Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

- Garsoniere

Vând garsonieră Micro 39A, etaj I, 17.500 Euro negociabil sau schimb cu 2 camere decomandat plus diferenţă. Tel. 0749-182.676 (232)

Vând 2 garsoniere, mobilate, cu pat, șifonier, scaune, aragaz, dulap de perete, grup sanitar, una cu preț 20.000 euro și alta, 18.000 euro. Tel. 0756-503.315 (235)

Vând garsonieră, Micro 21, Etj 2, imbunătățită, 24.000 euro. Tel. 0740-895.440 (235)

Vând 2 garsoniere, Micro 21, et. 2, la cheie, 23.500 euro pe buc. Tel. 0740-895.440 (235)

Garsoniera, Micro 39B, et. 1, grup sanitar, CT, imbunatatit, 21000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând garsonieră, Tig 1, et. 4, fara probleme cu izolatia, disponibila imediat, boiler, imbunatatita, bloc stradal, 26500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând garsonieră, Tig 1, parter, imbunatatita, extindere, CT, disponibila imediat, 37000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând garsonieră, M39b, etaj 1, curata, gaze in bloc, boiler, 21500 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând garsonieră, M19, etaj 1, imbunatatita, bloc mixt, aproape de mijloc de transport si piata, 23000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând garsonieră, Tig. 2, etaj 7, renovată total, 2 balcoane, geam baie, CT, 34.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând gars TIG I, A-uri, et. intermediar, T, AC, G, F, uși T, grup sanitar cu boiler, 29.500 euro neg.Tel. 0749-055.169 (251)

Vând garsonieră M19, grup sanitar proriu, boiler, incalzire centrala bloc, G, F, P, UM, curata, libera, 11.800 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând gars, Tig I, parter, locuibilă, dar pretabilă și ca spațiu pt birouri, cu grup sanitar, cabină de duș, G, F, P, curată, liberă, acte la zi, 32.000 euro.Tel 0749-055.169 (251).

Vând gars M39, et 2, CT, gr sanitar propriu, G, F, P, uși int termopan, su=22mp, 22.500 euro.Tel 0749-055.169 (251)

Vând gars, M40, situată într-o scară ft curată, grup sanitar, apă separat, G, F, P, T, renovată 2020, 35.000 lei neg. Tel 0749-055.169 (251)

Vând gars Port, et. intermediar, su=20mp, gr sanitar, curat, liber, mobilat, utilat. 14.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars M40, G, F, P, T, UM, su=20mp, bl mixt, et intermediar, 15.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars M40, parter, balcon, renovată, gr sanitar, mobilată, utilată, su=14mp. 13.500 euro neg. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars M40, gresie, faianță, parchet, renovată, 17.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars Tig 1, et. 2, G, F, P, UM, T, 26.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars., Micro 40, et. 2, grup sanitar, T, parchet, UM, 16000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând garsonieră, Țiglina, curată, 26500 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând garsonieră, Țiglina 1, balcon, T, boiler, parchet, gresie, faianță, 33.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând garsonieră, Port, curată, 10.500 euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând gars., Micro 19, curată, 22500 euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând gars., Viaduct, curată, 14.500 euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând gars., Micro 39, simplă, grup sanitar, 17000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

- 1 Camera

1 cam, Nae Leonard, et. 1, CT, T, 35000 euro neg. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând apartament 1 cameră, Micro 40, bloc mixt, 27 mp, etaj 3/4, simplu, geam la baie, 27.000 euro. Tel. 0732-904.594 (235)

