Nicoleta ROGOJINĂ

Nicoleta ROGOJINĂ

Consorţiul Kapsch CarrierCom Belgium NV - Kapsch SRL Romania şi consorţiul AEP Ticketing Solutions - CertSign, Swarco Traffic România SRL sunt cele două asocieri care au reuşit să îndeplinească cerinţele BERD pentru a putea participa la licitaţia pentru achiziţia privind ”Furnizare şi Mentenanţă Sisteme Automate de Colectare şi Informare Pasageri şi Management Flotă pentru municipiul Galaţi” (sistemul de ticketing), organizată de Primăria Galaţi. Cele două consorţii ”se luptă în oferte” pentru cele peste 7 milioane de euro, bani de la bugetul local şi din creditul contractat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).  Proiectul în ansamblul lui are mai multe componente: reabilitarea străzii Mihai Bravu (contract finalizat); reabilitarea străzii Anghel Saligny (pe final de contract); reabilitarea străzii Tecuci (pe final de contract); achiziţia a 14 troleibuze noi (contract în derulare); achiziţia sistemului AFC (Automated Fare Collection - Sistem de Taxare Automată a Titlurilor de Călătorie). Sistemul AFC se va baza pe şase canale de distribuţie pentru furnizarea către pasageri a serviciilor tarifare variate: puncte de vânzare deţinute de Transurb (vor gestiona vânzările de bilete şi vor rămâne singurul canal de distribuţie a cardurilor de transport emise); puncte de vânzare ale distribuitorilor terţi (o reţea de distribuitori terţi va permite călătorilor să achiziţioneze bilete şi să reîncarce cardurile de transport); automate de vânzare a titlurilor de călătorie (bilete + încărcare smartcarduri) într-o varietate de locaţii accesibile (o reţea de AVM-uri va permite pasagerilor să achiziţioneze gama completă de bilete şi să îşi reîncarce smartcardurile); distribuitoare de bilete de hârtie (o reţea de dispensere de bilete va permite pasagerilor să cumpere bilete de o singură călătorie şi să reîncarce smartcardurile); prin intermediul site-ului web (călătorii vor putea să cumpere bilete şi să reîncarce cardurile de transport emise); prin intermediul aplicaţiei de pe telefonul mobil (pasagerii vor putea să cumpere bilete prin intermediul smartphone-urilor). Pasagerii vor trebui să valideze biletele şi smartcardurile la momentul intrării în vehicul, indiferent dacă este tichet de călătorie sau abonament plătit sau gratuit. Sistemul de informare a pasagerilor cuprinde dispozitive de afişaj în 96 de staţii, care vor informa pasagerii cel puţin despre următoarele două vehicule care vin în staţie, sortate pe linii. De asemenea, prin noul sistem se va asigura şi un management al flotei (localizare în timp real şi monitorizare a flotei). Vor fi disponibile spre afişare următoarele: toate vehiculele sau filtrare pe linie sau clasă de vehicule; toate detaliile despre vehicule; toate detaliile despre staţii.
Luni, 31 Iulie 2017 12:08

S-a făcut recepţia noii Primării

Primăria municipiului Galaţi a reuşit joia trecută, pe 27 iulie, să facă recepţia lucrărilor de construire a noului sediu al instituţiei, iar săptămâna aceasta va fi adus şi mobilierul, după care va urma mutarea efectivă (calculatoare, dosare etc. Primarul Ionuţ Pucheanu speră ca în aproximativ două săptămâni toţi funcţionarii să fie mutaţi în noua clădire. Construcţia Primăriei a avut ca termen iniţial de finalizare luna decembrie 2016, dar au tot apărut diverse probleme care au prelungit recepţia lucrării cu peste 6 luni de zile. Investiţia s-a ridicat la peste 27 milioane de lei.
