Joi, 02 Decembrie 2021 00:00

- 3 Camere

3 dec, Piata Centrala, 2 balcoane, dispus pe 2 parti, 2 vecini pe palier, CT, imbunatatit, mobilat, 60000 euro. Tel. 0753-683.179 (272)

Vând 3 dec, Maz 1, etaj 4, bloc stradal, vedere pe două părți, curat, aproape de mijloc de transport, faleză, magazine, 49.900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Centru, etaj 3/3, pod din construcție, foarte spațios, 2 wc, 2 balcoane, CT, disponibil imediat, foarte aproape de mijloc de transport, magazine, piață, parc, 83.900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Maz 1, etaj 4/4, curat, vedere pe două părți, zonă liniștită, aproape de mijloc de transport, piață, magazine, faleză, 49.900 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, M19, etaj 4, curat, balcon din construcție, CT, 45.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Maz1, etaj 7/10, curat, întreținut, 106 mp, vedere pe strada Brăilei, 80.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Sid-Vest, parter, zona Spitalului de Copii, spațios, 75.000 euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 sdec, M17, etaj 4, fără probleme cu izolația, 2 balcoane, geam baie, curat, CT, AC, 49.900 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, M40, etaj 4/4, fără probleme cu izolația, CT, îmbunătățit, 38.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M21, etaj 10/10, fără probleme cu izolația, renovat, CT, apă trasă separat, izolat ext, aproape de mijloc de transport/magazine/piață, 62.500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Tig 2, etaj 3, îmbunătățit, CT, iz.t exterioar, aproape de mijloc transport/ magazine 73.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, M20, etaj 6/10, îmb, curat, CT, zona Magnus, foarte aproape mijloc transport/piață, 65.000 E neg.Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Maz 1, etaj 1, bloc stradal, îmbunătățit, CT, vedere pe două părți, 72.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec, Ţig 2, îmb, CT, apă separat, zonă liniştită, aproape de mijloc transport/magazine, 59.900 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Vând 3 semidec, Micro 39A, et 4, balcon din construcţie, aproape de mijloc de transport şi piaţă, 40.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând 3 dec TIG 2, et 1, CT, G, F, P, iz ext, apa separat, 68.500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec Tig 1, et 4, 70 mp, 2 balcoane, CT, T, 62.000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec Tig 2, parter, CT, G, F, P, 68000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 semidec Tig 1, et intermediar, simplu, 60 mp. 50.000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 cam M17, et intermediar, 76 mp, CT, T, 2 gr sanitare, 75.000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 semidec, M40, et 3, balcon, CT, apă sep, T, renovat de 3 ani, 41.000 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, zona General, CT, T, apa separat, renovat de curând, G, F, P, mobilat, utilat, 69.000 euro neg. Tel 0749-055169 (251)

Vând 3 dec, zona SID, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, CT, AC, uși int, T, recent renovat, 66.500 euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, M18, et 3, CT, G, F, P, T, apă separat, este curat și bine întreținut, 62.000 euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 cam, Tig I, et intermediar, CT, iz ext, simplu, 50.000 Euro. Tel 0749-055.169 (251)

Vând 3 dec, Maz 2, et. 2, CT, T, iz ext, 62000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând 3 cam, Centru, et. 2/7, vedere bilaterală, simplu, necesită renovare, 52000 Euro. Tel. 0755-155.751(270)

Vând 3 cam, Doja, Tig III, et. 3/4, curat, 49000 Euro. Tel. 0755-155.751(270)

Vând 3 cam, Piața Centrală, multiple îmbunătățiri, 60000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 3 dec, Micro 39, curat, CT, 66.000 Euro. Tel. 0722-474.836 (270)

Vând 3 dec, Micro 20, et. intermediar, simplu, 68.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 semidec, Micro 19, curat, CT, simplu, 50000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 cam. Mazepa II, curat, CT, 69.000 Euro ușor neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 semidec, Țiglina I, et. 2, curat, UM, 48.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 dec, ICFrimu, Cin-Cin, curat, simplu, CT, 75.000 Euro neg. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 3 dec, Sid Vest, et. 2/4, curat, liber, CT, 75.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând 3 cam, IC Frimu, mobilat, utilat, CT, 90.000 Euro. Tel. 0723-946.969 (270)

Vând 3 dec, Țiglina II, et. intermediar, vedere bilaterala, 69000 Euro. Tel. 0755-155.751 (270)

Publicat în Imobiliare