Vând 1 camera, Mazepa I, imbunatatit, vedere Dunare, mobilat, 36000 euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând ap 1 cam, Port, etaj 1, bloc mixt, imbunatatit, CT, aproape de mijloc de transport/magazine, 42000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Ap. 1 cam, zona ICF, sîmbunătățit, mobilat, CT, 27500 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând ap. 1 cam, Micro 38, curat, 28000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 1 cam, Maz I, curata, 31000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 1 cam, Micro 21, curată, 31000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 1 cam, zona M 20, curata, 36000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Vand 1 cam M40, bloc mixt, et intermediar, CT, T, imbunatatit, G, F, P, 27mp, 29500 euro.Tel 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M40, bloc mixt, et 2, renovat, 26mp, G, F, F, uși int, T, cabină de duș, 25.500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând ap 1 cam, zona ICF, et 1, G, F, T, iz ext, apa separat, boiler, 33.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând ap 1 cam, Mazepa, et intermediar, G, F, P, AC, T, mobilat, utilat, 31.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M20, et intermediar, G, F, P, CT, AC, T, geam la baie, su=30 mp, 35.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând ap 1 cam Centru, G, F, P, T, apa separat. 36.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M17, bl mixt, 32 mp, balcon, simplu, 32.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M38, bl mixt, G, F, P, T, CT, uși int noi, 28.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M39, bl mixt, G, F, P, T, CT, uși int noi, balcon, su=35mp, 33.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M40, bl mixt, et 3, su=30mp, G, F, P, T, usi noi, 27.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, zona M19, et intermediar, CT, G, F, P, su = 30 mp, 26.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

- 2 Camere

Vând 2 cam, Maz 2, 2 balcoane, geam la baie, başcă, instalaţie cupru, CT, etc, 60.000 Euro. Tel. 0748-389.890 (231)

Persoană fizică, vând apartament 2 camere semidecomandate, etaj 4/4, curat, mobilat, aer condiţionat, tavane izolate, hidroizolaţie şi termosistem cu polistiren de 10 cm EPS 80+, uşi şi ferestre termopan, foarte aproape de piaţa din M19, troileibuz. Liber imediat, Preţ 39.500 Euro uşor negociabil. Nu colaborăm cu agenţii. Tel. 0744-761.717, 0770-409.256. (235)

Proprietar, vând 2 camere sdec., parter, Țiglina 3, bl. A11, ap. 4, 45.000 euro neg., CT, G, F, balcon. Tel. 0766-347.332/ 0775-334.754 (235)

Vând apartament 2 camere, etaj 2, toate utilitățile, loc pentru auto în siguranță, str. Domnească, cămine studențești. Tel. 0753-581.776 (235)

Vând 2 camere de cămin la etajul 2, cu utilități separate, WC, duș, una lângă alta, ofer diferență pentru apartament la casă sau bloc. Tel. 0753-581.776 (235)

Vând 2 dec, et 4, CT, îmbunătăţit, 54 mp, ICF, str. Aurel Vlaicu, 52.000 euro negociabil. Tel. 0765-127.494/ 0766-657.215 (235)

Vând 2. dec. I.C.Frimu, izolat, centrală, et. 2, parțial mobilat, geam la baie, termopan, 54 mp, 62.000 euro neg. Tel. 0749-437.104 (235)

Vând 2 decomandate, M19, et. 1, CT, T, P, G, F, 36.000 euro neg sau schimb cu casă Independența. Tel. 0745-089.193 (235)

Vând 2 dec, Micro 21, CT, imbunatatit, 54000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 semidec, Micro 19, et. 2, balcon, CT, geam baie, 42000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 dec, Micro 18, et. 7/10, geam baie, conf. I, 51000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

2 dec, Maz. II, et. 2, imbunatatit, CT mobilat, 63500 euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vand 2 dec, Maz 2, etaj 7/ 10, imbun, CT, AC, spatios, bloc stradal, aproape de faleza, mijloc de transport, magazine, 63000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 2 dec, Sid-Vest, etaj 4,fara probleme cu izolatia, T, apa trasa separat, curat, intretinut, spatios, zona magazinului Top, 49900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 2 sdec, Tig 2, etaj 3, renovat total la cheie, CT, apa trasa separat, 2 balcoane, geam baie, foarte aproape de mijloc transport, magazine, 59500 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 2 dec, M21,etaj 6/ 10, curat, CT, 53,000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 2 dec, Maz 2, etaj 3, imbunatatit, CT, izolat exterior, 60000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 2 dec, Sid-Vest, etaj 4, fara probleme cu izolatia, gaze si apa separat, T, 53000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 2 semidec, Tig 2, etaj 3, instalatie de gaze pentru centrala, T, 2 balcoane, geam baie, 49500 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

