Advertorial

Advertorial

Tot ce trebuie să știți înainte de a cumpăra cel mai bun televizor

Fie pentru că televizorul nostru actual s-a stricat, fie că dorim pur și simplu să achiziționăm unul mai bun, suntem conștienți de noutățile care există pe piață. Toată lumea ajunge în același punct: ce televizor ar trebui să cumpăr? Atunci când cumpărăm un televizor nou, există diferiți factori de care trebuie să ținem cont pentru a face achiziția corectă. Dacă acum câțiva ani a fost luată în considerare doar dimensiunea, acum trebuie să punem preț și pe detalii speciale în alte aspecte.

Mărimea contează?

În cazul televizoarelor, se întâmplă ceva similar cu ceea ce s-a întâmplat cu telefoanele mobile acum aproape zece ani. Dacă înainte telefoanele care se vindeau cel mai mult aveau un ecran între patru și cinci inci, de când Samsung a introdus gama Samsung Galaxy Note, toate smartphone-urile de toate mărcile au început să aibă ecrane mai mari de șase inci. Ceva similar s-a întâmplat cu televizoarele. Deși acum câteva decenii televizoarele aveau aproximativ 24-30 inci vorbim aici de tv 80 cm aproximativ, acum vedem cum au devenit populare modelele care încep de la 45-50 inci , ajungând chiar la 75 sau 85 inci. Dacă sunteți în căutarea unui televizor cu care să vă bucurați de conținut, recomandările noastre sunt ca alegerea să fie de 55 inci și, ori de câte ori circumstanțele o permit, puteți crește dimensiunea. Ori de câte ori aveți dubii între două dimensiuni, vă recomandăm să o alegeți pe cea mai mare, deoarece astăzi cu rezoluții 4K, dimensiunea nu mai este o limitare, ci un avantaj.

Ecranul: culori vii, contrastante și luminoase

Acum intrăm pe deplin în aspectul principal care face ca imaginile de pe televizorul nostru să pară clare, cu luminozitate și tot felul de detalii. Este un factor care influențează foarte mult prețul și pe care trebuie să îl cunoaștem pentru a justifica investiția. Televizoarele mai ieftine cu un ecran LED oferă o calitate a imaginii acceptabilă, cu toate acestea, în momentele în care este o scenă întunecată, de exemplu, luminozitatea ecranului face ca conșinutul să se vadă prost. Acest lucru se întâmplă din cauza modului în care ecranul luminează fiecare zonă, ceea ce face dificilă tratarea luminii în anumite puncte.

În gama largă de televizoare, există diferite tipuri de panouri, LCD, OLED, QLED sau cele mai noi de pe piață, cele mai recente care sosesc: tehnologia Mini LED, a Samsung. În cazul noilor televizoare Samsung Neo QLED, ecranul său încorporează tehnologia Quantum Matrix. Dacă adăugăm la această tehnologie Samsung Quantum Dot, ne asigurăm că televizoarele reproduc sută la sută din volumul culorilor, într-un mod clar. Rezultatul, pe lângă o calitate incredibilă a imaginii, este o reducere a consumului electric, deoarece fiecare zonă a panoului funcționează independent, în loc să facă totul complet.

Procesor: creierul din spatele televizorului

Procesorul este una dintre părțile fundamentale ale televizoarelor de astăzi. Se ocupă, așa cum sugerează și numele său, de procesarea și reproducerea imaginii cât mai bine posibil. În cazul Samsung, la partea hardware a procesorului său Neo QLED, se adaugă utilizarea inteligenței artificiale (AI). În acest fel, televizorul în sine poate regla luminozitatea și nivelurile de culoare independent în funcție de scena redată și poate optimiza calitatea imaginii la rezoluția televizorului. Acest lucru se realizează datorită celor 16 rețele neuronale care analizează și îmbunătățesc calitatea imaginii pixel cu pixel până la 8K , indiferent de rezoluția originală a conținutului.

