Înregistrarea în SPV a devenit obligatorie, începând cu data de 1 martie 2022, pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată.
Această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale.
La jumătatea lunii aprilie 2022, la nivelul judeţului Galaţi erau înregistraţi în Sistemul Privat Virtual (SPV) un număr de 42.958 contribuabili, dintre care 24.980 utilizatori persoane fizice şi 17.978 persoane juridice.

Publicat în Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la implementarea pe site-ul ANAF, în secţiunea Servicii Online/Verificare documente electronice eliberate în Spaţiul Privat Virtual, a posibilităţii de verificare de către terţe persoane a autenticităţii certificatelor emise în format electronic.

Astfel, serviciul Verificare documente electronice eliberate în Spaţiul Privat Virtual este disponibil pentru verificarea autenticităţii mai multor categorii de documente emise în format electronic şi transmise prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, respectiv:
• Adeverinţa de venit;
• Certificatul de atestare fiscală;
• Cazierul fiscal;
• Certificatul de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi .........., pentru persoane fizice/ juridice rezidente în Romania;
• Certificatul de rezidenţă fiscala privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ......., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;
• Certificatul de rezidenţă fiscala privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ......., pentru persoane rezidente în România;
• Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente/juridice străine;
• Certificatul privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine.

Verificarea se realizează pe baza numărului de înregistrare a documentului şi a codului de identificare fiscală a persoanei pentru care acesta a fost emis.
Documentele transmise prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sunt semnate cu semnătura electronică calificată a Ministerului Finanţelor, nefiind necesară prezentarea contribuabililor la sediul organului fiscal pentru semnătură şi ştampilă.

Publicat în Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că toate documentele care nu sunt încă digitalizate/disponibile în format electronic se pot transmite prin intermediul Formularului de contact accesibil în serviciul Spaţiul Privat Virtual.
"IMPORTANT: Pentru transmiterea acestor documente, se selectează categoria „Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal”.
Reamintim că, de la 01.03.2022, transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale de către contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent se va face exclusiv prin intermediul Spaţiului Privat Virtual.
Menţionăm că, pentru a nu exista dificultăţi în transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare a procedat la ridicarea limitei maxime a fişierelor ce pot fi ataşate formularului de contact, de la 5 MB la 10 MB.
De asemenea, pentru a facilita transmiterea documentelor, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:
- Scanarea la rezoluţie maxim 300 dpi;
- Eliminarea automată a paginilor albe (goale);
- Scanarea în alb-negru;
- Scanarea într-un fişier format PDF;
- Comprimarea fişierului PDF", potrivit unui comunicat al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în De interes public

După cum informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi, Spaţiul Privat Virtual (SPV) facilitează persoanelor fizice să se înregistreze fără prezenţă fizică la ghişeul organului fiscal. În acest sens, pentru înregistrarea în SPV, persoanele fizice completează online un formular într-o pagină web securizată, disponibil pe site-ul ANAF în secţiunea Spaţiul Privat Virtual/ Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual.
La completarea formularului de înregistrare în SPV, se poate opta pentru identificare vizuală online (prin sesiune video). În acest sens, în formularul de înregistrare, la secţiunea Tipul de aprobare, se alege Identificare vizuala online (sistem video). Această modalitate de identificare nu presupune prezenţa contribuabilului la sediul organului fiscal pentru aprobarea înregistrării în Spaţiul Privat Virtual.
În vederea identificării vizuale online, după completarea formularului online de înregistrare în SPV, solicitantul trebuie să se programeze online pentru desfăşurarea unei sesiuni video, prin intermediul aplicaţiei Programări online disponibile pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea Servicii online.
Programarea trebuie să fie efectuată în termen de 10 zile de la momentul înregistrării în Spatiul Privat Virtual. În cazul în care contribuabilul nu poate participa la data şi ora programată, poate efectua o reprogramare în decursul celor 10 zile de la momentul înregistrării în Spaţiul Privat Virtual.
După efectuarea programării, se primeşte un email de confirmare ce va conţine şi instrucţiunile utilizării platformei web precum şi link-ul de anulare pentru situaţia în care se doreşte anularea programării.
Utilizarea Spaţiului Privat Virtual permite îmbunătăţirea serviciilor/relaţiilor cu contribuabilii, accesul la SPV al cetăţenilor, inclusiv a celor aflaţi în străinatate, fiind foarte facil, în special prin implementarea de catre ANAF a procedurii de identificare la distanţă (video) pentru înregistrarea în SPV, precizează AJFP Galaţi.