vand 2 dec, M21, etaj 4/8, bloc din 1989, spatios, 2 balcoane, imbunatatit, CT, 64000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 2 dec, M13B, etaj 4, CT, 2 balcoane, bloc stradal, aproape de mijloc de transport, supermarket-uri, magazine, 44.900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand ap 2 cam dec, m13b, etaj 4, fara probleme cu izolatia, spatios, 2 balcoane, CT, T, bloc stradal, 45.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, Micro 16, et. 3/4, curat, 46000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Piața Centrală, spatios, curat, T, P, G, F, 48.000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 2 semidec, Țig II, curat, spațios, 44500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Parfumul Teilor, simplu, T, 42000 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând urgent 2 semidec, Aviaţie, simplu, fără balcon, fără geam la baie, 26000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând urgent 2 dec, Micro 21, 44900 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Mazepa 2, parter, CT, T, UM, iz termică, apă rece separat, 50000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 2 dec, Sid Vest, simplu, curat, 44500 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând urgent 2 dec, Micro 18, etaj intermediar, geam la baie, 48000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Micro 38, CT, 42000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând urgent 2 cam, zona Micro 17, liber, îmbunăt, 41000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Micro 39, parter, stradal, curat, 55000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Micro 21, et. 7, simplu, necesita renovare, 51000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Ţig I, et. 2, CT, simplu, apă separat, 45000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vand 2 cam,Centru, CT, 47 mp, parter, simplu, 45000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 2 cam M17, cu panouri electrice pt incalzire, boiler pt apa calda, balcon inchis cu termopan, 49 mp, simplu, curat, locuibil, 38000 euro neg. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 2 dec, Tig II, parter, CT, T, imbunatatit, 55000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251).

Vând 2 cam M40, AC, iz ext, boiler, gresie, faianță, parchet, uși int T, 29.000. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 dec, M18, et2, 54mp, CT, AC, geam baie, iz ext, balcon pe bucat+sufragerie, G, F, P, curat, 55000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 cam, CT, renovat de la placa, G, F, P, T, su=40mp, izolatie exterioara, 42000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec ICF, et 4, CT, iz ext și hidroiz bună, T, geam la baie, 41.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 cam zona General, CT, T, G, F, P, se vinde mobilat, 40.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 dec, Piata Centrala, et intermediar, an constructie 1989, CT, renovat;se vinde mobilat + utilat, 53500 euro.Tel 0749-055.169 (251)

Vand 2 dec, M39 C, parter,simplu, curat, su=50mp, T, CT, UM, 45000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 2 semidec M21, et 3, su=38mp, CT, T, G, F, parchet, 39500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 dec, M19, et 4, CT, AC, T, usi int MDF, 32500 euro. Tel. 0749-055.169 (251).

Vând 2 dec, M17, parter cu balcon din construcție, su=52 mp, CT, T, G, F, P, 53.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 semidec. M16, et intermediar, CT, AC, T, G, F, P, 2 balcoane, geam la baie, 48.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M18, et intermediar, balcon, CT, termopane, iz ext, G, F, P, 55.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M20, parter, CT, apa separat, iz ext, G, F, P, T, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

- 3 Camere

Vând apartament 3 camere decomandate, Centru, 7/7, 2 balcoane închise, termopan, uși aluminiu, gresie, faianță, parchet, 55.000 euro negociabil. Tel. 0742-275.111 (235)

Vând 3 semidec, Micro 17, 2 balcoane, geam baie, renovat, CT, 56500 euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 3 dec, Nae Leonard, et. 2, bloc 1990, 2 bai, renovat, mobilat, 89000 euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând apartament 3 semidecomandate, în Țiglina 1, cu CT, etaj 3/4, 49.500 euro. Tel. 0748-867.345 (235)