Procedura de achiziţie „Furnizare şi Mentenanţă Sisteme Automate de Colectare şi Informare Pasageri şi Management Flotă pentru municipiul Galaţi” (sisitemul de ticketing), organizată de Primaria Galaţi, aflată în prezent în desfăşurare în concordanţă cu regulile şi politicile de achiziţii impuse de BERD este deja obiectul disputelor create de ofertanţi, chiar dacă termenul limită de depunere a ofertelor este pe 25 iulie 2017. Deja unii participanţi au început lupta prin intermediul presei centrale, dorindu-se cel puţin o suspendare a procedurilor de achiziţie. Unul dintre participanţi încearcă să forţeze mâna autorităţilor prin publicarea unui document anonim de analiză a procedurii de achiziţie a sistemului de ticketing pentru Transurb într-un săptămânal naţional economic care critică procedurile impuse de BERD. Documentul nu este atribuit niciunei instituţii, în schimb, deşi se arată că regulile de procedură impuse de BERD încalcă legislaţia românească privind achiziţiile şi concurenţa, Primăria Galaţi este ţapul ispăşitor.    Vă prezentăm articolul care are titlul ”Practici anticoncurenţiale la Primăria Galaţi la achiziţia sistemului de ticketing pentru TRANSURB” şi a fost publicat în publicaţia Săptămâna Financiară.  ”Relativ la procedura de achizitie „Furnizare si Mentenanta Sisteme Automate de Colectare si Informare Pasageri si Management Flota pentru municipiul Galati”, organizata de Primaria Galati, aflata in prezent in desfasurare in concordanta cu regulile si politicile de achizitii BERD (“Procedura”), facem urmatoarele precizari: Obiectul Procedurii de achizitie derulata in prezent de Mun. Galati este unul relativ uzual (incluzand exemplificativ: validatoare de bilete, carduri contactless, panouri de informare calatori), iar numai in Romania exista deja 5 producatori de asemenea sisteme care in ultimii ani au fost implementate in mai multe orase ale tarii: la Timisoara, Bucuresti, Cluj, Brasov, Oradea, etc. Eficientizarea si reabilitarea transportului public local in Mun. Galati a facut obiectul unui proiect aprobat de Consiliul Local al Mun. Galati inca din anul 2014, achizitia si implementarea unui sistem de ticketing pentru TRANSURB S.A. (principalul operator de transport din Mun. Galati, intreprindere publica detinuta de Consiliul Local in calitate de unic actionar). Prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Galati nr. 187 din data de 31.05.2016 a fost modificata integral H.C.L. nr. 6/2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice “Eficientizarea transportului public local” si a fost aprobat un nou Proiect de reabilitare transport urban Galati – sistem de taxare automata, cuprinzand “Analiza Economica”, “Designul de inalta tehnologie” si “Documentatia tehnico-economica”, toate intocmite de societatea NEXTENDIS – consultant francez recomandat de BERD. Finantarea BERD scoate practic aceasta Procedura de achizitie de sub incidenta legislatiei si jurisdictiei romane privind achizitiile publice (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale), in cazul contractelor de achiziţie publică cofinanţate in cea mai mare parte de o instituţie financiara internationala cum este BERD, procedurile de atribuire aplicabile fiind impuse de BERD care are propriile Reguli de Procedura si propriul Mecanism de Contestatii pentru Proiecte. Aceasta procedura face practic imposibila aplicarea oricaror remedii legale sau cai de atac interne in materia atribuirii contractului de achizitie in cauza de catre Mun. Galati, sau interventia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau a instantelor judecatoresti din Romania. In contextul prezentat mai sus au fost  impuse pentru aceasta Procedura conditii de eligibilitate imposibil de