AM POIM a lansat, pe data de 31 august 2021, Ghidul Solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, aferent Obiectivului Specific 6.2/REACT-EU din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.2/REACT-EU sunt societățile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluțiilor non-cost de reducere a consumurilor și care trebuie să dețină un instrument puternic de urmărire și cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creștere a eficienței energetice.
Activități eligibile ce pot fi prevăzute în proiect pot fi:
1. Achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:
- Instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăți) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 - 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare și cuantificarea potențialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienței măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant, inclusiv:
- Sisteme de monitorizare (hardware și software): senzori pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces industrial;
- RTU (Remote Terminal Units) - Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, stație;
- Sistem de comunicare date;
- Stație master (stația la care ajung toate comunicațiile și care este legată de toate echipamentele și subsistemele);
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau optimizarea acestor acțiuni;
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze etc.).
2. Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obținerea avizelor, autorizațiilor etc.).
3. Managementul proiectului, auditul proiectului.
4. Informare și publicitate.
Bugetul total alocat apelului este de 9.707.000 de euro, iar termenul limită de depunere a proiectelor este stabilit pentru data de 28 februarie 2022, ora 17.00.

Publicat în Fonduri UE

Compania Naţională de Investiţii (CNI) a anunţat că oferă posibilitatea beneficiarilor de proiecte europene să intre în parteneriat cu compania în cazul în care nu au capacitatea administrativă să deruleze anumite proiecte.
De această oportunitate pot beneficia firmele care nu pot realiza individual proiectele cu finanţare prin POIM, POC sau POR, în perioada de programare 2014-2020 şi 2021-2027.
Mecanismul şi procedurile prin care vor putea să fie implementate proiectele urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, în prezent prevederile aflându-se la stadiu de proiect.
CNI, în calitate de partener, va coordona activităţile necesare implementării, va întocmi documentele necesare pentru derularea efectivă a programului prin care se implementează proiectul, va organiza şi derula procedurile de achiziţie publică.
De asemenea, CNI va asigura implementarea şi monitorizarea contractelor de achiziţie publică, precum şi raportarea datelor şi informaţiilor necesare către autorităţile responsabile. Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de CNI cu activităţile necesare realizării obiectivului de investiţii, în devizul general al proiectului se va prevedea o cotă de 8% din valoarea contractului de finanţare care se va încasa pe măsura realizării activităţilor.
Creanţele bugetare ce pot rezulta din activitatea de implementare a proiectelor se suportă de către beneficiar.

Publicat în Fonduri UE

Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, organizată în data de 02 martie 2021, că s-a dat ordinul de începere a proiectării şi lucrărilor de modernizare a Danei 32, din Port Docuri Galaţi. Investiţia este finanţată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, şi se ridică la o valoare totală de 25,2 milioane de lei. Obiectivul principal al proiectului este modernizarea şi dezvoltarea Portului Galaţi, prin executarea de lucrări de infractructură la cheiul Danei 32.

„Principalul avantaj al modificării configuraţiei Danei 32 va fi că navele vor putea acosta la cheu indiferent de nivelul Dunării. Aceste lucrări de modernizare vor face acest port mai atractiv pentru transportatori, prin reducerea costurilor şi a timpilor de operare“, a declarat Alexandru Şerban, directorul general al APDM Galaţi, care a mai precizat că obiectivul companiei este de a creşte capacitatea de încărcare/descărcare a mărfurilor până la 250.000 de tone. Proiectarea şi lucrările de modernizare la Danei 32 se vor derula pe o perioadă de 24 luni.

Publicat în Eveniment