Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul

15 iunie – 30 iunie 2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de  Inspector de specialitate I A – în cadrul compartimentului Unitate Implementare Proiecte – Direcţia Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  Pentru participare la concurs sunt necesare:

- studii superioare;

- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor;

- experiență specifică: cel puțin 3 ani în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale justificată prin adeverințe eliberate de organizația care a beneficiat de proiectul finanțat cu fonduri europene, cunoștințe necesare monitorizării și implementării proiectelor prin programe europene,

- cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 09.06.2021.2021, orele 14.00 la sediul Consiliului Judeţean  Galaţi.

Calendarul concursului este următorul:

  • data pentru desfăşurarea probei practice de testare a cunoştinţelor de operare PC: 15.06.2021 începând cu ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
  • data pentru desfăşurarea probei scrise: 17.06.2021, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
  • data pentru desfăşurarea interviului și afișarea rezultatelor: 25.06.2021 ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
  • data limită pentru afişarea rezultatului final: 30.06.2021.

           

Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „Despre instituţie - Carieră”  şi la Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302569).

Publicat în De interes public