Televizor 80 cm cautati pe Emag

În acest caz, utilizarea AI prezentă în procesor nu se aplică doar imaginii, ci și sunetului emis de cele șase difuzoare ale sale. Iar Samsung o face cu tehnologia sa OTS + (Object Tracking Sound +) care reproduce sunetul scenelor cu efect 3D și similar cu ceea ce am avea cu un echipament Home Cinema și cu mai multe difuzoare împrăștiate prin casă. Deși este o idee bună să ne completăm televizorul cu un soundbar bun, televizoarele de astăzi au îmbunătățit mult calitatea sunetului.

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „ Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe D din cartierul Micro 13B şi PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galaţi”, cod MySMIS 117881, finanțat  prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, în baza contractului de finanțare nr. 4445 din 14.06.2019  încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați, ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al acestui proiect a constat în creșterea performanței energetice a celor 101 apartamente ale blocurilor D din cartierul Micro 13 B și PR3A din cartierul Micro 21 ale municipiului Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental și a sănătății locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încalzire și scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.

Rezultate obținute:

În urma implementării proiectului a avut loc reabilitarea termică a celor două imobile, prin aplicarea de termosistem, înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie din profile PVC cu geam termoizolator, termoizolarea planșeelor dinspre spațiile neîncălzite, schimbarea lămpilor de iluminat cu lămpi tip LED, dotarea cu lift modern a blocului PR3A.

Impactul proiectului

Proiectul, pe lângă rezultatele pozitive directe, generează pe parcursul implementării și după implementare următoarele beneficii:

- îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;

- reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;

- reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum.

Beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt atât locuitorii actuali cât și cei viitori, precum și întreaga comunitate/populație din zonă prin efectul benefic asupra mediului înconjurător, ca urmare a reducerii emisiilor de carbon.

Valoarea totală a proiectului este de 2.019.550,46 lei, din care valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat este de 1.123.420,93  lei.

Perioada implementare : 07.02.2017-  31.07.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236307703, Manager proiect – domnul Burtea Ionel,  e-mail ionel.burtea@primariagalati.ro 

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 329

din 21 iulie 2021

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 27 iulie 2021, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 27 iulie 2021, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Acceptarea transferului managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum și a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcții și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Aprobarea Contractului – Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor evenimente cu un rol important în dezvoltarea economică a județului Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 209 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității  de  gestionare  a  crizei  sanitare COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” și a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul „Creșterea capacității de  gestionare  a  crizei  sanitare COVID-19 în județul Galați”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a două imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați şi declararea lucrărilor suplimentare pentru realizarea unor investiții aferente obiectivului de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație de Sortare Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Galați”, ca obiectiv de utilitate publică de interes județean în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor în suprafață de 1894 mp, respectiv 1703 mp.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

   

  Digitalizarea IMM: VISA și SmartBill simplifică încasarea facturilor prin integrarea butonului de plată cu cardul

  • IMM-urile care emit facturi pot încasa banii de la clienții lor cu cardul, direct de pe factură, prin simpla apăsare a unui buton de plată pe documentul digital
  • Acceptarea plăților cu cardul ajută la gestionarea eficientă a cash-flowului și la creșterea ratei de încasare a facturilor pentru IMM-urile din România
  • Antreprenorii beneficiază de 0% comision pentru acceptarea plăților cu cardul în primele 3 luni de la înrolare

  Sibiu, 16.07.2021 – Platforma de facturare online SmartBill și Visa susțin digitalizarea IMM-urilor din România prin acceptarea plăților cu cardul direct pe factură. Utilizatorii SmartBill vor beneficia de opțiunea „Adăugați butonul de plată” care permite clienților să facă plățile direct pe factura digitală, printr-o simplă apăsare de buton. Prin simplificarea procesului de plată, soluția va avea un impact pozitiv direct asupra fluxului de numerar al IMM-urilor, va încuraja plățile cu cardul și va crește rata încasărilor.

