susţinere a aspiraţiei către excelenţă în educaţie şi cercetare prin internaţionalizarea activităţilor şi creşterea vizibilităţii. Protocolul semnat astăzi, 28 octombrie 2021, este valabil 10 ani.

Cel mai puternic centru din ţară de cercetare în domeniul dermatologiei

"Ne dorim să dezvoltăm la Galaţi, în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase, cel mai puternic centru din ţară de cercetare în domeniul dermatologiei. Am încheiat o colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos“, astfel încât medici specialişti, profesori universitari, chimişti, farmacişti, biologi şi cercetători din străinătate să studieze la Galaţi noi tratamente pentru cancerul de piele, metode de depistare precoce a acestei maladii cumplite sau noi soluţii medicale pentru diverse boli de piele. În cadrul centrului vor fi testate şi diverse preparate dermato-cosmetice care au nevoie de studii medicale pentru a fi utilizate şi vor fi cercetate beneficiile pe care le au asupra pielii apele saline şi termale din ţara noastră. Va fi un centru axat pe inovaţie şi dezvoltare, mai ales că va beneficia şi de aportul unor specialişti din Finlanda şi Africa de Sud", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.
Centrul dispune deja de aparatură medicală de ultimă generaţie, achiziţionată de către Consiliul Judeţean, pentru diagnosticarea cancerului de piele şi a unei game largi de afecţiuni cutanate, iar Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi va dota centrul şi cu alte echipamente medicale.

Publicat în Comunitate
Luni, 04 Octombrie 2021 15:46

Start în anul universitar 2021-2022

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022 la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi (UDJG) a avut loc într-un cadru restrâns în aula „Alexandru Ioan Cuza“ (fosta aula Magna). Au participat reprezentanţi ai mediului academic gălăţean, ai studenţilor, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene şi bisericii. Manifestarea a început cu un recital al corului Facultăţii de Arte care a intonat imnul României şi Gaudeamus Igitur.

Rectorul UDJG prof.dr.ing. Lucian Puiu Georgescu s-a adresat în primul rând bobocilor din anul I, felicitându-i pentru alegerea făcută: „Aţi făcut o alegere înţeleaptă când aţi ales universitatea noastră. Este o instituţie de prestigiu cu peste 70 de ani de activitate care a dat de-a lungul timpului multe personalităţi în toate domeniile. Avem un rating foarte bun, situându-ne pe locurile 6-8 în topul universităţilor din ţară“. Au luat pe rând cuvântul ÎPS Casian Crăciun, episcopul Dunării de Jos, primarul Ionuţ Pucheanu, prefectul interimar Paul Cristea şi preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea. Fiecarea dintre aceştia au adresat încurajări şi urări de sănătate studenţilor şi profesorilor la început de an nou universitar şi şi-au arătat disponibilitatea de a colabora cu UDJG în realizarea parteneriatelor actuale, dar şi pe viitor.

Dintre proiectele propuse pe termen scurt (până la sfârşitul anului calendaristic) de conducerea UDJG amintim: acordarea gratuită a unui număr de 750 de tablete digitale studenţilor cu o situaţie materială deficitară, modernizarea unui număr de aproximativ 40 de săli de clasă precum şi modernizarea reţelei de distribuţie a agentului termic. Practic, anul acesta este prima dată după 30 de ani când vor fi schimbate toate ţevile ce asigură încalzirea cu agent termic. Festivitatea s-a desfăşurat cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Au fost de asemenea prezenţi cei şase prorectori, dar şi majoritatea decanilor din cele 14 facultăţi din cadrul UDJG.

Autor: Ştefan IORGA

Publicat în Comunitate

Cazarea studenţilor Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, care solicită un loc în căminele din Campusul Studenţesc „Alexandru Ioan Cuza“, începe astăzi, vineri, 01 octombrie 2021. Pentru a beneficia de un loc de cazare, studenţii trebuie să depună un dosar care să conţină: contractul de cazare, declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, copia actului de identitate sau a paşaportului (în cazul studenţilor străini), adeverinţa de student şi o adeverinţă medicală pentru a intra în colectivitate. Aceasta din urmă trebuie eliberată cu 24 de ore înainte de cazarea în cămine sau cu 72 de ore inainte dacă intrarea în unităţi se face într-o zi de duminică sau de luni. Acest document medical poate fi eliberat de medicul de familie sau de personalul medical de la dispensarul din campus.