Vand 3 dec, 2 bai, Tiglina I, PS-uri, et. 4/4, CT, G, F, T, P, 67.000 Euro neg. Tel. 0753-683.179 (272)

Vand 3 semidec, Micro 16, et. 1, T, P, UM, conf. 1, balcon (sufragerie + bucatarie), 59.000 euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 3 dec, Siderurgistilor, et. 4, 2 balcoane, 2 bai, simplu, 53000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 3 dec, Maz. II, 2 balcoane, 2 bai, et. 4, G, F, P, T, 63000 euro neg. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 3 dec, Maz 1, etaj 4, bloc stradal, vedere pe doua parti, curat, aproape de mijloc de transport, faleza, magazine, 49900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 3 dec, Centru, etaj 3/3, pod din constructie, foarte spatios, 2 wc, 2 balcoane, CT, disponibil imediat, foarte aproape de mijloc de transport, magazine, piata, parc, 83900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 3 dec, Maz 1, etaj 4/4, curat, vedere pe doua parti, zona linistita, aproape de mijloc de transport, piata, magazine, faleza, 49.900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, M19, etaj 4, curat, balcon din constructie, CT, 45000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Maz1, etaj 7/10, curat, intretinut, 106mp, vedere pe strada Brailei, 80000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Sid-Vest, parter, zona Spitalului de copii, spațios, 75.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 sdec, M17, etaj 4, fără probleme cu izolația, 2 balcoane, geam baie, curat, CT, AC, 49900 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 3 semidec, M40, etaj 4/4, fara probleme cu izolatia, CT, imbunatatit, 38000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M21, etaj 10/10, fără probleme cu izolația, renovat, CT, apă trasă separat, izolat ext, aproape de mijloc de transport/magazine/piață, 62.500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Tig 2, etaj 3, imbunatatit, CT, iz.t exterioar, aproape de mijloc transport/ magazine 73.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M20, etaj 6/10, îmb, curat, CT, zona Magnus, foarte aproape de mijloc transport/piață, 65000 E neg.Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Maz 1, etaj 1, bloc stradal, îmbunătățit, CT, vedere pe două părți, 72.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Ţig 2, îmb, CT, apă separat, zonă liniştită, aproape de mijloc transport/magazine, 59.900 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, Micro 39A, et 4, balcon din construcţie, aproape de mijloc de transport şi piaţă, 40.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, zona Magazin General, etaj 3, renovat, CT, 2 balcoane, 2 băi, bucătărie mobilată, 69.800 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 3 dec Tig 2, parter, CT, gresie, faianta, parchet, 65000 euro. Tel. 0749-055.169 (251).

Vând 3 camere semidec, Tig I, etaj intermediar, fără îmbunătățiri, su=53 mp., 46.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 semidec, M40, et 3, balcon, CT, apă sep, T, renovat de 3 ani, 41.000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 3 cam M19, et 4, izolatie buna, CT, T, su=45mp, 32500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 3 dec, zona Nae Leonard, et 3, 1 balcon, 2 gr sanitare, CT, simplu, 57000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 3 dec, zona General, CT, T, apa separat, renovat de curand, G, F, P, mobilat, utilat, 69.000 euro neg. Tel 0749-055169 (251)

Vând 3 dec, zona SID, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, CT, AC, uși int, T, recent renovat, 66.500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, M18, et 3, CT, G, F, P, T, apă separat, este curat și bine întreținut, 62.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 cam, M17, et 1, CT, G, F, P, uși noi, termopan. Ap se vinde mobilat, 66.000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, Tig II, et 1, 2 balcoane, CT, T, apa separat, gresie , faianță, termopane, 60.000 Euro neg. Tel 0749-055.169 (251).

