Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

- Garsoniere

Vând garsonieră Micro 39A, etaj I, 17.500 Euro, negociabil sau schimb cu 2 camere decomandat plus diferenţă. Tel. 0749-182.676 (232)

Vând garsonieră ultracentral, A-uri, parter, cu extindere (balcon), mobilat, utilat, dotat. Tel. 0744-581.380 (235)

Garsonieră Țiglina 2, Reno, etaj 2, 32.800, mobilat și utilat. Tel. 0746-618.328 (257)

Vând garsonieră M19, grup sanitar proriu, boiler, incalzire centrala bloc, G, F, P, UM, curata, libera, 11.800 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând gars, Tig I, parter, locuibilă, dar pretabilă și ca spațiu pt birouri, cu grup sanitar, cabină de duș, G, F, P, curată, liberă, acte la zi, 32.000 euro.Tel 0749-055.169 (251).

Vând gars M39, et 2, CT, gr sanitar propriu, G, F, P, uși int termopan, su=22mp, 22.500 euro.Tel 0749-055.169 (251)

Vând gars, M40, situată într-o scară ft curată, grup sanitar, apă separat, G, F, P, T, renovată 2020, 35.000 lei neg. Tel 0749-055.169 (251)

Vând gars Port, et. intermediar, su=20mp, gr sanitar, curat, liber, mobilat, utilat. 14.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars M40, G, F, P, T, UM, su=20mp, bl mixt, et intermediar, 15.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars M40, parter, balcon, renovată, gr sanitar, mobilată, utilată, su=14mp. 13.500 euro neg. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars M40, gresie, faianță, parchet, renovată, 17.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars Tig 1, et. 2, G, F, P, UM, T, 26.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars Tig 2, et intermediar, AC, balcon, T, su=30 mp., 31.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând gars zona Aurel Vlaicu, gr sanitar, cabina dus, CT, iz ext., 19.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând garsonieră Țig 1, etaj 5/10, îmb, boiler, zonă linistită, aproape de mijloc de transport/piață, 27.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând garsonieră, Tig. 1, aproape de faleză, parc Viva, etaj 1, renovată nou, 32.500 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând garsonieră, Tig. 2, etaj 6, renovată total, AC, boiler, 33.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând garsonieră, Tig. 2, etaj 7, renovată total, 2 balcoane, geam baie, CT, 34.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând gars., Micro 40, et. 1, grup sanitar, T, parchet, UM, 15.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând garsonieră, Țiglina, curată, 24.000 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând garsonieră, Țiglina 1, balcon, T, boiler, parchet, gresie, faianță, 33.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând garsonieră, Port, curată, 10.500 euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând garsonieră, Micro 19, curată, 24.500 lei. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând gars., Viaduct, curată, 14.500 euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând gars., Micro 39, simplă, etaj 3, grup sanitar, 18.500 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

- 1 Camera

Ap 1 cam Doja, et 3, centrala termica, 32.000. Tel. 0755-296.335 (257)

Vând apartament 1 cameră, simplu, etaj 3, Micro 40, bloc mixt, 27 mp, geam la baie. Tel. 0732-904.594 (235)

1 camera, Mazepa I, G-uri, CT, 32000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Mansardă cu o cameră în Mazepa, 29.000 Euro. Tel. 0746-618.328 (257)

Ap 1 cam lux în Doja, 35.000 Euro. Tel. 0746-618.328 (257)