Măsuri stricte de igienă

„Suntem pregătiţi să-i primim pe studenţi. Căminele sunt igienizate. Din cauza pandemiei, avem măsuri stricte de igienă. Studenţii vor fi termo monitorizaţi. De asemenea, punem la dispoziţie gratuit dezinfenctant pentru mâini şi măşti de unică folosinţă. Precizez că sunt locuri de cazare pentru toţi solicitanţii, iar tarifele percepute nu au crescut semnificativ faţă de cele de anul trecut, maxim 10 % faţă de preţul utilităţilor care s-a majorat cu circa 40%“, a declarat Nicuşoara Mariş, directorul interimar din cadrul Direcţiei Cămine şi Cantine.
Calendarul cazărilor 20021-2022 în căminele UDJG este următorul: 01-02 octombrie 2021, bobocii din anul I licenţă; 02-03 octombrie 2021, studenţii cu precazare confirmată; 03-04 octombrie 2021, masteranzii din anul I şi pe 04 octombrie 2021 (când începe şi anul universitar) sunt cazaţi studenţii repetenţi, exmatriculaţi, fără precazare şi aflaţi în an complementar. Cazarea studenţilor străini din anul I şi an pregătitor se va face în intervalul 01-04 octombrie 2021.

Ce trebuie să ştie studenţii

Studenţii campaţi în cămine trebuie să ştie că: „În conformitate cu art.10. alin(3) din hotărârea nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, s-a stabilit ca la apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de de 7 zile consecutive, în spaţiile destinate cazării se instituie obligatoriu măsura evacuării şi închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile“. În acest sens, în următoarele zile toţi studenţii „căminişti“ vor semna un angajament prin care declară că le-au fost aduse la cunoştinţă noile prevederi prin care se obligă în mod neechivoc şi expres ca în cazul instituirii măsurii de închidere a căminului, în termen de 24 de ore de la emiterea deciziei, să părăsească căminul pentru o perioadă de 14 zile.
Pentru a nu se ajunge la închiderea căminelor, Direcţia de Cămine şi Cantine face apel la toţi studenţii cazaţi în campusul studenţesc să respecte toate reglementările sanitare în vigoare.

Autor: Ştefan IORGA

Publicat în Comunitate

Ziua de 24 septembrie aduce noi promisiuni şi speranţe printr-un eveniment emergent. În spaţiul Universităţii „Dunărea de Jos”, devenit „Campusul ştiinţei”, au fost organizate 40 de ateliere, integrând activităţi şi teme atât tradiţionale cât şi de ultimă generaţie: robotică, pictură, imprimante 3D, chimie alimentară, cercetăşie (boy scouting), materiale (polimeri) inteligente, medicină de urgenţă, chimie şi inginerie distractive, laborator criminalistic, astronomie, biologie etc.
O lume a inteligenţei care a fost vizitată de foarte mulţi copii cu părinţii lor, elevi sau curioşi, tineri sau adulţi. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu ReCoN-nect şi Fundaţia Comunitară Galaţi, participarea fiind asigurată de facultăţile din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” şi mulţi alţi parteneri cum ar fi: Centrul Educaţional Beekids, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României”, Asociaţia „Rădeşteanca” - proiectul „RâdeŞtiinţescu”, ROBOTICA LPS, THOBOR - Let’s rock’n roll ROBOTICA! (Tecuci).
Organizatorii plini de entuziasm îşi propun să popularizeze ştiinţa, să aducă publicul mai aproape de domeniul „cercetare şi ştiinţă” şi să dezvolte comunicarea inovatorilor cu nevoile curente ale societăţii. VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Publicat în Comunitate

Conducerea Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi a decis, cu unanimitate de voturi, să înceapă cursurile cu prezenţa fizică a studenţilor, a anunţat rectorul instituţiei de învăţământ superior, Puiu Lucian Georgescu. Potrivit acestuia, universitatea are o strategie de testare rapidă şi RT-PCR pentru a preveni şi localiza la timp orice potenţial focar.
Anul universitar 2021-2022 se va desfăşura "faţă în faţă" (on-site), cu excepţia situaţiilor în care consiliile facultăţilor constată că nu se pot respectă cerinţele de distanţare fizică, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind Covid-19. "Acest lucru a fost hotărât de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii 'Dunărea de Jos' din Galaţi, cu unanimitate de voturi. Aşadar, dragi studenţi, începând cu 4 octombrie, va aşteptăm să începeţi parcurgerea celei mai frumoase şi dinamice perioade din viaţă voastră", a anunţat rectorul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Puiu Lucian Georgescu.
Cursurile şi lucrările practice se vor desfăşura conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se vor adapta în funcţie de situaţia epidemiologică şi a hotărârilor comitetului pentru situaţii de urgenţă. "Vom avea special amenajat pentru studenţi, din nou, un centru de vaccinare în cadrul Complexului studenţesc 'Al. I. Cuza'. Avem în stoc peste 100.000 de măşti, ca şi anul trecut vom avea o strategie de testare rapidă şi RT-PCR pentru a preveni şi localiza la timp orice potenţial focar", a declarat prorectorul Universităţii "Dunărea de Jos", Alexandru Nechifor.