Vând 3 cam, Tig I, et intermediar, CT, iz ext, simplu, 50.000 Euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, Mazepa 2, et. 2, CT, T, iz ext., 62.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, M17, et. intermediar, bloc nou, st-100mp, T, CT, 2 grupuri sanitare, 95.000 euro neg. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 cam, Aviație, et. 3/4, curat, 46000 Euro neg. Tel. 0755-155.751(270)

Vând 3 cam, Piața Centrală, multiple imbunatatiri, 63.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 3 dec, Micro 39, curat, CT, 66000 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 3 dec, Micro 20, et. intermediar, simplu, 68000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 semidec, Micro 19, curat, CT, simplu, 45000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 cam. Mazepa II, et. 1/4, curat, CT, 69.000 Euro ușor neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 semidec, Țiglina I, et. 2, curat, UM, 48000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 dec, ICFrimu, Cin-Cin, curat, simplu, CT, 75000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 3 dec, Sid Vest, et. 2/4, curat, liber, CT, 75000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 cam, ICFrimu, mobilat, utilat, CT, 90000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 3 dec, Țiglina I, et. 1/4, simplu, vedere bilaterala, 63000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

- 4 Camere

Vand 4 dec, Nae Leonard, etaj 1, renovat, 2 balcoane, 2 bai, foarte spatios, mobilat, utilat, 108.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 4 dec, M13b, et. 2, parțial îmbunătățit, 2 balc, 2 wc, spațios, zonă linistită, apă trasă separat, panouri electrice, foarte aproape de mijloc transport/magazine/piață,79500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand 4 dec, M21,etaj 3/10, spatios, stradal, 2 wc, imbunatatit, 2 AC, CT, apa trasa separat, foarte aproape de mijloc transport/piata, 85.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 4 dec, M14, etaj 1, 2 wc, 3 balcoane, 100 mp, CT, bloc stradal, 83.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 4 cam, Micro 39, et. 2, 2 balcoane, 2 bai, 70000 Euro neg. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 4 dec, M18, et 6, CT, AC, uși noi, G, F, P, T, st= 85mp. Ap se vinde mobilat și utilat, 78.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, M18, etaj intermediar, CT, iz ext, T, 2 gr. sanitare, 70.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, M21, et. 2, st-84mp, modificat în 3 camere, 1 gr. sanitar, 2 balcoane, 68.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, Maz. 1, et. 10/10, 80 mp, simplu, 50500 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, parter, Sid-Vest, renovat, CT, iz. ext, 70.000 Euro. 0749-055.169 (251)

Vând 4 cam, Micro 38, simplu, necesita renovare completa, 44500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 4 dec, Mazepa I, et. 3/4, CT, termopan, izolație, 90000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 4 dec, Sid Vest, parter, îmb., CT, 90000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 4 dec, Nae Leonard, parter, 2 grupuri sanitare, îmb, 95000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 4 cam, Țiglina – Casa Rosie, stradal, et. 3, T, UM, AC, 115.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 4 cam, Doja, et. 3/4, simplu, fără îmbunătăţiri, 90.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

Case

Vând casă Strada Universității acte la zi, necesită renovare, exclus agenții. Tel. 0729-976.451 (235)

Vând casă, 4 camere, în Luncavița, sau schimb cu garsonieră sau un spațiu la curte. Tel. 0236-440.209 (235)

Vând casă, zona Parc CFR. Tel. 0744-862.823 (235)

Proprietar, vând curte 400 mp, cu 2 imobile, funcționale, 175.000 euro. Tel. 0755-341.301 (235)

Vând vatră casă, Com. Cuca, suprafață 1.200 mp, 7.000 euro. Tel. 0736-454.752 (235)

Vând casă, Independenţa, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, magazie, beci, grădină, livadă, vie, 1.800 mp total, mobilat, dotat, utilat, 55000 euro. Tel. 0741-154.449 (235)

Vând casă în com. Tudor Vladimirescu, Galați, casă + teren 5000 mp, Str. Dan Desliu, nr. 1403, în Bujoreni. Tel. 0745-838.599 (235)