indeplinit de orice potential ofertant din Romania si chiar de catre majoritatea ofertantilor internationali  cu experienta in domeniu. Procedura elaborate de consultantul BERD a restrans drastic competitia prin impunerea unor cerinte minime excesive. Cerintele de experienta similara relevanta solicitate in aceasta Procedura sunt greu daca nu imposibil de atins de operatorii economici din Romania, carora le este restrans in mod abuziv si nejustificat accesul . Spre exemplificare precizam ca un ofertant, pentru a fi eligibil, trebuie sa demonstreze ca are experienta similara ca furnizor principal (nu subcontractor), in cel putin 2 (doua) contracte in ultimii 5 (cinci) ani, cu obiect integrarea unui Sistem Automat de Colectare a Tarifelor (AFC), a unui Sistem de Informare a Calatorilor si de Management al Flotei care sa fi fost finalizate cu succes si care sunt similare cu scopul propus al proiectului de la Galati (similaritatea sa se bazeze pe dimensiuni fizice, complexitate, metode/tehnologii) si care trebuie sa indeplineasca cateva caracteristici minime: Emiterea a minim 50.000 de cartele inteligente la punerea în funcţiune a sistemului (cerinta usor de realizat); Procesarea unor informaţii aferente utilizării sistemului de către un număr de cel puţin 60 milioane de calatori pe an (asemenea cifre putand fi justificate in Romania poate doar de catre Metrorex si RATB!). Caracterul abuziv al acestei cerinte este demonstrat chiar de prevederile exprese ale Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Mun. Galati nr. 187 din data de 31.05.2016 cuprinzand “Analiza Economica” aferenta Proiectului, unde regasim la pagina 31 precizarea cu privire la „numarul estimat de calatorii detectate de sistem: 20.940.495 calatorii pe an”. Este impusa, deci o cerinta de 3 ori mai mare de 60 milioane calatori pe an vs 20.940.495 calatorii pe an. instalarea a minim 450 de validatoare, instalarea a minimum 50 de afişaje de informaţii pentru pasageri, instalarea a cel puţin 20 de automate de vânzare de bilete (in conditiile in care cantitatile ce fac obiectul achizitiei in Procedura in cauza sunt cu mult mai mici!). Cerintele abuzive si restrictive impuse in aceasta Procedura determina incidenta unor situatii care sunt de natura sa incalce grav orice principii care trebuie sa guverneze atribuirea oricaror contracte de achizitie publica (cum ar fi nediscriminarea, tratamentul egal si proportionalitatea). Astfel, in aceasta maniera s-a ajuns la situatia in care daca un ofertant a implementat in ultimii 5 ani doua sisteme astfel: (1) un sistem cu dimensiuni fizice si complexitate mai mare sau cel putin egala cu sistemul „estimat” pentru  Municipiul Galati (cu caracteristici minime prezentate mai sus), in care a utilizat metode/tehnologii similare plus (2) inca un sistem similar dar mai mic, care nu indeplineste caracteristicile minime solicitate (ca si cantitati),  respectivul ofertant NU se poate califica la aceasta Procedura de licitatie. Proiectul solicitat pentru Municipiul Galati ca si componente principale sisteme distincte integrate intr-un mod unitar, reprezentate de: - sistem Automat de Colectare a Tarifelor (AFC), - sistem de Informare a Calatorilor, - sistem de Management al Flotei, - sistemul de Automate de Vanzare Bilete (putem considera ca fiind un sistem distinct). Pentru acest tip de sistem s-a remarcat initial un interes foarte ridicat, peste 17 potentiali ofertanti participand la intalnirea de la Galati din data de 12.06.2017. Acest interes a scazut pe parcurs, odata ce raspunsurile si clarificarile emise de autoritatea contractanta au devenit tot mai restrictive. Astfel, pe parcursul derularii procedurii Mun. Galati a schimbat regulile in timpul jocului: - printr-o