Vând 1 cam, M40, bloc mixt, et 2, renovat, 26mp, G, F, F, uși int, T, cabină de duș, 25.500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând ap 1 cam, zona ICF, et 1, G, F, T, iz ext, apa separat, boiler, 33.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând ap 1 cam, Mazepa, et intermediar, G, F, P, AC, T, mobilat, utilat, 31.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M20, et intermediar, G, F, P, CT, AC, T, geam la baie, su=30 mp, 35.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând ap 1 cam Centru, G, F, P, T, apa separat. 36.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M17, bl mixt, 32 mp, balcon, simplu, 32.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M38, bl mixt, G, F, P, T, CT, uși int noi, 28.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M39, bl mixt, G, F, P, T, CT, uși int noi, balcon, su=35mp, 33.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, M40, bl mixt, et 3, su=30mp, G, F, P, T, usi noi, 27.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, zona M19, et intermediar, CT, G, F, P, su = 30 mp, 26.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 1 cam, zona General, etaj 4, îmbunătățit, CT, balcon, foarte aproape de mijloc transport/ magazine, 34.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 1 cam dec, M20, etaj 4/10, CT, liber, 35.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252) Euro neg.

Vând 1 cam dec, IC Frimu, etaj 2, bloc mixt, 35 mp, renovat, CT, apă separat, bloc stradal, 38.900 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând ap 1 cam dec, Nae Leonard, parter, renovat nou, 44 mp, mobilat, utilat, 45.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Ap. 1 cam, zona ICF, et. 3, sîmbunătățit, mobilat, fără centrală, 36.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând ap. 1 cam, Micro 38, curat, 26.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 1 cam, Maz I, curata, 32.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 1 cam, Ireg, central, et. 4, curată, 28.600 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 1 cam, zona M 20, parter, 34.000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 1 cam, bloc mixt, Micro 17, 41.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

- 2 Camere

Vând 2 cam, Maz 2, 2 balcoane, geam la baie, başcă, instalaţie cupru, CT, etc, 60.000 Euro. Tel. 0748-389.890 (231)

Vand 2 dec, supr 46, 5 mp, Galati, zona Siderurgistilor (Bacanie) etajul 4/4, fara CT, tel. 0770726246, pret neg. 44.500 eu. fara agentii (232)

Persoană fizică, vând apartament 2 camere, Micro 18, etaj 3/10, stradal, Brăilei, 2 balcoane. Tel. 0754-731.285 (235)

Vând apartament 2 camere, Micro 19, etaj 8/10, decomandat, suprafață 42 mp, 37.000 euro. Tel. 0747-212.973/ 0727-324.116 (235)

Vând apartament 2 camere, Țiglina 1, spate Tribunal. Tel. 0740-561.662 (235)

P.F. vând 2 camere, Grădina Publică, renovat nou, centrală, apă separat, schimbat tot nou, etaj 2, 62.500 euro, fără agenții. Tel. 0756-512.544 (235)

Vând 2 dec, Siderurgistilor, imbunatatit, CT, 3 balcoane, 49000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 semidec, Tiglina II, et. 2, CT, renovat, liber, 55000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 semidec, Tiglina I, et. 2, CT, aproape de parc VIVA, 43000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 cam, Micro 17, et. 3, CT, geam baie, 49.500 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 2 semidec, Micro 38, et. 4, CT, balcon, 35.000 Euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vand 2 cam, M21, et 5/8, 2 balcoane, su=60mp, CT, T, renovat, 56000 euro neg. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 semidec, M17, et 3/4; su=40mp, geam la baie, CT, T, iz ext, apa separat, balcon, 40000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 semidec M21, et 3, su=38mp, CT, T, G, F, parchet, 39500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 semidec, M19, et 2, CT, T, UM. Apartamentul se vinde mobilat si utilat, 40000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 2 dec, M19, et 4, CT, AC, T, usi int MDF, 32500 euro. Tel. 0749-055.169 (251).