Vând casă în Brăila, cartier Chercea, zona A, teren 300 mp, 4 camere, 2 bucătării, centrală, fără intermediari. Tel. 0720-118.044 (235)

Vând casă Galați, Micro 14, SC = 182 mp, cu mansardă, mobilată, utilată+teren 600 m, anexe, CT gaz + lemne, canalizare. Tel. 0745-994.833 (235)

Vand casa zona centrala , st-200 mp, sc-110 mp, renovata total, CT, 4 camere, 2 holuri mari, baie, bucatarie, camara, pod, toate utilitatile, aproape de mijloc de transport, piata, magazine, 92.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand casa Odaia Manolache, satul nou, st-500mp, d-14, sc-85mp, bca, anul 2014, tabla lindab, parter+mansarda, la parter sunt 2 dormitoare, livingul unit cu bucataria, o baie, mansarda necompartimentata, apa,curet, gaze, CT, 72000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand casa noua, Smardan, aproape de sosea, st-973mp, sc-103mp, d-15m,din 2010 din boltari, acoperita cu tabla, formata din parter cu mansarda, la parter se afla 3 cam, bucatarie, baie, 2 sobe de teracota pe lemne, toate utilitatile, in 2018 s-a mai construit un garaj de 58 mp, 73.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând vilă nouă construită, zonă centrală, aproape de faleză, parter+etaj, st–400 mp, sc-360 mp, amprenta sol-165 mp, la parter: un spaţiu care poate fi folosit pentru mai multe activităţi, bucătarie, 2 băi, la etaj: 3 dormitoare, 2 băi, living, terasă, bucătărie, în curte loc amenajat pentru grătar, 450.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând casă, zona Tribunal Vechi, ST-875mp, D-12,5m, 3 cam, hol, baie, bucăt, mobilată, livadă, vie, 150.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând casă, zonă centrală, zona clinicii Hiperdia, ST-786mp, sc-114, d-13m, caramidă, renovată, iz. ext, CT, toate utilităţile, 2 cam, hol, baie, bucătărie, o anexă formată din 2 camere, pomi fructiferi, vecini liniştiţi, aproape mijloc transport, 124.000 Euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând casă nouă, Vânători, st-580 mp, d-11 mp, sc-200, amprenta sol -114 mp + pod înalt, 2 cam, living, bucătărie, baie, terasă, CT pe gaze, din bca, tablă Lindab, toate utilitățile, incusiv canalizare, 125.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând casă, str. Cezar cu teren 350 mp, toate utilităţile, 85000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casa Șendreni, teren proprietate 500 mp, constructie din 2012, 85000 euro neg, tel 0755-155.751 sau 0755-155.752 (270)

Vând casă, Galaţi, teren 600 mp, din cărămidă, toate utilităţile, 75.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casă, M. Eminescu, teren 600 mp, 70000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casă Braniştea, teren 1.000 mp, utilităţi, locuibilă, 45000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând vilă p+m, zona Faleză, 350 mp, d = 16mp, toate utilitățile, 165000 Euro. Tel. 0755-155.751(270)

Vând casă, Schela, zonă centrală, st-1330 mp, sc-56 mp, bca, 2 cam, baie, bucătărie, hol, CT pe gaz, canalizare apă potabilă izvor, magazii, beci/vie pe rod/pomi fructiferi, 39000 Euro. Tel.0749-055.169 (251)

Vând casă Vânători, st-700 mp, sc-140 mp, d-17ml, din 2012, CT, T, 4 cam, 3 băi, multiple îmbun, 175.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

Cumparari

Cumpăr urgent gars. în orice zonă/etaj, plata cash. Tel. 0723-946.969 (270)

Cumpăr urgent apartament 3 camere orice zonă, plata cash. Tel. 0236-475.479 (235)

Cumpăr garsoniere sau apartament 1 cameră, plata imediat cash. Tel. 0236-475.479 (235)

Cumpăr apartament 2 camere orice zonă, plata cash. Tel. 0236-475.479 (235)