clarificare in care solicita ofertantilor ca o capacitate de a gestiona 60 milioane de calatorii/an sa fie demonstrata prin prezentarea unui sistem in care deja au fost gestinate cel putin 60 milioane  de calatorii/an; - autoritatea contractanta vine cu clarificari care modifica flagrant cerintele initiale in ceea ce priveste experienta similara  specifica care trebuie sa fie indeplinita obligatoriu de catre ofertant (singurele 2 caracteristici minimale privind experienta similara care trebuie indeplinite de ofertant prin contracte, restul caracteristicilor minimale  putand fi „demonstrate”/completate pentru ofertant cu contracte ale  subcontractorilor declarati de ofertant) si modifica astfel continutul initial al documentatiei in dezavantajul ofertantilor, restrangand si mai mult competitia. Este de precizat ca s-a ajuns practic la situatia de neinteles si de nepermis ca: – Beneficiarul este de acord sa accepte un Contractor Principal care are experienta doar pentru sisteme Automate de Colectare a Tarifelor (AFC), nu si pentru celelalte sisteme solicitate si care fac obiectul acestei achizitii;   – Beneficiarul este de acord sa accepte un Contractor Principal care poate sa nu aiba niciun fel de experienta in implementarea sistemelor solicitate de Informare a Calatorilor, de Management al Flotei, de Automate de Vanzare Bilete si in integrarea acestora cu sistemul Automat de Colectare a Tarifelor (AFC). Practic, prevalandu-se de eludarea oricarui control prin intermediul jurisdictiei romane si uzand de regulile de procedura BERD care nu asigura un control real si nu impun o cenzura de legalitate corespunzatoare prin intermediul unui organ administrativ-jurisdictional, cerintele din aceasta Procedura denatureaza concurenta intre agentii economici, restrictionand drastic competitia prin eliminarea furnizorilor din Romania si excluderea majoritatii furnizorilor internationali cu experienta. In concluzie autoritatea contractanta se adreseaza doar unui numar extrem de restrans de potentiali furnizori/ofertanti aducandu-le acestora avantaje neloiale, cu efecte negative chiar pentru beneficiarul  sistemului care nu va putea sa obtina produse si servicii de mai buna calitate, la preturi competitive constituindu-se astfel  intr-un comportament vădit anticoncurenţial”.   Ce spune Ionuţ Pucheanu   Reporterii noştri au aflat că până în prezent, au fost cumpărate 51 de caiete de sarcini în cadrul acestei proceduri de achiziţii, dar număratul ofertelor depuse nu s-a încheiat deoarece termenul limită de primire a acestora este 25 iulie. În încercarea de a afla sursa documentului publicat de presa naţională, l-am contactat pe primarul Ionuţ Pucheanu pentru a afla dacă i-au parvenit pe cale oficială informaţiile prezentate în articol. Acesta a spus că nu a primit niciun astfel de document şi a explicat că  Primăria municipiului Galaţi nu a întocmit caietul sarcini şi că de proceduri se ocupă un consultant recomandat de BERD,  în concordanţă cu regulile şi politicile de achiziţii BERD. ”Tot ce ţine de procedura de achiziţie a sistemului de ticketing excede competenţelor Primăriei. Toată documentaţia a fost întocmită de consultantul BERD, iar procedurile de atribuire aplicabile sunt impuse de BERD. Primăria este doar cea care plimbă documentele între consultant şi participanţii la licitaţie”, ne-a declarat Ionuţ Pucheanu.  Cum procedura nici nu a început bine, iar lupta ofertanţilor a şi început, miza fiind cele peste 7 milioane de euro, bani de la bugetul local şi din creditul contractat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cei care vor suporta consecinţele vor fi tot gălăţenii care nu vor avea parte prea curând de un sistem modern de taxare a transportului în comun.

