Comunicat de presă

Comunicat de presă

Resetare. Cuvântul pe care îl auzim adesea în dezbaterea publică a ultimilor ani. În esenţă, el simbolizează nevoia unei schimbări sistemice şi necesitatea unei alte paradigme în gestionarea funcţionării statului român. Privind oferta electorală a partidelor pentru alegerile prezidenţiale, singurul nume care ar putea produce această resetare atât de dorită de societate este cel al candidatului PMP, Theodor Paleologu.

Provenit din afara lumii politicii, din zona diplomaţiei şi din lumea academică, Paleologu îşi propune să fie un Învăţător pentru o Românie care are nevoie deopotrivă de civilizaţie şi educaţie. Au fost parcurse etapele tranziţiei de la comunism la democraţia bazată pe o economie de piaţă de o manieră dezorganizată, lăsând mulţi oameni de izbelişte, punând accentul mereu pe nevoia acumulărilor financiare şi mai puţin pe a nevoia de a rezona cu valorile lumii Occidentale. Nefirescul a devenit noua normalitate a vieţii noastre politice şi, aşa cum vedem în aceste zile, suntem într-o mare fundătură.

Alegerile prezidenţiale din 2019 sunt o nouă şansă pe care o primesc românii după 30 de ani. În Duminica Orbului, pe 20 mai 1990, Ion Iliescu repurta cea mai categorică victorie în alegerile prezidenţiale româneşti, obţinând 85% din voturi, în timp ce democraţii şcoliţi în Occident, Radu Câmpeanu şi Ion Raţiu obţineau 10% şi respectiv 4%. Atunci, proaspăt ieşiţi din comunism, învingeau nu valorile şi principiile, ci spaima. Iar României nu i-a fost deloc bine. Am stat aproape 15 ani blocaţi în neocomunismul FSN-ist iliescian prelungit cu baroniada lui Năstase, România funcţionând cu frâna de mână trasă.

Avem datoria ca, pe 10 şi 24 noiembrie 2019, să NU repetăm aceeaşi greşeală. În faţa politicienilor care ne propun aceeaşi ciorbă de cartofi reîncălzită de 30 de ani, cu mici variaţiuni, Învăţătorul Theodor Paleologu reprezintă o oportunitate uriaşă. Atât din perspectiva îndreptării unei greşeli istorice, cât mai ales din perspectiva redării speranţei. Fără îndoială, Paleologu este un Raţiu sau Câmpeanu al vremurilor noastre. Totul este să nu mergem din nou pe mâna clonelor lui Iliescu care au împânzit spectrul politic românesc.

A venit momentul ca România să aibă în fruntea sa un absolvent de Sorbona, un om trecut pe la Harvard, care a predat la Boston, Berlin şi Munchen, un om care, deşi a fost ministru şi provine dintr-o familie boierească liberală veche, nu s-a îmbogăţit din politică, rămânând bine ancorat în realităţile vieţii de zi cu zi a românilor. E mai liberal şi mai activ decât Iohannis, mai înţelept şi mai diplomat decât Barna, nu are deloc cinismul şi tupeul lui Mircea Diaconu, fiind la ani lumină deasupra Vioricăi.

Pe toţi gălăţenii mei, îi îndemn să voteze cu Theodor Paleologu, un om deştept care să înveţe România să meargă pe drumul civilizaţiei şi al educaţiei. Dacă v-aţi săturat de ţopism şi mârlănie, de impostură şi incultură, de lene, prostie şi corupţie, dacă nu mai vreţi să vedeţi agresivitate şi scandal gratuit, dacă doriţi o ţară în care copiii noştri să trăiască fericiţi, votaţi Theodor Paleologu Preşedinte.

Deputat Cătălin Cristache,

preşedinte PMP Galaţi

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi ȋn calitate de Lider, împreună cu partenerul Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galați derulează în perioada 3.07.2018-2.07.2020 proiectul „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – ProMediu”, cod proiect POCU//90/6.13/6.14/107814 și comunică stadiul activităților derulate în cadrul proiectului.

Proiectului este implementat de către o echipă de cadre didactice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, sub conducerea conf. univ. dr. chim. Bianca Furdui, membru al Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu din cadrul Facultății de Științe și Mediu, valoarea totală a proiectului fiind de 2.226.112,45 lei.

Proiectul are în vedere asigurarea cadrului specific pentru 250 de studenți ai Universității “Dunărea de Jos” din Galați de la programe de studii de licență și master din filiera Mediu și domenii conexe, pentru a-și îmbunătăți competențele prin efectuarea de stagii de practică, prin activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare și prin programe de consiliere și orientare în carieră.

De la lansarea proiectului, în iulie 2018 și până în prezent, din cei 250 de studenți avuți în vedere pentru grupul țintă al proiectului au fost recrutați 235 de studenți, din cadrul Facultății de Științe și Mediu, Facultății de Inginerie și Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, de la specializări de licență și masterat din domeniile Știința Mediului, Ingineria Mediului, Chimie, Matematică, Ingineria Produselor Alimentare și Zootehnie.

După înscrierea în grupul țintă, studenților le-au fost oferite servicii de consiliere și orientare profesională, precum și posibilitatea de a participa la diferite seminarii tematice privind dezvoltarea de competențe solicitate pe piața muncii, nediscriminarea și egalitatea de șanse. De asemenea, 180 de studenți din grupul țintă, de la facultățile mai sus menționate, au desfășurat în perioada aprilie-iulie 2019, în baza unor acorduri de parteneriat încheiate în cadrul proiectului, stagii de practică la diferite instituții și companii de stat și private de la nivel local și regional, cum ar fi: APA-CANAL S.A. Galați, Combinatul Siderurgic - Galați, D.S.P. Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galați - secția Grădina Botanică, S.P. Ecosal Galați, S.G.A Galați, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați, S.C. ANGHILA IMPEX S.R.L. Brăila, NENOS SOFTWARE S.R.L. Galați.

