Advertorial

Advertorial

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7141 din 14.09.2021 pentru proiectul ”Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian, nr.254, cod SMIS 137446, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM.

Obiectivul general al proiectului Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian, nr.254 constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilelor în care funcționează Poliția Locală din municipiul Galați va avea efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății funcționarilor publici și îmbunătățirea calității actului administrativ, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate ca urmare a realizării următoarelor categorii de lucrări: - reabilitarea termică a elementelor de anvelopă; - reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; - instalare sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; - reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin:                  - îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; - reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; - reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; - reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 12.808.259,85 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 7.653.295,20 lei.

Durata de implementare a proiectului: 01.05.2019 – 28.02.2023.

Date de contact: Manager proiect – Cozma Constantin Iulian,  Șef Serviciu - Serviciul de Protectie a Mediului, Poliția Locală Galați, str. Traian, nr. 254, tel.0236316000, e-mail: iulian.cozma@politialocalagalati.ro

AGEROM EXPERT TRANS SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru Agerom Expert Trans SRL”,  proiect  nr RUE 8162 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de pana in 6 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 13.04.2021.

Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea societatii AGEROM EXPERT TRANS SRL a carei activitate curenta, privind Transporturi cu taxiuri– cod CAEN 4932, a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. Sprijinul s-a acordat prin ajutorul de stat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere si a documentatiei anexe, prin masura „Granturi pentru capital de lucru”. Implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

Principalele rezultate obtinute in urma implementarii proiectului au fost:

- menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

- menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 82,359.78 lei (valoarea totala) din care : 71,617.20 lei grant si 10,742.58 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Persoană de contact: Cirjan George, email: ageromexperttrans.imm@gmail.com, telefon: 0755955133.

 • Masura 5/6A “Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii”

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 120.000  euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 40.000 euro

Data lansării apelului de selecție: 20.10.2021

Data limită de primire a proiectelor: 22.11.2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

 

 • Măsura 2/1A “Formare profesionala în mediu rural”

Beneficiari eligibili:

Direcți – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor;

Indirecți – grupuri țintă identificate la nivelul teritoriului, precum și populația de etnie romă.

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 50.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect exclusiv pentru beneficiarii indirecți de etnie romă și 25.000 euro/proiect pentru alte tipuri beneficiari indirecți

Data limită de primire a proiectelor: 22.11.2021 ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

 • Măsura M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii locale”

 

Beneficiari eligibili:

Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri).

Fonduri disponibile alocate acestui apel pe măsura M6/6B – 147. 891,38 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 147. 891,38 euro

Data limită de primire a proiectelor: 22 noiembrie 2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Cum fiecare joc de noroc are reguli diferite, așa și loteriile au caracteristici aparte, care țin atât de numerele extrase, cât și de periodicitatea evenimentelor. Înainte de a plasa tichete, online sau offline, este foarte impotant să știi care sunt aceste detalii, deoarece în funcție de ele îți poți construi și o tehnică de joc, conform bugetului pe care l-ai putea investi.

Cehia Keno este o loterie populară inclusiv în România, deoarece are o structură deosebită și extragerile sunt foarte dese. Astfel, este destul de simplu și ușor să plasezi bilete oricând te simți norocos. În plus, loto Cehia Keno se regăsește în portofoliile mai multor operatori, ceea ce înseamnă că ai multe opțiuni la dispoziție.

Iată ce ar trebui să știi despre această loterie, dar și cum ai putea avea mai multe șanse de câștig!

Ce caracteristici are loto Cehia Keno?

În primul rând, este important să știi că loto Cehia Keno presupune extragerea a 12 numere dintr-un total de 60 de numere. La operatorii licențiați de jocuri de noroc din România, pentru un tichet poți alege doar până la 15 numere, pe care le poți organiza în combinații de cel mult 8 numere. Evenimentele au loc în Cehia din 5 în 5 minute.

Cehia Keno este deosebită deaorece ai șansa de a juca pe diverse cote, destul de generoase, extragerile sunt la intervale scurte de timp și se găsește la majoritatea cazinourilor din România. În plus, spre deosebire de alte loterii tip Keno, este mai avantajoasă pentru că are o structură care implică extragerea a 12 numere din intervalul 1-60.