  Pentru orice IMM, gestionarea fluxului de numerar este extrem de importantă. Sănătatea unei afaceri depinde de ritmul cu care aceasta face încasările, influențându-i astfel capacitatea de dezvoltare. Clienții așteaptă simplificare când vine vorba de plata facturilor, care este permisă astăzi de tehnologie. Numerele raportate de SmartBill în ceea ce privește utilizarea butonului de plată cu cardul până la acest moment arată foarte îmbucurător:

  • în relația dintre SmartBill și clienții săi, 80% dintre facturile plătite cu cardul sunt achitate în aceeași zi în care au fost emise;
  • plățile cu cardul sunt realizate de 5 ori mai repede decât cele prin alte mijloace;
  • atunci când clienții pot opta pentru posibilitatea de a plăti cu cardul, 40% dintre aceștia aleg această opțiune, număr care indică o creștere foarte mare în preferința clienților pentru această variantă.

  „Digitalizarea IMM-urilor din România înseamnă să vii cu soluții de automatizare la probleme reale care produc costuri suplimentare și împiedică dezvoltarea. Cash-flow-ul este una dintre aceste probleme, iar funcționalitatea pe care am dezvoltat-o cu susținerea Visa propune o soluție pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Butonul de plată de pe factură va crește rata de încasări, astfel încât IMM-urile să se poată concentra pe dezvoltare”, spune Radu Hasan, Co-Fondator & CEO SmartBill.

  „Transformarea digitală a IMM-urilor este o prioritate pentru Visa în România și, în ultimul an, am lansat pe piață soluții de plată inovatoare și platforma #MarileAfaceriMici pentru a ajuta antreprenorii să își digitalizeze afacerea. Suntem bucuroși să anunțăm parteneriatul cu SmartBill prin care ne dorim să oferim o soluție concretă de digitalizare a încasărilor companiilor. Plățile cu cardul online au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, mai ales în contextul generat de pandemie, iar soluția dezvoltată împreună cu SmartBill va crește accesul IMM-urilor la digitalizare și le va ajuta să-și gestioneze mai bine cash-flow-ul”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

  Serviciul se adresează tuturor companiilor emitente de facturi și proforme, indiferent dacă acestea au un segment B2C de clienți sau B2B. Noua soluție are capacitatea de a crește rata de încasare, prin includerea pe factură a unui link de plată, care simplifică astfel întregul proces.

  Plata facturilor care includ această facilitate poate fi făcută oricând și de oriunde, cu cardul. Este necesar doar accesul la internet și un card valid. Plata este permisă pentru facturi sau proforme emise în lei, euro sau dolari.

  Companiile care accesează pentru prima dată SmartBill și optează pentru acestă soluție beneficiază de gratuitate în primele 6 luni pe platformă și 0% comision pentru acceptarea plăților cu cardul în primele 3 luni de utilizare, prin sprijinul Netopia Payments si Euplatesc.ro. Cele două soluții de plată beneficiază de serviciile e-Commerce oferite de Alpha Bank România, una dintre băncile cele mai active din România în domeniul plăților digitale. Mai mult, la finele campaniei de lansare va fi organizată și o tombolă prin intermediul căreia participanții pot câștiga o mașină electrică Volkswagen ID.3. Detalii complete despre campanie pot fi consultate aici.

  Despre SmartBill

  • Dezvoltat în 2007, de antreprenorii Radu Hasan, Ioana Hasan și Mircea Căpățînă, SmartBill este în prezent cel mai utilizat și cel mai apreciat program de gestiune și facturare de pe piața din România, cu peste 50.000 de clienți în cloud.
  • SmartBill se adreseaza unei plaje mari de afaceri, de la PFA-uri, companii mici si mijlocii, și până la multinaționale, din toate domeniile de business. Prin intermediul SmartBill se emit lunar peste 2.000.000 de facturi și se factureaza peste 12 miliarde de euro anual.
  ·         În 2016, SmartBill a beneficiat de o investiție de 1 milion de euro din partea fondurilor de investiții Catalyst România și Gecad Ventures,  care au preluat printr-o operațiune de majorare de capital peste 30% din părțile sociale. ·         În 2019, grupul norvegian Visma a preluat jumătate din companie, dar fondatorii păstrează controlul ·         Compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 15.000.000 de lei, fiind unul dintre cei mai importanți jucători din piața softurilor financiar-contabile.