Vând 2 cam Centru, parter cu balcon, CT, T, uși int noi, G, F, P, mobilat și utilat, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M17, parter cu balcon din construcție, su=52 mp, CT, T, G, F, P, 53.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 semidec. M16, et intermediar, CT, AC, T, G, F, P, 2 balcoane, geam la baie, 48.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M18, et intermediar, balcon, CT, termopane, iz ext, G, F, P, 55.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M19, et 6/10, balcon, CT, AC, iz ext, su=42 mp, 38.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M20, parter, CT, apa separat, iz ext, G, F, P, T, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 cam, M38, et 2, T, simplu, curat, liber. 37.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec, M39, îmbunătățit, CT, AC, T, iz ext, geam la baie, su=53 mp, uși noi, 47.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 cam, M40, CT, T, geam la baie. 36.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 2 dec Mazepa 2, parter, su=48 mp, CT, 50.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Apartament 2 camere în Tiglina 2, bl M-uri, 53.500 Euro, renovat. Tel. 0755-296.335 (257)

Apartament 2 camere în Mazepa 1, etaj 3, lângă Șc. 28 și piața Ancora, renovat complet, mobilat și utilat. Tel. 0755-296.335 (257)

Apartament 2 camere Piața Centrală, etaj 4/4, mobilat și utilat complet, 49.000 Euro. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere Micro 38, et 1, 39.000. Tel. 0746-618.328 (257)

Ap 2 cam Micro 21, et 4/10, 56.000, mobilat + utilat complet. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere Mazepa 1, et 7/10, 65.000 Euro, renovat recent. Tel. 0746-618.328 (257)

Ap 2 cam Micro 18, etaj 2, 57.000, îmbunătățit. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere Str. Nae Leonard, parter cu gradină mare, extindere, mobilat și utilat complet. Tel. 0755-296.335 (257)

Ap 2 camere în IC Frimu, etaj 1, 50.000. Tel. 0755-296.335 (257)

Vand 2 dec, M18, etaj 5/10, CT, curat, bloc stradal, 55000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vand 2 dec, Nae Leonard, etaj 4/4, fara proble cu izolatia, renovat total, CT, 64 mp, 54000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vand 2 semidec, M39B, etaj 1, curat, CT, balcon din constructie, 37000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vand 2 semdec, zona Covrigariei Dana, parter, 37mp, renovat nou, CT, mobilat, utilat, 44.500 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vand 2 semidec, M16, etaj 2, zona linistita, imbunatatit, CT, izolat exterior, AC, apa trasa separat, foarte aproape de mijloc transport/magazine, 49.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, Mazepa, etaj 2, 63 mp, CT, disponibil imediat, 59.900 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, M19, parter, îmbunătățit, CT, apă trasa separat, mobilat, utilat, 44.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, Tig 2, etaj 4, renovat, CT, 2 AC, curat, fără probleme cu izolația, foarte aproape de mijloc transport/magazine, 46.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 semidec, Micro 40, et 1, renovat total, CT, apă trasă separat, balcon din construcţie, 37.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 2 dec, Micro 16, et. 3/4, curat, 43.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Piața Centrală, curat, T, parchet, gresie, faianță, 48.000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 2 sdec, Țig II, curat, spațios, 43.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Parfumul Teilor, simplu, T, 38.000 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând urgent 2 semidec, Aviaţie, et. 3, simplu, fără balcon, fără geam la baie, 27.000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând urgent 2 dec, Micro 13, parter, 46.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Mazepa 2, parter, CT, T, UM, iz termică, apă rece separat, 48.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 2 dec, ICF, simplu, 2 balcoane, 44.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând urgent 2 dec, Micro 19, mobilat, utilat, CT, 37.700 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Micro 38, et. 2, CT, 35.000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând urgent 2 cam, zona M 17, circular, boiler, T, 36.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Micro 39, et. 3/4, stradal, curat, 49.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 dec, Micro 21, et. 5, CT, AC, 43.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 2 cam, Ţig I, simplu, et. 2, CT, simplu, apă separat, 39.900 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

- 3 Camere

Apartament cu 3 camere la General, 106 mp, bloc 2010, mobilat și utilat, 99.000 Euro negociabil. Tel. 0746-618.328 (257)

Proprietar, vând urgent apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, etaj 2/4, zona Port. Tel. 0711-976.960 (235)