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, precum şi administratorul special al Electrocentrale Galaţi, Sinan Mustafa, au ales să se adresează gălăţenilor pe Facebook, miercuri, 19 iulie 2017, abordând subiectul fierbinte al încălzirii centralizate. Dacă este să ne luăm după declaraţiile celor doi, gălăţenii nu vor avea decât să aştepte să vină iarna şi gerul, căci problema căldurii e ca şi rezolvată, chiar dacă niciunul dintre aceştia nu vorbeşte despre preţuri, despre subvenţii, despre cum bugetul local va fi împovărat de două ori, atât de subvenţionarea preţului gigacaloriei (dacă va fi subvenţionat), cât şi de acordarea ajutoarelor financiare de 3.000 de lei pentru cetăţenii care doresc să renunţe la sistemul centralizat de distribuţie a agentului termic şi să-şi achiziţioneze un sistem alternativ de încălzire.
”În cadrul şedinţei de astăzi (n.r. - 19 iulie 2017) a Adunării Creditorilor Electrocentrale Galati SA (unde Romgaz este creditor majoritar deţinând peste 80 % din creanţe) s-a aprobat strategia de funcţionare a societăţii noastre pentru sezonul rece 2017-2018. Acest lucru înseamnă că am obţinut aprobarea creditorilor pentru repornirea sistemului centralizat de termoficare, în condiţiile în care avem o comandă fermă din partea distribuitorului local, Calorgal, care ne-a solicitat o cantitate de agent termic la 85 % faţă de consumul înregistrat în sezonul rece trecut. Precizez că se menţine, şi de această dată, una dintre cele mai importante condiţii pentru a relua relaţiile comerciale cu distribuitorul local – plata în avans a combustibilului. În perioada imediat următoare, vom transmite distribuitorului un draft de contract şi sperăm ca până la sfârşitul lunii să îl avem parafat. Vă informez că în această perioadă, pentru a optimiza activitatea societăţii Electrocentrale, în sensul reducerii cheltuielilor, am desfăşurat o noua etapă de disponibilizări colective pentru 56 de persoane, numărul salariaţilor CET ajungând la 266 de angajaţi, după această măsură. Reamintesc că în sezonul cald, angajaţii Electrocentrale şi-au desfăşurat activitatea în regim de aşteptare, lucrând, săptămânal, trei zile din cinci. Pentru optimizarea costurilor generate de menţinerea în funcţiune a sistemului centralizat de termoficare, recomand ca şi distribuitorul local, Calorgal, să ia în calcul astfel de măsuri”, a anunţat pe Facebook administratorul special al Electrocentrale Galaţi, Sinan Mustafa.
În acelaşi timp, Ionuţ Pucheanu postează următorul mesaj: ”Proiectul privind acordarea ajutoarelor financiare către cetăţenii oraşului pentru achiziţionarea unui sistem alternativ de producere a apei calde şi căldurii continuă. Până acum au fost depuse 4698 de dosare în acest sens şi s-au făcut plăţi către 1062 de beneficiari. Îi încurajez pe toţi cei care îndeplinesc criteriile de eligibilitate să aibă încredere în acest proiect, să îşi depună dosarele şi astfel să devină independenţi. Totodată aş vrea să îi asigur pe toţi cei care vor rămâne în continuare captivi în sistemul centralizat de termoficare că facem toate demersurile necesare pentru ca în această iarnă să aibă apă caldă şi căldură”.
Rămâne ca cei doi să mai promită că apa caldă şi căldura vor veni tot pe Facebook.