  Despre VISA

  Visa Inc. (NYSE:V) este lider mondial în domeniul plăților digitale. Misiunea noastră este să conectăm lumea prin intermediul celei mai inovatoare, fiabile și securizate rețele de plată – ajutând consumatorii, companiile și economiile să prospere. Rețeaua noastră globală de procesare a plăților, VisaNet, permite plăți sigure și fiabile, având capacitatea de a procesa peste 65.000 de tranzacţii pe secundă. Focalizarea constantă a companiei pe inovație este un catalizator pentru creșterea rapidă a comerțului electronic de pe orice dispozitiv conectat. Pe măsură ce lumea migrează dinspre formatul analogic către cel digital, Visa îşi utilizează brandul, produsele, oamenii, reţeaua şi dimensiunea pentru a remodela viitorul comerţului. Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa visa.ro şi @VisaNewsEurope.

  ANUNȚ – PRELUNGIRE SESIUNI PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL SIRET BÂRLAD EST

  APEL SELECTIE Sm 19.2 – 1/2021

   

  • Masura 7/6B “Infrastructura sociala”

  Beneficiari eligibili: Entitati publice / Entitati private individual sau in parteneriat cu un furnizor autorizat de servicii sociale

  Fonduri disponibile alocate acestui apel– 25.000 euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 25.000 euro

  Data limită de primire a proiectelor: 18.08.2021  ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

  • Masura 4/5C “Ferma verde”

  Beneficiari eligibili: Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, incadrati in categoria mici si mediu (pana la 250.000 SO)

  Fonduri disponibile alocate acestui apel– 7500 euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 7500 euro

  Data limită de primire a proiectelor: 18.08.2021 ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

   

  • Măsura 2/1A “Formare profesionala în mediu rural”

  Beneficiari eligibili:

  Direcți – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor;

  Indirecți – grupuri țintă identificate la nivelul teritoriului, precum și populația de etnie romă.

  Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 50.000 euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect exclusiv pentru beneficiarii indirecți de etnie romă și 25.000 euro/proiect pentru alte tipuri beneficiari indirecți

  Data limită de primire a proiectelor: 18.08.2021 ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

  • Măsura M1/1A„Infiintarea structurilor asociative”

   

  Beneficiari eligibili:

  Directi – Societăţi comerciale, Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Asociaţii conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Cooperative agricole, Orice altă formă juridică de asociere, Consilii locale, unitati scolare.

   Indirecti – Persoane fizice si juridice din teritoriu, agenti din domeniul alimentatiei publice; întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, sanatatii,educatiei etc.

  Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 25.000 euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect

  Data limită de primire a proiectelor: 18.08.2021 ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

   

  Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

  Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

  Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

  Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

  La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

   

  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 319

  din 15 iulie 2021

  privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 16 iulie 2021, ora 1100

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru vineri, 16 iulie 2021, ora 1100, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea proiectului „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut-Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea    

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca

  ANUNT — PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE IN CADRUL
  SDL GAL TECUCI SUD EST

  APEL SELECTIE Sm 19.2, MASURA 1/1A

  -versiune simplificata - prelungire-

  Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M1/1A- nr. 1/2021

  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TECUCI SUD EST anunta lansarea sesiunii numarul 1 de cereri de proiecte pentru

  Masura 1/1A “INFIINTAREA STRUCTURILOR ASOCIATIVE”

  Beneficiari eligibili:

  Directi - Societati comerciale, Societati agricole si alte forme de asociere in agricultura, Asociatii
  conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Cooperative agricole, Orice alta forma
  Juridica de asociere, Consilii locale, unitati scolare.

  Indirecti - Persoane fizice si juridice din teritoriu, agenti din domeniul alimentatiei publice;
  intreprinderi si societati comerciale din domeniul agricol, sanatatii,educatiei etc.