Vând 3 camere decomandate, îmbunătățit, CT și AC + anexă spațiu în IC Frimu (CINCIN), bl. U13, la 75.000 euro. Tel. 0762-321.440 (235)

Vand 3 dec, Mazepa 1, etaj 2, disponibil imediat, CT, termopan exterior, foarte aproape de faleza, mijloc de transport si magazine,58000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 decomandate, 80 mp, M/Spicul, 4/4, reabilitat energetic în 2020/21 și îmbunătățit (CT, AC, UM, G, F, TP, PL), merită văzut! Tel. 0726-389.750 (235)

Vând apartament ultracentral cu 3 camere decomandate, 2 balcoane, îmbunătățit, poziție frumoasă. Tel. 0742-275.111 (235)

Apartament 3 camere, IC Frimu, zona Șc. 12, etaj 3, îmbunătățit complet, 75.900 Euro. Tel. 0755-296.335 (257)

Apartament 3 camere, Micro 21, îmbunătățit lux. Tel. 0755-296.335 (257)

Apartament 3 camere amplasat la parterul unei case cu regimul de înălțime P+1, 70 mp, îmbunătățit complet, mobilat, utilat, 65.000 Euro. Tel. 0746-618.328 (257)

Apartament 3 camere, Micro 17, etaj 2, CT, 61.000 Euro. Tel. 0755-296.335 (257)

Apartament 3 camere, Micro 13, etaj 3, 68.000 Euro. Tel. 0746-618.328 (257)

Apartament 3 camere, Piața Centrală, etaj 4/4, 75 mp, îmbunătățit complet, 63.500 Euro. Tel. 0755-296.335 (257)

Vand 3 cam M19, et 4, izolatie buna, CT, T,su=45mp, 32500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 3 dec, zona Nae Leonard, et 3, 1 balcon, 2 gr sanitare, CT, simplu, 57000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vand 3 dec, zona General, CT, T, apa separat, renovat de curand, G, F, P, mobilat, utilat, 69.000 euro neg. Tel 0749-055169 (251)

Vând 3 dec, zona SID, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, CT, AC, uși int, T, recent renovat, 66.500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, M18, et 3, CT, G, F, P, T, apă separat, este curat și bine întreținut, 62.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 cam, M17, et 1, CT, G, F, P, uși noi, termopan. Ap se vinde mobilat, 66.000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, Tig II, et 1, 2 balcoane, CT, T, apa separat, gresie , faianță, termopane, 60.000 Euro neg. Tel 0749-055.169 (251).