Odată cu semnarea contractului pentru concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a terenului de la Plaja Dunărea cu o suprafaţă totală de  53.926 mp precum şi a construcţiilor de pe acest teren, gălăţenii au avut mari aşteptări de la firma Karan Business & Finance S.R.L. Bucureşti, care a făcut o ofertă investiţională de 6.250.000 de euro. S-a promis, în primă fază că pe parcursul primul an, se va investi şi în cluburile de paintball, minigolf, tiroliană. Va începe construcţia Indoor Baby-land şi a cluburilor, amenajarea spaţiului verde, toate programate în aşa fel încât gălăţenii şi nu numai să se poată bucura şi de plajă. Odată cu semnarea contractului pentru concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a terenului de la Plaja Dunărea cu o suprafaţă totală de  53.926 mp precum şi a construcţiilor de pe acest teren, gălăţenii au avut mari aşteptări de la firma Karan Business & Finance S.R.L. Bucureşti, care a făcut o ofertă investiţională de 6.250.000 de euro. S-a promis, în primă fază că pe parcursul primul an, se va investi şi în cluburile de paintball, minigolf, tiroliană. Va începe construcţia Indoor Baby-land şi a cluburilor, amenajarea spaţiului verde, toate programate în aşa fel încât gălăţenii şi nu numai să se poată bucura şi de plajă. Printre promisiuni ce urmează a fi realizate pe parcursul a doi-trei ani se mai numără trei terenuri de sport multifuncţionale dintre care două vor fi acoperite cu balon pe timp de iarnă iar unul se va transforma în patinoar, trei piscine - două acoperite şi una descoperită (zona plaja), plajă cu 320 de şezlonguri şi 150 de baldachine,  2 „beach-bar” – uri şi un „pool bar”, 2 cluburi: CLUB I - pentru organizarea de evenimente şi CLUB II - zonă de agrement acvatic, 1 parcare păzită, 1 parc având integrat loc de joacă pentru copii şi adulţi, tiroliană, nava piraţilor, carusel, umbreluţe / ceşcuţe, trenuleţ electric, teren de paint-ball, teren minigolf şi 1 hotel de trei stele - 36 camere.În luna iunie, plaja a fost redeschisă, dar gălăţenii au fost dezamagiţi mai ales de faptul că niciunul dintre bazine nu era funcţional. Atunci, reprezentanţii Karan au spus că bazinul principal avea grave probleme la structură şi nu a putut fi dat în folosinţă pentru că lucrările necesitau un termen mai lung. Iată că în luna iulie, gălăţenii care au mers la plajă au găsit câteva mini-bazine instalate pe plajă şi care de fapt erau destinate unor mini-piscine îngropate.Întrebat de ce lucrurile nu merg conform planificărilor iniţiale, Neculai Gălaţanu, reprezentantul firmei Karan Business & Finance, a explicat că în urma expertizei tehnice temeinice realizătă de un expert din Bucureşti, reabilitarea şi remodelarea bazinului de înot necesită operaţiuni de anvergură întrucât din cauza faptului că bazinul a stat nefolosit ani de zile, s-a degradat puternic, unul dintre pereţi fiind crăpat şi necesită refacere completă. De altfel, în urma expertizei, bazinul a obţinut 65 de puncte dintr-un maxim de 100 ca scor al degradării. În privinţa piscinelor amplasate pe plaja, Neculai Gălăţanu a explicat: ”Pe sub plajă trec magistralele de apă ale oraşului. Sunt 4 conducte de mari dimensiuni: pentru apă meteorică, apă menajeră, aducţiune apă brută şi apă potabilă, dar şi colectorul interceptor canalizare. Organele abilitate ne-au dat aviz de funcţionare, dar ni s-a spus că - aşa cum prevede lege - nu avem voie să construim. De aceea bazinele amplasate pe plajă nu pot fi îngropate”. De asemenea, acesta a mai adăugat pe lista problemelor şi faptul că în zona concesionată trece şi o reţea de înaltă tensiune din cauză căreia nu se poate respecta planul iniţial. ”Toate acestea nu au fost specificate în caietul de licitaţie. De aceea, suntem nevoiţi să modificîm proiectul iniţial. Tiroliana, Club-ul, hotelul, toate obiectivele trebuie reaşezate. Bani sunt, dar totul trebuie făcut cum trebuie”, a mai spus Gălăţanu care a mai spus că în septembrie-octombrie începe construcţia bazinului acoperit, hotelulul şi restaurantul, iar vara ce vine vom avea o plajă la cu totul alte standarde. Deja terenul de paintball va fi operaţional în maxim o săptămână, iar în fiecare weekend se organizează diferite evenimente precum degustări de vinuri, seri latino, etc.