Publicat în Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează că Spaţiul Privat Virtual (SPV) este singura modalitate securizată de transmitere a datelor şi informaţiilor cu caracter fiscal, iar contribuabilii pot obţine nemijlocit informaţii şi documente cu caracter fiscal prin intermediul acestui serviciu.
Referitor la transmiterea prin intermediul SPV, în vederea avizării de către organul fiscal din România, a formularelor solicitate de către alte state:
- Se descarcă Formularul electronic Z03 - Cererea pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România accesând site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii online/ Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/ Z03.
- Formularul electronic Z03 nu se poate deschide direct din browser. În această situaţie, softul A se poate salva cu click dreapta, după care se accesează documentul din fişierul unde a fost salvat.
- Formularele solicitate de alte state, pe modelele emise de acestea, se completează de către titular cu datele de identificare din cartea de identitate românească şi, după caz, cu anul pentru care sunt solicitate, se semnează şi se arhivează în format ZIP, în vederea ataşării la formularul Z03.
- Se completează electronic formularul Z03, se validează, după care se ataşează arhiva ZIP cuprinzând formularele solicitate de alt stat şi se salvează.
- Pentru transmiterea formularului Z03, având ataşate formularele solicitate de alt stat, se accesează site-ul www.anaf.ro, Secţiunea Spaţiul Privat Virtual, butonul “Depunere Declaraţie Unică şi alte formulare SPV-PF”, completând corespunzător utilizatorul şi parola definite la înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual şi accesând “alege fişierul”, pentru selectarea din calculatorul propriu a formularului Z03 cu ataşamentul ZIP.
Referitor la solicitarea prin intermediul Spaţiului Privat Virtual a certificatelor de rezidenţă:
- Se descarcă Formularul electronic Z03 - Cererea pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România accesând site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii online/ Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/ Z03.
- Formularul electronic Z03 nu se poate deschide direct din browser. În această situaţie, softul A se poate salva cu click dreapta, după care se accesează documentul din fişierul unde a fost salvat.
- Se completează electronic formularul Z03, se validează şi se salvează.
- Pentru transmiterea formularului Z03, se accesează site-ul www.anaf.ro, Secţiunea Spaţiul Privat Virtual, butonul “Depunere Declaraţie Unică şi alte formulare SPV-PF”, completând corespunzător utilizatorul şi parola definite la înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual şi accesând “alege fişierul”, pentru selectarea din calculatorul propriu a formularului Z03.
- Pentru vizualizarea/descărcarea certificatelor de rezidenţă fiscală/formularelor solicitate de alte state, primite de la organul fiscal din România, contribuabilii se vor loga la SPV, accesând site-ul www.anaf.ro, secţiunea Spaţiul Privat Virtual, butonul Autentificare utilizator şi vor consulta secţiunea Mesaje a SPV. Documentele primite în secţiunea Mesaje a SPV  se deschid accesând PDF-ul din coloana Descarcare document.
Documentele emise de organul fiscal central şi transmise prin intermediul SPV au ataşată semnătura electronică digitală calificată a Ministerului Finanţelor, iar formularele avizate de organul fiscal pe modelele solicitate de alte state se regăsesc ca ataşament la aceste documente.

Publicat în De interes public

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi aduce la cunoştinţă faptul că prin O.G. 11/31.08.2021, care modifică Codul de procedură fiscală, a fost introdusă, începând cu 01 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal central a cererilor, înscrisurilor sau altor documente prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV), de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi întreprinderi familiale (IF).
În situaţia în care contribuabilii vizaţi nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă. (Temei legal: art. 79 alin. (11) şi (12) din Codul de Procedură Fiscală).
Se recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în SPV, până la data de 01 martie 2022, pentru a evita eventualele inconveniente determinate de depunerea, la organul fiscal central, după această dată, a unor documente în format hârtie, cum ar fi pierderea unor facilităţi/drepturi fiscale.
Reamintim faptul că Spaţiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declaraţii, cereri, solicită documente, verifică situaţia fiscală proprie etc.
Persoanele fizice sau juridice, care deţin certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV în baza certificatului digital calificat, iar persoanele fizice, care nu deţin un astfel de certificat, pot solicita înregistrarea pe baza de nume de utilizator şi parolă, informează AJFP Galaţi.

Publicat în Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează că, începând cu data de 01 iulie 2020, a fost implementată, pentru contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice identificate prin CUI/CIF, posibilitatea de a solicita, prin intermediul platformei Spaţiul Privat Virtual (S.P.V.), fişa pe plătitor simplificată.
Simplificarea fişei pe plătitor a avut drept scop istorizarea (separarea) datelor care nu mai prezintă interes, în sensul că nu vor mai fi vizualizate informaţii cu privire la creanţele fiscale care au fost stinse.
De asemenea, în cazul contribuabililor care nu înregistrează obligaţii fiscale restante sau sume plătite în plus, ori acestea sunt înregistrate doar pe parcursul anului curent, fişa pe plătitor simplificată va cuprinde informaţii de la data de 01 ianuarie a anului în care este pusă la dispoziţie fişa.
Totodată, în cazul contribuabililor care înregistrează obligaţii fiscale restante ori sume plătite în plus, fişa pe plătitor simplificată va cuprinde informaţiile aferente acestora, începând cu data de la care acestea au luat naştere.
Începând cu data de 15 mai 2020, a fost implementată o funcţie de transmitere în acest format excel a fişei pe plătitor, astfel că, la solicitarea contribuabililor, începând cu această dată, fişa în acest format poate fi descărcată din Spaţiul Privat Virtual.
Prin urmare, începând cu data de 01 iulie 2020, contribuabilii au la dispoziţie două variante de fişă pe plătitor ce pot fi descărcate, la cerere, din Spaţiul Privat Virtual, respectiv una simplificată, în care sunt istorizate datele care nu mai prezintă interes şi o altă fişă în format excel, care cuprinde istoricul datelor, pentru a putea avea o imagine prelucrabilă a situaţiei fiscale.
Vă reamintim faptul că pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual se completează online un formular într-o pagină web securizată, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual sau accesând link-ul: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/.
„În speranţa că simplificarea evidenţei fiscale, care reprezintă unul dintre obiectivele ANAF în domeniul colectării, face să fie mai facilă urmărirea creanţelor fiscale de către dumneavoastră contribuabilii, vă asigurăm de tot sprijinul şi toată consideraţia noastră“, se arată într-un comunicat de presă al AJFP Galaţi.

Publicat în De interes public