Vând 3 cam, Tig I, et intermediar, CT, iz ext, simplu, 50.000 Euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, Mazepa 2, et. 2, CT, T, iz ext., 62.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, ICF, 2 gr san, CT, AC, apa separat, T, iz int., 62.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, M17, et. intermediar, bloc nou, st-100mp, T, CT, 2 grupuri sanitare, 95.000 euro neg. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand 3 semidec, M40, etaj 4/4, fara probleme cu izolatia, CT, imbunatatit, 38000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vand 3 semidec, M17, zona postei, renovat, CT, izolat exterior, geam baie, foarte aproape de mijloc transport, scoala, piata, 53.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Țig 1, parter, vedere pe două părți, CT, zonă foarte linistită, 60.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, Tig 1, etaj 2, disponibil imediat, CT, zona linistită, 42.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Nae Leonard, etaj 1, îmb, 2 balcoane, vedere pe două părți, CT, izolat exterior, 74.900 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Sid-Vest, etaj 1, centrala termica, liber, 2 balcoane, spațios, bloc stradal, 66.500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M38, etaj 3, curat, centrală termică, liber, 3 balcoane, 59.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M17, etaj 3, îmbunătățit, CT, apă trasă separat, mobilat, disponibil imediat, 63.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M17, renovat, CT, izolație nouă, foarte aproape mijloc de transport/piață, 54.500 Euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Sid-Vest, etaj 4, fără probleme cu izolația, îmb, 2 balcoane, parțial mobilat, garaj, 64.500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M21, etaj 10/10, fără probleme cu izolația, renovat, CT, apă trasă separat, izolat ext, aproape de mijloc de transport/magazine/piață, 62.500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Tig 2, etaj 3, imbunatatit, CT, iz.t exterioar, aproape de mijloc transport/ magazine 73.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M20, etaj 6/10, îmb, curat, CT, zona Magnus, foarte aproape de mijloc transport/piață, 65.000 Euro neg.Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Maz 1, etaj 1, bloc stradal, îmbunătățit, CT, vedere pe două părți, 72.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, IC Frimu, etaj 2, curat, T, gresie, faianță, 2 wc, 65.000 Euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M21, etaj 4/8, CT, îmbunătățit, 2 wc, spatios, vedere pe două parți, 74.000 Euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M17, et. 3, imbunatatit, CT, apa separat, mobilat, semiutilat, 66.500 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, M16, et. 3, curat, CT, izolat exterior, T, foarte aproape de mijloc transport/piață, 53.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Ţig 2, îmb, CT, apă separat, zonă liniştită, aproape de mijloc de transport/magazine, 59.900 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, Micro 39A, et 4, balcon din construcţie, aproape de mijloc de transport şi piaţă, 40.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, zona Magazin General, etaj 3, renovat, CT, 2 balcoane, 2 băi, bucătărie mobilată, 69.800 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Micro 38, et. 1/4, curat, 43.500 Euro neg sau schimb cu o cameră și diferență. Tel. 0755-155.751(270)

Vând 3 cam, Piața Centrală, et. 3, simplu, 63.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 3 dec, Micro 39, curat, CT, 60.000 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 3 dec, Micro 21, et. 2, simplu, 63.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 semidec, Micro 19, curat, CT, simplu, 33.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 cam. Mazepa II, et. 1/4, curat, CT, 69.000 Euro ușor neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 dec, Țiglina II, curat, termopan, UM, 55.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 dec, IREG, et. 3/4, curat, simplu, CT, apă separat, 60.000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 3 dec, Sid Vest, et. 2/4, curat, liber, CT, apă separată, 68.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 cam, ICFrimu, et. 2, mobilat, utilat, CT, 68.000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

- 4 Camere

Apartament cu 4 camere in Micro 21, parter, 68.000 Euro. Tel. 0755-296.335 (257)

Proprietar, vând apartament 4 camere, etaj 1/4, zona Centru. Tel. 0742-812.070 (235)

Vand 4 dec, M21,etaj 3/10, spatios, stradal, 2 wc, imbunatatit, 2 AC, CT, apa trasa separat, foarte aproape de mijloc transport/piata, 85.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 4 dec, M14, etaj 1, 2 wc, 3 balcoane, 100 mp, CT, bloc stradal, 83.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Apartament cu 4 camere în Țiglina 1, etaj 2, centrală termică, 75.000 Euro. Tel. 0746-618.328 (257)

Vând 4 dec, M18, et 6, CT, AC, uși noi, G, F, P, T, st= 85mp. Ap se vinde mobilat și utilat, 78.500 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, M18, etaj intermediar, CT, iz ext, T, 2 gr. sanitare, 70.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, M21, et. 2, st-84mp, modificat în 3 camere, 1 gr. sanitar, 2 balcoane, 68.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, Maz. 1, et. 10/10, 80 mp, simplu, 50.500 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 4 dec, parter, Sid-Vest, renovat, CT, iz. ext, 70.000 Euro. 0749-055.169 (251)

Vând 4 cam, Tiglina I, et. 1/4, simplu, necesită renovare, 2 băi, vedere bilaterală, 59.000 Euro Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 4 dec, Micro 18, et. 5, mob, îmb., 74.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 4 dec, Mazepa I, et. 1/4, CT, termopan, izolație, 75.000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 4 dec, Sid Vest, parter, îmb., CT, 69.000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 4 dec, Nae Leonard, parter, 2 grupuri sanitare, îmb, 75.000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 4 cam, Țiglina – Casa Rosie, stradal, et. 3, T, UM, AC, 125.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 4 cam, Doja, et. 3/4, simplu, fără îmbunătăţiri, 90.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