Accidentele de circulaţie soldate cu victime se tot repetă pe Drumul de Centură, în zona intersecţiei din apropierea benzinăriei OMV, gălăţenii din zonă reclamând adeseori că din cauza lipsei trotuarelor şi a semnalizării necorespunzătoare viaţa le este pusă în pericol atât pietonilor, cât şi conducătorilor auto. Pentru că administraţia locală nu a făcut nimic până acum în acest sens, societatea civilă, prin Asociaţia ”Galati, Oraşul meu”, a solicitat în scris Primăriei Galaţi de trei ori să ia măsuri pentru securizarea acestei zone prin semaforizare sau construirea unei pasarele de traversare. Până în prezent aceste solicitări nu au primit niciun răspuns.
Îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă, reprezentanţii Asociaţiei ”Galati, Oraşul meu” au hotărât organizarea unui protest paşnic, în data de 11 iunie, prin organizarea unui marş ce va avea loc fără deplasare, între benzinaria MediaTrans şi intersecţia cu Podul Viaduct, pe care se va face dreapta pentru defluire.
”Intervalul orar în care va avea loc marşul este 12.00 - 12.30 şi vom avea 30 de minute la dispoziţie să ocupăm banda 1 fără a bloca intersecţiile pe segmentul de mai sus. Vom protesta paşnic, prin aprinderea avariilor! Drumul de Centură este o 'oază' pentru accidentele rutiere cu victime, peste 37 în ultimul an, soldate cu victime omeneşti. Vrem un drum securizat, cu intersecţii semaforizate (sensuri giratorii), staţii de autobuz sigure şi trotuare pe unde se poate circula în siguranţă!”, au precizat organizatorii atât pe pagina evenimentului creat pe o reţea de socializare, cât şi prin vocea reprezentantului asociaţiei, George Nica, care a mai spus că se doreşte a fi un protest paşnic şi că în forma iniţială solicitarea a fost făcută pentru aprobarea unui marş auto care să meargă pe ruta intersecţia B-dului Brăilei cu Drumul Viilor până la sensul giratoriu de la Talcioc şi revenirea, tot în marş, la locul de pornire. ”După analizarea solicitării noastre, s-a decis că propunerea noastră nu poate fi aprobată în această formă, motivându-se că se doreşte ca protestul nostru să nu blocheze traficul. Ni s-a dat aprobare să protestăm, pentru o jumătate de oră, prin staţionare pe prima bandă, între Strada Viaduct şi Benzinăria Mediatrans. Vom respecta decizia lor, dar vom continua să organizăm periodic şi alte acţiuni de protest, până când cei responsabili vor lua măsurile necesare astfel încât zona să devină sigură”, a spus reprezentantul Asociaţiei ”Galati, Oraşul meu”, George Nica.

Consilierii judeţeni au aprobat vineri, 26 mai 2017, proiectul ”B2B-ADVENTURE - Network of Recreation Centers in Lower Danube Euroregion”, ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operaţional Comun ENI CBC Bazinul Marii Negre 2014 - 2020. Proiectul vizează valorificarea, exploatarea şi dezvoltarea potenţialului turistic şi a antreprenoriatului turistic şi cultural în Euroregiunea Dunărea de Jos, prin crearea unei reţele transfrontaliere de centre de agrement şi de promovare a turismului în judeţul Galaţi, raionul Izmail - Ucraina şi raionul Cahul - Republica Moldova. În acest sens, în cadrul proiectului se vor realiza investiţii în trei centre de agrement şi se vor organiza excursii turistice transfrontaliere de promovare pentru tineri, vârstnici şi actori sociali din domeniul sportului şi turismului.
Bugetul total al proiectului (pentru cele trei centre din reţeaua transfrontalieră) este în valoare de 1.387.964 euro, din care bugetul alocat Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi este de 437.622 euro, cofinanţarea proprie fiind în cuantum de 35.009,76 euro.