Un plus major pe care îl are această loterie este faptul că poți plasa biletele normal, urmărind ulterior extragerea live. În acest fel, vei afla rezultatele în timp real, ceea ce înseamnă că mult mai repede. În mod normal, durează chiar și până la 20 de minute ca rezultatele să fie publicate pe o platformă. Acest plus este disponibil doar la unele agenții online.

Cum îți poți crește șansele de câștig la Cehia Keno loto?

La loto Cehia Keno poți aplica mai multe tehnici pentru a-ți crește șansele de câștig. Ele sunt utile în mod special când vrei să îți controlezi cât mai mult și cât mai bine bugetul, deoarece te vor împiedica să dai curs tendinței de a plasa bilete continuu.

În funcție de abordarea pe care vrei să o ai, poți să apelezi la sisteme ori strategii de alegere a numerelor, în funcție de rezultatele precedente, de cât de mult sau puțin au ieșit unele dintre acestea. Pe de altă parte, poți aplica unele tehnici care țin de modificarea sumei fiecărui bilet.

Toate acestea este bine să fie analizate atent și “personalizate” în funcție de timpul și bugetul tău. Ține cont că inclusiv loteriile sunt jocuri ce țin doar de noroc, așa că poți să-ți influențezi șansele, nu să-ți garantezi câștigul. Joacă responsabil și distrează-te, la operatorii care consideri că sunt adecvați nevoilor și preferințelor tale!

Centrul medical Pro Clinic își consolidează echipa de Ginecologie prin dezvoltarea Primului Centru de Endometrioză din Galați.

Endometrioza este o afecțiune ginecologică de care suferă 1 din 10 femei la vârstă fertilă. Simptomele afecțiunii sunt deseori extrem de comune și înșelătoare precum crampele sau durerile menstruale, durerea pelvină, durerea în timpul contactului sexual, infertilitatea, de aceea endometrioza este mult mai greu de diagnosticat. Pentru a stabili un diagnostic de certitudine este important ca medicii să fie specializați în această afecțiune, însă, în România, există foarte puțini doctori cu expertiză în Endometrioză.

„Din acest motiv, ne-am dorit să avem alături de noi, în echipa Pro Clinic, medici ginecologi care și-au consolidat experiența în centre de prestigiu, sub îndrumarea unor reputați specialiști din domeniu. Ne dorim să oferim un sprijin real pacientelor care suferă de această afecțiune. Ani la rând, acestea pot avea dureri, fără a descoperi adevărata cauză medicală, pentru că nu au beneficiat de un diagnostic corect.”, explică Alina Buzia, CEO Centrul Medical Pro Clinic.

Dr. Traian Irimia, medic specialist Obstetrică-Ginecologie, este coordonatorul acestui centru din Pro Clinic, iar pacientele din Galați pot beneficia, sâmbătă, 23 octombrie 2021, de experiența dovedită pe care o are în tratarea afecțiunilor ginecologice.

"Înca de mic copil mă impresionau puternic oamenii în suferință și îmi doream să-i ajut, pentru că știam de la tatăl meu că așa este normal. Am urmat calea bătătorită înaintea mea de tatăl meu care a fost și este modelul meu. Sunt recunoscător că am putut să-mi urmez chemarea. În plus, am onoarea de a face parte din echipa domnului doctor Mitroi, în cadrul centrului integrat pentru diagnosticarea și tratarea endometriozei, Bucharest Endometriosis Centre.", mărturisește Dr. Traian Irimia, medic specialist Obstetrică-Ginecologie la Pro Clinic.

De asemenea, în cadrul centrului medical Pro Clinic, pacientele pot beneficia de multidisciplinaritatea specialităților medicale existente. Pentru a efectua orice investigații necesare, asociate afecțiunii ginecologice, pot apela, în cadrul aceleiași clinici, la serviciile medicale de Endocrinologie, Medicină Internă, Medicină Generală, Ecografie, Reumatologie, Analize de Laborator etc.

Pentru programări, pacientele pot suna la numărul 0336 912, de asemenea, pentru a consulta prețurile, pot accesa site-ul www.pro-clinic.ro.