Case

Vând sau schimb casă la Vânători, aproape de Odaia Manolache, 2 camere, living, bucătărie, baie, toate utilitățile, inclusiv CT, fântână în curte, 500 mp, cu apartament 3 camere. Tel. 0744-247.701 (235)

Casă Bariera Traian, toate utilitățile, centralizat pe gaze, la schimb cu apartament + diferența (3 camere). Tel. 0753-127.234 (235)

Vand casa cu etaj strada Garii, total teren 1036 mp. Posibilitati amenajare pensiune, birouri sau constructii noi. Tel. 0733-080.783 (232)

Vând casă 4 camere în Luncavița sau schimb cu o garsonieră sau un spațiu la curte. Tel. 0236-440.209 (235)

Vând casă obișnuită, 1.000 mp teren, în Șendreni, zona vilelor, preț negociabil. Tel. 0745-413.268 (235)

Vând 1.165 mp, cu o casă mai mică, Schela, Galați, stradă asfaltată, gaze, apă, cablu, curent la poartă, nr. 50, 80.000 lei. Tel. 0745-332.704 (235)

Vând casă, strada Universității, acte la zi, necesită renovare, eclus agenții. Tel. 0729-976.451 (235)

Vând casă pe pământ, 1.250 mp, cu gaze, canalizare, comuna Independența. Tel. 0746-597.223 (235)

Vând casă locuibilă cu teren, Hanu Conachi, sau schimb cu apartament în Galați, merită vizionată. Tel. 0728-140.536 (235)

Vând casă în Galați, strada Lozoveni, deschidere 8 m, 3 camere, baie, bucătărie, garaj. Tel. 0754-564.850 (235)

Vând casă, str. Cezar cu teren 350 mp, toate utilităţile, 80.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casă, Galaţi, teren 600 mp, din cărămidă, toate utilităţile, 75.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casă, M. Eminescu, teren 600 mp, 75.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casă Braniştea, teren 1.000 mp, utilităţi, locuibilă, 33.000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casă Șendreni, teren 500 mp, din 2012, 85.000 Euro. Tel. 0755-155.751 sau 0755-155.752(270)

Vând casă zona Stirex, teren 200 mp, toate utilităţile, 60.000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând casă, com Schela, zonă centrală, st-1330 mp, sc-56 mp, bca, 2 cam, baie, bucătărie, hol, CT pe gaz, canalizare apă potabilă de izvor, magazii, beci, vie pe rod, pomi fructiferi, 39.000 Euro. Tel.0749-055.169 (251)

Vând casă Vânători, st-700 mp, sc-140 mp, d-17ml, din 2012, CT, t, 4 cam, 3 băi, multiple îmbun, 175.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vand casa noua, Smardan, aproape de sosea, st-973mp, sc-103mp, d-15m, construita in 2010 din boltari, acoperita cu tabla, formata din parter cu mansarda, la parter se afla 3 camere, bucatarie, baie, 2 sobe de teracota pe lemne, toate utilitatile, in 2018 s-a mai construit un garaj de 58 mp, 73.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vand casa in Galati, zona centrala, de renovat, st-200 mp, sc-110mp, d-13m, 3 camere, baie, bucatarie, 2 sobe de teracota pe gaz, canalizare, apa, curent, 69.500 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând vilă nouă construită, zonă centrală, aproape de faleză, parter+etaj, st–400 mp, sc-360 mp, amprenta sol-165 mp, la parter: un spaţiu care poate fi folosit pentru mai multe activităţi, bucătarie, 2 băi, la etaj: 3 dormitoare, 2 băi, living, terasă, bucătărie, în curte loc amenajat pentru grătar, 450.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând casă, zona Tribunal Vechi, ST-875mp, D-12,5m, 3 cam, hol, baie, bucăt, mobilată, livadă, vie, 150.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând casă, zonă centrală, zona clinicii Hiperdia, ST-786mp, sc-114, d-13m, din caramidă, renovată, izolată exterior, CT, toate utilităţile, 2 camere, hol, baie, bucătărie, o anexă formată din 2 camere, pomi fructiferi, vecini liniştiţi, aproape de mijloc transport, 124.000 Euro. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând casă nouă, Vânători, st-580 mp, d-11 mp, sc-200, amprenta sol -114 mp + pod înalt, 2 camere, living, bucătărie, baie, terasă, CT pe gaze, construită din bca, învelită cu tablă Lindab, toate utilitățile, incusiv canalizare, 125.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