  Fonduri disponibile alocate acestui apel - 20.000 euro

  Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect - 20.000 euro/proiect

  Data limita de primire a proiectelor: 13.08.2021, ora 13.00

  Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

  Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei GAL Tecuci Sud Est din sat Negilesti, str. Nicolaie
  lorga, nr. 89, comuna Negrilesti, judetul Galati, de luni pana vineri , in intervalul orar 09.00 — 13.00.

  Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidurile solicitantului elaborat de
  GAL Tecuci Sud Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galtse.ro.

  Date de contact pentru informatii suplimentare: Tel: 0766186944, e-mail: galtecse@gmail.com, www.galtse.ro.

  La sediul GAL Tecuci Sud Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate
  aferente masurii lansate.

  Presedinte GAL Tecuci Sud-Est,

  Liviu Adrian Butunoi

  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380.

               Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi ȋnvăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1b - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi ȋnvăţământului obligatoriu, ȋn special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

         Obiectivul general al proiectului: ȋl reprezintă investiţiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare.

                Perioada de implementare a proiectului:   01.07.2016-31.10.2021.

                Valoarea totală a proiectului este de 11.115.823,97 lei, din care

                Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9.212.091,38 lei.

                 Rezultate aşteptate:

  • · Modernizarea şi reabilitarea clădirii monument istoric;
  • · Achiziţionare active necorporale şi dotări pentru modernizarea sălilor de clasă.

                Implementarea proiectului va contribui la realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate pentru cei 616 elevi înscrişi, precum şi la creşterea gradului de participare în învăţământul obligatoriu. Intervenţiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate pentru toţi copiii, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Priorităţii de investiţie 10.1b.  

          Progresul proiectului:

                 A fost atribuit contractul pentru execuţia de lucrări şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru data de 23.06.2021.

            Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:

          Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la

          Telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

          Persoana de contact: Trifan Dan, manager de proiect.

  Societatea COLTRANS SRL GALATI cu sediul in localitatea Galati, str. Otelarilor nr.34, bl.D4, sc.5, ap.84, telefon 0757101301, inregistrata sub nr.J17/176/2001, avand CUI RO 13782260, in calitate de beneficiar al Contractului de finantare nr. M2-3045 din 06.01.2021 anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

  Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului/AIMMAIPE, respectiv 06.01.2021.

  Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea financiara a COLTRANS SRL in contextul depasirii crizei provocate de COVID-19.

  Proiectul are printre principalele rezultate urmatoarele:

  • menținerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni
  • mentinerea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la obtinerea finantarii.

  Valoarea proiectului este de 449.577,78 lei (valoarea totala) din care : 390.937,20 lei grant si 58.640,58 lei cofinanțare.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

  Detalii suplimentare se pot obţine
  Contact: Serban Geanina Mihaela
  Funcţie: Administrator
  Tel: 0757101301, e-mail:contabilitatecoltrans@gmail.com

  Luni, 05 Iulie 2021 00:00

  COMUNICAT DE PRESĂ 05.07.2021

  Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță lansarea apelului de primire proiecte nr. 4 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de munca și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 52/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

  Obiectivul general - promovarea creșterii economice, a diversificării, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și acvacultură din zona pescărească Prut-Dunăre Galați.

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanţare 05.07.2021, ora 11,00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanţare 19.07.2021, ora 23,00;

  Modalitatea şi locul depunerii proiectelor: cererile de finanțare și documentele anexă, semnate electronic, vor fi încărcate in sistemul electronic MySmis (https://2014.mysmis.ro) doar în intervalul menționat mai sus.

  Măsura 3: Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală.

  Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 96.805,80 lei;

  Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 193.611,60 lei

  Valoarea maximă eligibilă a ajutorului public nerambursabil aferentă unui proiect: 96.805,80 lei;

  Valoarea minimă eligibilă a ajutorului public nerambursabil aferentă unui proiect: 13.375,50 lei;

  ATENTIE! Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența ajutorului de minimis nu sunt eligibile.

  Date de contact: telefon 0263 344.026, e-mail office@flagalati.ro, pagina web: www.flagalati.ro

  Pagina 1 din 136