Publicat în Comunitate

În anul şcolar 2020-2021, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi (UDJG) a oferit unui număr de 20 de elevi, din mediul rural, aflaţi în ultimul an de liceu posibilitatea de a-şi îmbunatăţi şi aprofunda cunoştinţele la disciplina matematică. Acţiunea face parte dintr-un proiect mai amplu şi are ca scop atragerea de candidaţi (viitori studenţi) la învăţământul terţiar universitar ingineresc şi pregătirea lor pentru cerinţele de pe piaţa muncii actuale.

La începutul acestei luni s-au centralizat rezultatele ambelor sesiuni de susţinere a examenului de maturitate, aşa cum mai este denumit bacalaureatul. Din cei 20 de elevi care au beneficiat de pregatire gratuită la matematică, 95% au luat notă de trecere la această disciplină; 16 dintre tineri au promovat examenul de bacalaureat, mai mult de jumatate dintre ei obţinând note peste 7. De remarcat este faptul că 4 absolvenţi au luat note peste 9, cea mai mare medie - 9.80 - aparţinând unui elev al Liceului  Tehnic Traian Vuia. Alte 6 colegii, liceee tehnologice şi teoretice au participat la acest parteneriat cu UDJG.

„În cazul elevilor am avut un grup ţintă format din 20 de tineri din mediul rural, aflaţi în ultimul an de liceu, care au beneficiat de următoarele facilităţi: participarea la şedinţe gratuite de pregătire la matematică derulate în parteneriat cu UDJG în vederea creşterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat; au participat la ateliere de informare şi consiliere şi au derulat activităţi comune alături de personalul didactic din cadrul universităţii. Practic, am avut un procentaj maxim de promovabilitate, un singur elev nesusţinând examenul. Ne gândim să demaram astfel de acţiuni şi în viitorul apropiat“, a declarat conf. dr. ing. Nicuşor Baroiu de la Facultatea de Inginerie a UDJG.

Iniţiativa are în vedere creştere atractivităţii ofertelor educaţionale complementare noi sau îmbunătăţite în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul. Cursurile s-au desfaşurat în perioada decembrie-iunie 2021. Datorită pandemiei pregătirea s-a desfăşurat exclusiv online. Au fost 41 de întâlniri, 82 de ore efectiv în care elevii gălăţeni din mediul rural şi-au cimentuit cunoştinţele şi au susţinut şi multe simulări, familiarizându-se cu examenul. Şi rezultatele s-au văzut. Cel puţin 25% dintre cursanţi au devenit studenţi gălăţeni la facultăţile de medicină şi farmacie, educaţie fizică şi sport şi inginerie.
               
Autor: Ştefan IORGA

Publicat în Comunitate

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Grande Natura, organizează acţiunea „NOI ÎŢI POTOLIM SETEA DE... CUNOAŞTERE!”, care va avea loc la în perioada examenului de Bacalaureat din acest an. Elevii care vor susţine probe la Bacalaureat în Centrele de evaluare din municipiile reşedinţă de judeţ din Galaţi, Brăila, Vrancea, Tulcea, Buzău, respectiv din municipiul Bârlad vor primi, la ieşirea de la examen, câte o sticlă cu apă „Grande Natura”.
Împreună cu aceasta vor primi şi câte un pliant informativ, în care sunt prezentate informaţiile de care au nevoie pentru a se înscrie la Admiterea din acest an de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. În total, vor fi distribuite aproximativ 12.000 de sticle cu apă Grande Natura, de 0,5 l, din partea sponsorului Passage Food SRL Galaţi. Acţiunea a fost organizată de către prorectorii Silvius Stanciu, iniţiatorul măsurii, şi Alexandru Nechifor, cu implicarea facultăţilor şi a Departamentului de comunicare, promovare şi relaţii publice.

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2