Cumparari

Cumpăr urgent gars. în orice zonă/etaj, plata cash. Tel. 0723-946.969 (270)

Cumpăr urgent apartament, indiferent de îmbunătățiri, plata cash. Tel. 0755-155.751 (270)

Cumpăr ap. 1, 2, 3 camere, în orice zonă. Tel. 0745-612.402 (252)

Cumpăr apartament urgent. Tel. 0745-862.027 (252)

Cumpar 1,2 cam, orice zona, plata cash. Tel 0759-453.401 (251)

Cumpar garsoniera orice zona, indiferent de imbunatatiri, plata cash. Tel 0759-453.401 (251)

Cumpar imobile si spatii degradate, nelocuite sau cu un grad avansat de uzura. Tel.0754-305.436 (232)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

Schimburi

Schimb garsonieră M39A, grup sanitar, et. I cu ap. 2 cam. decomandat exclus etaj 4. Ofer diferenţă. Tel. 0749-182.676 (232)

Publicat în Imobiliare
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00

Inchirieri Oferte

Sp com, Centru, Str. Navelor, 50 mp, ideal pentru orice tip de birou/cabinet, 300 Euro/lunar. Tel. 0755-296.335 (257)

Persoană fizică, închiriez 2 camere la bloc, la parter, în zona Grădina Publică. Tel. 0336-807.321 (235)

Închiriez 2 camere, modernizat, centrală, AC, în centru, Nespălata, etaj 1, pe față, pentru firme 1300 lei. Tel. 0762-321.440 (235)

Închiriez garsonieră mobilată, utilată, în Țiglina 1, la A-uri, etaj 1. Tel. 0753-692.315 (235)

Închiriez garsonieră mobilată, dotată, pe termen lung. Tel. 0766-478.358/ 0762-649.652 (235)

Închiriez apartament 2 camere complet mobilat, situat în Galați, în spate la fosta librărie centrală vis-a-vis de Hotel Dunărea. Tel. 0770-478.026 (235)

Inchiriez garsonieră ultracentral, A-uri, parter, balcon, mobilat, utilat pentru locuit 2 – 5 luni. Tel. 0744-581.380 (235)

Pensionar, fără copii, caut familie tânără pentru întreținere contra apartament 2 decomandate (centru). Tel. 0743-673.501 (235)

Închiriez cameră, Piața Centrală, la curte, și două camere, Micro 17, rog seriozitate. Tel. 0754-805.050 (235)

Sp com. în Micro 38, stradal, 45 mp, 300 Euro/lunar. Tel. 0755-296.335 (257)

Sp com cu suprafața de 160 mp, ideal pt mai multe tipuri de activitate, cum ar fi: săli de joacă, after school, cabinete/birouri de orice tip, etc. Imobilul este compartimentat, astfel: sala open space+grup sanitar+bucătarie de serviciu, 1.200 Euro/lunar discutabil. Tel. 0755-296.335 (257)

Spațiu comercial în zona centrală, 45 mp format din 2 camere și grup sanitar, 290 Euro. Tel. 0755-296.335 (257)

Închiriez garsonieră, Țiglina 1, mobilată, curată, 1.700 lei/lună. Tel. 0755-155.751 (270)