Cumpar imobile si spatii degradate, nelocuite sau cu un grad avansat de uzura. Tel.0754-305.436 (232)

P.F cumpăr apartament 2 cam, Țig 2, eventual pe colț, parter sau et. 1, poate fi și mobilat. Fără agenții. Tel. 0744-247.701 (235)

Cumpăr apartament 1 cameră/ 2 camere, simplu, zona Țiglina 1, 2, 3, Mazepa, M20, M21, M19, etaj 1 sau 2. Tel. 0757-646.151 (235)

Cumpăr apartamente 2 camere. Tel. 0726-412.516 (235)

Cumpăr urgent apartament, indiferent de îmbunătățiri, plata cash. Tel. 0755-155.751 (270)

Cumpăr ap. 1, 2, 3 camere, în orice zonă. Tel. 0745-612.402 (252)

Cumpăr apartament urgent. Tel. 0745-862.027 (252)

Cumpar 1,2 cam, orice zona, plata cash. Tel 0759-453.401 (251)

Cumpar garsoniera orice zona, indiferent de imbunatatiri, plata cash. Tel 0759-453.401 (251)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

Schimburi

Schimb garsonieră M39A, grup sanitar, et. 1 cu ap. 2 cam. decomandat exclus etaj 4. Ofer diferenţă. Tel. 0749-182.676 (232)

Schimb garsonieră cu casă Filești sau Galați, plus o mică diferență. Tel. 0756-503.315 (235)

Schimb ap. 2 cam. Dec, etaj 3, simplu, 2 balcoane, 58 mp cu ap. 2 cam. dec. Exclus etajul 4. Tel. 0724-981.289 / 0753-537.061 (235)

Schimb casă în Brăila, România, utilată, 4 camere, bucătării, CT, 300 mp, cu locuință în Spania, zona Alicante. Tel. +400720-118.044 (235)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

Inchirieri Oferte

Închiriez garsonieră mobilată, utilată, Țiglina 1, la A-uri, etaj 1, 1000 ron/lună, o lună garanție. Tel. 0752-994.135 (235)

Primesc în gazdă 2 fete, eleve sau studente, sau 2 băieți, în camere decomandate. Tel. 0743-828.492 (235)

Închiriez la curte 1 cameră, hol, baie, bucătărie, intrare separată, la o doamnă/domnișoară singură, 500 lei, cu utilități. Tel. 0745-260.984 (235)

Închiriez la curte 2 camere, intrare separată, toate utilitățile, centrală termică, 800 lei + utilități garanție o lună. Tel. 0745-260.984 (235)

Închiriez apartament 1 cameră (vilă), mobilat, convenabil. Tel. 0773-727.721 (235)

Primesc în gazdă băiat sau fată nefumători. Tel. 0762-772.435 (235)

Închiriez ap. 2 cam. Modern, centrală (Nespălata), bl. L. et. 1, 200 euro. Tel. 0762-321.440 (235)

Închiriez cameră mobilată, zonă ultracentrală, la o studentă, sau doamnă. Tel. 0721-249.987 (235)

Persoană fizică închiriez garsonieră spațioasă 30 mp, mobilată și utilată modern. Este situată în Țiglina 2 vizavi de Kaufland-(Ultimu Leu). Tel. 0741-142.114 (235)

Pensionar fără copii, caut familie tânără pentru intreținere contra apartament 2 camere decomandat (Centru). Tel. 0743-673.501 (235)

Inchiriez 2 semidec, Tig 1, etaj 2, CT, apa trasa separat, mobilat, utilat clasic, 900 lei. Tel. 0745-612.402 (252)

Inchiriez garsoniera, Tig 1, etaj 5/10, mobilat, utilat, boiler, 850 lei. Tel. 0745-612.402 (252)

Inchiriez 2 dec, ICFrimu, etaj 3, imbunatatit, CT, mobilat, utilat, 300 euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Inchiriez 3 dec, Maz 2, etaj 4, imbunatatit, mobilat, utilat, CT, AC, apropae de parc, faleza, magazine, mijloc de transport, 1200 lei. Tel. 0745-612.402 (252)

