Data de 10 august 2016 reprezintă momentul de la care Statutul Elevului, actul normativ care evidențiază drepturile și îndatoririle elevilor, ar trebui, odată aplicat în unitățile de învățământ preuniversitar, să contureze un mediu școlar benefic dezvoltării acestora. La mai bine de cinci ani de la adoptarea documentului în cauză, doar 63.7% dintre respondenți afirmă că știu de existența Statutului Elevului, transmite, prin intermediul unui comunicat de presă, Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Galați, unica structură de reprezentare a elevilor din județul Galați.

CJE Galați a realizat în perioada mai-iulie 2021, prin intermediul unui formular, o consultare bilaterală privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean, precum și gradul de respectare a prevederilor acestuia. Astfel, pe parcursul a aproximativ două luni, elevi și cadre didactice au răspuns la o serie de întrebări referitoare la calitatea actului educațional, resursele puse la dispoziție de unitățile de învățământ, dar și la transparența și obiectivitatea evaluării.

Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean (RISEJ) este fundamentat pe centralizarea informațiilor colectate de la un număr de 880 de persoane, dintre care 659 de elevi și 221 de cadre didactice. De asemenea, acesta cuprinde un set amplu de recomandări menite să îmbunătățească climatul educațional.

„Condițiile epidemiologice din ultimul an școlar, dar și schimbările la care au fost supuși actorii implicați în actul educațional odată cu tranziția orelor de curs în mediul online, au constituit un prilej pentru nerespectarea anumitor prevederi ale documentului sus-menționat. În urma redactării raportului s-a constatat că, printre drepturile cuprinse în Statutul Elevului care continuă să fie ignorate se numără: dreptul de a oferi feedback cadrelor didactice, dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise, precum și dreptul de a-și exprima opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii, aflate în oferta educațională a unității de învățământ”, se arată în comunicatul citat.

În următoarea perioadă, CJE Galați se va asigura că regulamentele de organizare și funcționare ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Galați sunt conforme cu actul normativ menționat, superior acestora din punct de vedere legislativ.

„Deși au trecut mai bine de 5 ani de la aprobarea Statutului Elevului, încă ne confruntăm cu încălcări majore ale prevederilor acestuia. De aceea, în următoarea perioadă, ne vom asigura că regulamentele de organizare și funcționare ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Galați sunt conforme cu actul normativ menționat, superior acestora din punct de vedere legislativ. De asemenea, este important ca elevii gălățeni să conștientizeze că pe lângă drepturi, aceștia au și îndatoriri pe care trebuie să le respecte în egală măsură”, a declarat Alexia-Crina Lupu, președintele CJE Galați.

Având în vedere faptul că raportul reprezintă o radiografie veridică a ceea ce se întâmplă în sălile de clasă, Consiliul Județean al Elevilor Galați va demara, pe parcursul anului școlar 2021-2022 activități menite să îmbunătățească climatul școlar gălățean. În plus, structura de reprezentare dorește ca datele Raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean să fie preluate de toate instituțiile din sistemul educațional la nivel teritorial, pentru a putea contura împreună o nouă serie de inițiative benefice elevilor, se mai menționează în comunicat.

Raportul poate fi consultat accesând link-ul: https://rb.gy/qrvfus.

Publicat în Știrea zilei