Închirez 2 camere, Micro 20, mobilat, utilat, CT, 235 Euro/lună. Tel. 0755-155.751 (270)

Închiriez gars Gara, et. 2/4, mobilată, uilata, 700 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Urgent închiriez 2 cam, Ţig. 1, et. 1/4, curat, mobilat, utilat modest, 1.000 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez gars Țig I, mobilată, uilată, CT, 850 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez gars, Micro 19, mobilată, utilată, boiler, 1.000 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez ap. 1 cameră, IC Frimu, 1.000 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 2 cam, Micro 17, curate, nemobilate, CT, 750 lei/lună. Tel. 0756-368.701, 0755-155.751 (270)

Închiriez 1 cameră, Piața Centrală, mobilată, utilată, 800 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez gars, Viaduct, mobilată, simplă, 700 lei. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez garsonieră, Țiglina 1, nemobilată, birou, renovată, 800 lei/lună neg. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 2 camere, Mazepa 1, mobilat, utilat, centrală, 1300 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închirez 2 camere, ICFrimu, mobilat, utilat, CT, 235 Euro/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 3 camere, Micro 19, mobilat, utilat, CT, 1300 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 1 cam, Micro 20, parter, mobilat, utilat, CT, 1000 lei/lună, de preferat familie. Tel. 0756-368.701, 0755-155.751 (270)

Închirez 2 camere, Țiglina 1, et. 3/4, mobilat, utilat, 2 balcoane, CT, 290 Euro/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 3 camere, Port, mobilat, utilat, CT, 320 Euro/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 2 dec, Micro 16, et. 3/4, nemobilat, neutilat, simplu, boiler, incalzire pe electricitate, 900 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez gars. mobilată, zona M40, 550 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 4 cam. semimobilate și utilate, Țiglina, 300 Euro/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 3 cam, Tiglina 1, et. 3/4,mobilat, utilat, 1.200 lei/lună. Tel. 0756-368.701 (270)

Închiriez 2 cam, Parc CFR, mobilată, utilată, 1.200 lei/luna. Tel. 0756-368.701 (270)

Inchiriez 2 dec, M16, et 3, CT, T, renovat in totalitate, mobilat, utilat, 300 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Inchiriez 2 cam ICF, et intermediar, CT, renovat, curat, nemobilat, 250 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Inchiriez 2 cam, M40, et 3, CT, T, G, F, P, mobilat si utilat, 900 lei. Tel 0749-055.169 (251).

Închiriez gars, Tig I, A-uri, preferabil firme, activități birou, 850 lei. Tel 0749-055.169 (251)

Închiriez gars .Viaduct, dotată cu grup sanitar cu boiler, mobilată, utilată, 600 lei. Tel. 0749-055.169 (251)

Închiriez 3 dec Centru, et intermediar, renovat recent, mobilat, utilat, AC, CT, T, 300 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Închiriez gars Tig I, A-uri, cu gr sanitar, bucătărie, CT, T, mobilată utilată, 800 lei. Tel. 0749-055.169 (251)

Închiriez 2 cam, IC Frimu, parter, nemobilat, CT, apa separat, 1.100 lei. Tel. 0749-055.169 (251)

Închiriez garsonieră, Tig 1, etaj 3, îmbunătățita, CT, mobilată, utilată, 800 lei Tel. 0745-612.402 (252)

Închiriez 1 cam dec, M 20, etaj 3, îmb, CT, mobilat, utilat, aproape de mijloc de transport și piață, 950 lei Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Închiriez cameră la casă, zona Bariera Traian, mobilată, utilată, CT, 700 lei. Tel. 0745-612.402 (252)

Publicat în Imobiliare
Luni, 25 Ianuarie 2021 00:00

Garaje

Vând garaj (construcție din beton), în spate la „Potcoava de Aur“, lângă bloc Alun 2. Tel. 0744-540.148 (235)

Publicat în Auto
Pagina 1 din 2