Inchiriez garsoniera, Tig 2, etaj 4/ 7, renovata, mobilat, utilata complet, bloc stradal, 250 euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Închirez 2 camere, Micro 21, mobilat, utilat, CT, 1300 lei/lună. Tel. 0755-155.751 (270)

Închiriez gars Port, et. 1, mobilată, uilata, 700 lei/lună. Tel. 0756-368.701, 0755-155.751 (270)

Urgent închiriez 2 cam, Ţig. 1, parter, curat, mobilat si utilat modest, 250 uuro/lună neg. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez gars Țig II, mobilată, uilată, CT, 1000 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez gars, Micro 19, mobilată, utilată, boiler, 900 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez ap. 1 cameră, IC Frimu, 1.000 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 1 cameră, Piața Centrală, mobilată, utilată, 650 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez gars, Gară, mobilată, simplă, 700 lei. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez garsonieră, Țiglina 1, nemobilată, birou, renovată, 200 euro/lună neg. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 2 camere, Mazepa II, parter mobilat, utilat, CT, 1350 lei/lună. Tel. 0756-368.701, 0755-155.751 (270)

Închiriez 3 camere, Centru, mobilat, utilat, CT, 1300 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 3 camere, Micro 17, mobilat, utilat, CT, 1500 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 1 cam, Mazepa I, BR-uri, mobilat, utilat, CT, 250 euro neg/lună. Tel. 0756-368.701, 0755-155.751 (270)

Închiriez gars. mobilată, zona M40, 750 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 4 cam. semimobilate și utilate, Țiglina, 300 Euro/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 3 cam, Tiglina 1, et. 3/4, mobilat, utilat, 1.200 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Inchiriez ap 1 cam, Tig I, et 1, mobilata si utilata, dotata cu panou electric, grup sanitar proriu, frigider, masina de spalat, 850 lei. Tel 0749-055.169 (251)

Inchiriez ap 1 camera Mazepa 2, CT, mobilat si utilat modern, G, F, P, T, 270 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Inchiriez 2 dec Mazepa, et. 1, CT, mobilat, utilat, 1200 lei/luna. Tel 0749-055.169 (251)

Inchiriez 2 dec, M39, et intermediar, CT, 2 balcoane, mobilat, utilat, 1000 lei/luna. Tel 0749-055.169 (251)

Inchiriez gars in Tiglina 1, pentru birouri, dotat cu boiler si convector pt caldura, 700 lei/luna.Tel 0749-055.169 (251)

Inchiriez 2 dec, M16, et 3, CT, T, renovat in totalitate, mobilat, utilat, 300 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Inchiriez 2 cam ICF, et intermediar, CT, renovat, curat, nemobilat, 250 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Inchiriez 2 cam, M40, et 3, CT, T, G, F, P, mobilat si utilat, 900 lei. Tel 0749-055.169 (251).

Închiriez gars, Tig I, A-uri, preferabil firme, activități birou, 850 lei. Tel 0749-055.169 (251)

Închiriez gars .Viaduct, dotată cu grup sanitar cu boiler, mobilată, utilată, 600 lei. Tel. 0749-055.169 (251)

Închiriez 3 dec Centru, et intermediar, renovat recent, mobilat, utilat, AC, CT, T, 300 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Închiriez garsonieră Țig 1, A-uri, parter, numai pentru birouri sau alte activități comerciale (coafor/cabinet cosmetică), bloc stradal, foarte aproape de mijloc transport/parcare, 150 euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Închiriez cameră la casă, zona Bariera Traian, mobilată, utilată, CT, 700 lei. Tel. 0745-612.402 (252)

Publicat în Imobiliare
Marți, 21 Septembrie 2021 00:00

Garaje

Închiriez garaj, zona Mașniță. Tel. 0741-765.206 (235)

Publicat în Auto
Pagina 1 din 2