Nu în ultimul rând, pentru a facilita un acces rapid la toate serviciile medicale de înaltă calitate, necesare unui pacient, în cadrul Pro Clinic este disponibil laboratorul de analize medicale, cât și farmacia Salviafarm.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare nr. 7116 din 14.09.2021 pentru proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii  „Miron Costin” - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați, Cod SMIS 137445, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice,  Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Galați, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. Creșterea performanței energetice a corpului C1 din strada Alba Iulia 2 în care funcționează Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 120 kWh/m2 an a energiei consumate.
 • 2. Reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice.
 • Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.302.396,06 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 2.198.586,01 lei.

  Durata de implementare a proiectului: 15.03.2019 – 31.03.2023.

  Date de contact: Manager proiect – Viorel Mancaș, Șef Birou Marketing Urban în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307710, e-mail: viorel_m@primariagalati.ro.

  Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/1A– nr. 2/2021

  GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TECUCI SUD EST  anunță lansarea  sesiunii numărul 3 de cereri de proiecte pentru

  Măsura 2/1A “Formare profesionala in mediu rural”

  Beneficiari eligibili: Directi – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor;

                     Indirecti – grupuri tinta identificate la nivelul teritoriului, precum si populatia de etnie roma.

  Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 42.531,71 euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –

  • 21.265,85 euro/proiect exclusiv pentru beneficiari indirecti de etnie rroma
  • 21.265,85 euro/proiect pentru alte tipuri de beneficiari indirecti (pot include si beneficiari indirecti aferenti minoritatilor nationale).

  Data lansării apelului de selecție: 25.10.2021

  Data limită de primire a proiectelor: 04.11.2021, ora 13.00

  Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

  Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Tecuci Sud Est din comuna Negrilești, str. Nicolaie Iorga nr. 89, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 09.00 – 13.00.

  Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Tecuci Sud Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galtse.ro.

  Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0766186944, e-mail: galtec.se@gmail.com, www.galtse.ro.

  La sediul GAL Tecuci Sud Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

  Întocmit,                                                               

  Butunoi Adrian Liviu                                     

               Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380.

               Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi ȋnvăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1b - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi ȋnvăţământului obligatoriu, ȋn special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

         Obiectivul general al proiectului: ȋl reprezintă investiţiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare.

                Perioada de implementare a proiectului:   01.07.2016-31.10.2021.

                Valoarea totală a proiectului este de 11.115.823,97 lei, din care

                Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9.212.091,38 lei.

                 Rezultate aşteptate:

  • · Modernizarea şi reabilitarea clădirii monument istoric;
  • · Achiziţionare active necorporale şi dotări pentru modernizarea sălilor de clasă.

                Implementarea proiectului va contribui la realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate pentru cei 616 elevi înscrişi, precum şi la creşterea gradului de participare în învăţământul obligatoriu. Intervenţiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate pentru toţi copiii, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Priorităţii de investiţie 10.1b.  

          Progresul proiectului:

                 S-au realizat lucrări de rezistența în proporție de 8%.

            Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:

          Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la

          Telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

          Persoana de contact: Trifan Dan, manager de proiect.

  E.A.G. TECHNOLOGIES S.R.L. anunta finalizarea  proiectul cu titlul ” Capital de lucru” proiect  nr RUE M2-7119 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

  Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 08.04.2021

  Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiară a E.A.G. TECHNOLOGIES S.R.L.

  Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  -menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

  -menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării grantului.

  Valoarea proiectului este de 132.973,35 (valoarea totala) din care :

  - 115.629,00 lei grant

  - 17.344,35 lei cofinanțare.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

  Maftei Anca Florentina

  Manager

  GSM: 0747.22.41.41

  E-mail: catalina.apostu72@gmail.com

  Adresa: Str. Portului nr. 23, Complex Administrativ Corp A, birou 013

  Loc. Galati, Judet Galati

  COMUNA TULUCEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Tulucești, str. Primăriei nr. 12, telefon 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19233 la Registrul autorităților publice, CIF 3553307, reprezentată legal prin Bratu Petrică Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Tulucești, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 144082, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 258 din 22.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

  Proiectul se implementează pe o perioadă de 9 luni, începând din 22.07.2021 până în data de 25.03.2022 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 din Tulucești și Școlii Gimnaziale nr. 1 din Șivița.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.113.235,59 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 920.155,25 lei.

  Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

  Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Munteanu Lăcrămioara Daniela – Manager de proiect

  Tel: 0236.345.007, Fax: 0236.345.707

  Web: www.primariatulucesti.ro

  Pagina 1 din 142