În cadrul proiectului, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi va avea următoarele responsabilităţi: realizarea investiţiilor pentru Parcul de Aventură Gârboavele; organizarea unei conferinţe transfrontaliere pentru formarea Reţelei de Centre de Agrement şi promovare turistică în Euroregiunea Dunărea de Jos; dezvoltarea Master planului de turism şi a Strategiei de Dezvoltare a Turismului a Euroregiunii Dunărea de Jos; realizarea unor hărţi turistice stradale şi amplasarea lor în zone publice în scop informativ; organizarea unei misiuni B2B pentru operatorii locali de turism privind participarea în cadrul
unui târg de turism naţional.

În aproximativ două luni, adică la sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august va fi dat în folosinţă hangarul pentru elicopterul SMURD Galaţi. Municipiul nostru a primit aparatul de zbor în valoare de 4,5 milioane euro în luna iunie 2014 şi de atunci oficialităţile se chinuie să îi facă un adăpost. În primă fază, după lungi tergiversări, Consiliul Judeţean Galaţi a preluat în administrare, de la stat, terenul pe care este construit hangarul, prin transfer de la Poliţia de Frontieră Galaţi (Ministerul de Interne) la CJ, iar în ianuarie 2016 a fost adoptat proiectul privind construcţia hangarului, investiţie în valoare de 2,5 milioane lei. Hangarul are o suprafaţă de 480 de metri pătraţi, alături fiind amenajată şi o staţie de carburanţi, dar există şi spaţii administrative precum cabinete, cameră de aşteptare, cameră de odihnă pentru piloţi, spaţiu pentru depozitarea aparaturii medicale etc.
Din 2014 şi pînă în prezent elicopterul a fost ferit de intemperii în baza unui contract de închiriere a unui spaţiu la baza aeriană Pegas (fostă Aviasan).

Petrecerile dedicate copiilor încep pe 31 mai, cu o zi înainte de ziua lor, 1 iunie, deoarece preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a anunţat deja că le pregăteşte o supriză. Aşadar, pe 31 mai, în parcul de lângă sediul Consiliului Judeţean de pe str. Eroilor, dar şi în toată zona care înconjoară clădirea administrativă, se va desfăşura o acţiune dedicată copiilor din municipiu, dar şi din judeţ. Începând cu ora 13.00, circulaţia va fi oprită, iar micuţii vor avea parte de multe distracţii: tobogane, mascote din desenele animate preferate, jocuri şi multă distracţie.

Consiliul Judeţului Galaţi organizează o conferinţă de mare amploare ce va avea loc la Galaţi în perioada 20 – 21 mai 2017 cu scopul principal de a atrage investiţii importante în judeţul nostru. În cadrul evenimentului ce se va desfăşura sub titulatura „Oportunităţi de investiţii pentru Europa”, vor fi prezentate şi dezbătute proiectele de investiţii care pot fi iniţiate de instituţiile din zona Dunării de Jos şi care pot primi susţinere financiară prin Fondul European de Investiţii Strategice (Planul Juncker).
”La eveniment aşteptăm să participe reprezentanţi ai Comisiei Europene la nivel înalt, experţi în realizarea unor proiecte de investiţii de interes strategic, reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, precum şi ai patronatelor din întreaga regiunea Sud-Est. Dorim să facem astfel de evenimente prin care să facem cunoscut Galaţiul. Şansa de dezvoltare a Galaţiului stă în mâinile noastre. Dacă noi vom face proiecte cu finanţare europeană, vom avea şi soluţii de dezvoltare”, ne-a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.
Agenda evenimentului îşi propune să abordeze aspecte practice cu privire la tipurile de proiecte ce pot fi dezvoltate pentru a fi finanţate de Fondul European de Investiţii Strategice, precum şi modalităţile de pregătire şi depunere a acestor proiecte.

Pagina 14 din 18