Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) supune atenţiei, în scopul asigurării pregătirii pentru conformarea cu cerinţele de export ale fişierului standard de control fiscal, un set de documente ce detaliază elementele obligatorii şi opţionale încorporabile la nivelul noului model declarativ SAF-T.
Demersul se derulează în contextul angajamentului instituţional de transparentizare a deciziilor cu impact asupra modului de raportare a contribuabilului la ANAF, iar documentele pe care le puteţi descărca pentru o analiză aprofundată, sunt:
1. SAF-T_Romania_SchemaDefinitionCodes.xlsx - descrie într-un format de organizare tabelară care este structura schemei SAF-T ce urmează a fi utilizată în România pentru raportările fiscale SAF-T;
2. Romanian_SAF-T_Financial_Schema.xsd - descrie schema SAF-T ce urmează a fi utilizată în România pentru raportările SAF-T. Formatul de descriere este XML Schema Definition (XSD) şi este utilă companiilor care dezvoltă aplicaţii pentru generarea automată a rapoartelor SAF-T;
3. Anexa SAF-T - Structura_D.docx - conţine anexa Declaraţiei şi descrie toate regulile de validare în formatul propriu ANAF;
4. SAF-T OECD Schema version 2.0 - formatul standard OECD.
Precizăm că setul de documente, publicat pe site-ul ANAF, este unul tehnic, iar formatul de expunere a informaţiilor la nivelul documentelor elaborate a urmat linia prevazută de standardul OECD 2.0., datorită faptului că acesta se adresează, în acestă etapă, dezvoltatorilor de sisteme informatice.
În etapa următoare, ANAF va organiza reuniuni online pentru o mai bună diseminare a informaţiilor legate de stadiul de dezvoltare a SAF-T.
ANAF, în calitate de Beneficiar, implementează cu sprijinul Ministerului Finanţelor proiectul intitulat „Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a susţine iniţiativele de modernizare” - cod SIPOCA 604, ce presupune implementarea unui fişier standard internaţional de audit pentru toţi contribuabilii (SAF-T).
„SAF-T reprezintă un pas important în procesul de transformare digitală, ce va contribui împreună cu celelalte iniţiative de digitalizare ale ANAF la o reducere semnificativă a decalajului fiscal la TVA.  Ne bazăm pe deschiderea şi colaborarea mediului de afaceri pentru implementarea cu succes a acestui proiect precum şi a celorlalte iniţiative de digitalizare ale ANAF”, precizează ANAF.

Publicat în Economie