Studenţii urmaşi care au depus declaraţia pe propria răspundere au obligaţia ca până la data de 25 octombrie a anului în curs să prezinte adeverinţa în original sau copie/electronică din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii, informează Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Galaţi.
„În situaţia neprezentării până la data de 25 octombrie 2021 a adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, într-una dintre formele menţionate, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie va fi reţinută de la plată. În cazul prezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, în copie/electronic, subliniem faptul că aceasta trebuie depusă/transmisă şi în original până la data de 25 decembrie 2021; în caz contrar pensia de urmaş se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie 2022“, menţionează CJP Galaţi.

Publicat în Comunitate

Casa Județeană de Pensii (CJP) Galați anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi de execuție contractuale din cadrul instituției, pentru perioada 15.09.2021 - 31.12.2022, pentru evaluarea în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii:
- consilier (S), debutant - număr total posturi: 22 din care:
- 19 posturi la CJP Galați;
- 3 posturi la CLP Tecuci.

- referent (M), debutant - număr posturi: 6 posturi din care:
- 5 posturi CJP Galați;
- 1 post CLP Tecuci.

Ca și condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante, CJP Galați menționează:
- pentru consilier (S) debutant:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

- pentru referent (M) debutant:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă: nu este necesară vechime.

Candidații vor depune dosarele de concurs la sediul CJP Galați, din str. Științei, până la data de 30.08.2021, ora 16.30. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul instituției - http://www.cjpgalati.ro/.

Publicat în Comunitate