Pentru activitatea de practică și celelalte activități în cadrul proiectului, studenții grupului țintă au primit rechizite și echipamente de protecție specifice activităților practice desfășurate, precum și o subvenţie financiară în valoare de 10 lei/oră de stagiu de practică.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

universitate 01 08

 

Astăzi, 30 iulie 2019, în CSAT, se va discuta rectificarea bugetară propusă de către ministrul de Finanţe. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele zile, având în vedere tragedia de la Caracal, cred că trebuie să se discute mai degrabă despre soluţii pentru a ne asigura că asemenea tragedii nu mai au loc. Astăzi, 30 iulie 2019, în CSAT, se va discuta rectificarea bugetară propusă de către ministrul de Finanţe. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele zile, având în vedere tragedia de la Caracal, cred că trebuie să se discute mai degrabă despre soluţii pentru a ne asigura că asemenea tragedii nu mai au loc. De asemenea, având în vedere erorile produse de STS, cred că trebuie reconsiderată acordarea unor sume de milioane de lei către serviciile secrete. În şedinţa de ieri a coaliţiei, ALDE a spus foarte clar că nu este de acord cu reducerea sumelor de la ministere de bază în dezvoltarea statului, precum ministerul transporturilor, ministerul educaţiei sau ministerul sănătăţii. Mai mult, ALDE nu este de acord cu reducerea sumelor de la investiţii şi a cerut identificarea unor soluţii. Încă sper că ministrul Teodorovici va veni cu soluţii şi nu va veni cu „relocări” de fonduri de la investiţii. Tot în cadrul şedinţei coaliţiei, ALDE a propus, în vederea creşterii veniturilor bugetare şi reducerea cheltuielilor neecomunicoase, următoarele măsuri:

1) La capitolul venituri: îmbunătăţirea colectării veniturilor.

2) Reducerea cheltuielilor neecomunicoase cu aparatul administrativ supra dimensionat la nivelul administraţiei centrale de stat, al agenţiilor şi autorităţilor finanţate prin bugetul de stat.  

3) Reducerea numărului funcţiilor de conducere în cadrul ministerelor, agenţiilor şi autorităţilor 

4) Reducerea cheltuielilor neecomunicoase cu bunurile şi serviciile 

5) Extinderea sistemului de achiziţii centralizate pentru toate entităţile din subordinea ordonatorilor principali de credite 

6) Reorganizarea şi descentralizarea agenţiilor şi autorităţilor din cadrul ordonatorilor principali de credite care să ducă la debirocratizare şi reducerea costurilor 

7) Prioritizarea cheltuielilor bugetare către investiţiile în derulare, la nivel central şi local, şi, de asemenea, alocările de fonduri către investiţiile mari de infrastructură asumate la adoptarea bugetului pe anul 2019.  

De asemenea, consider că trebuie să avem în vedere încurajarea mediului de afaceri şi componenta privată sub toate formele. Acest lucru poate fi făcut prin politici naţionale care au ca principală preocupare creşterea calităţii şi stimularea mediului antreprenorial.Ministrul de Finanţe are timp să analizeze toate aceste măsuri propuse de ALDE. Îl aşteptăm să vină în zilele următoare şi să prezinte soluţiile identificate pentru rezolvarea acestor puncte.

U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”, cod MySMIS 118527, finanțat prin Programul  Operaţional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea  tranziţiei  către o  economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea  eficienţei  energetice, a  gestionării   inteligente  a  energiei  şi a utilizării  energiei din  surse  regenerabile  ȋn  infrastructurile  publice,  inclusiv  ȋn  clădirile  publice  şi  ȋn  sectorul  locuinţelor”.

Contractul de finanțare nr.3799 din 20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice în calitate de Autoritate de Management  și  cu Agenţia  pentru Dezvoltare  Regională  Sud – Est, în calitate  de  Organism  Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.153.783,88 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 994.114,81 lei.

Obiectivul  general al proiectului  este creşterea  eficienţei  energetice , a  gestionării  inteligente  a  energiei  şi a  utilizării  energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, ȋn particular la nivelul clădirilor corp Ateliere şi corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”, care  să  conducă  la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze  cu efect  de  seră.

Proiectul  are  ca  obiectiv  specific  realizarea  de  investiţii  pentru  creşterea  eficienţei  energetice şi utilizarea  energiei  din surse  regenerabile, la nivelul clădirilor corp Ateliere si corp Sală de Sport a Şcolii Generale  nr.10  “Dimitrie Sturdza”, situate  la  adresa  din  Strada  1 Decembrie, nr. 26, Municipiul  Tecuci, judeţul  Galaţi  contribuindu-se  astfel   la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze cu efect  de seră. În  acest  caz  se  vor  reabilita  clădirile  corp  Ateliere  si  corp  Sala de Sport  a  Şcolii  Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza” Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirile vor suferi consolidările  şi  reparaţiile  care  se  impun.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de  la data de 01.09.2017 până la data de 31.10.2019

Informații  suplimentare  despre  proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str.1   Decembrie 1918, nr.66  sau  la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană  de  contact: Trifan  Dan, manager  proiect .

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Tecuci

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”, cod MySMIS 118527, finanțat prin Programul  Operaţional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea  tranziţiei  către o  economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea  eficienţei  energetice, a  gestionării   inteligente  a  energiei  şi a utilizării  energiei din  surse  regenerabile  ȋn  infrastructurile  publice,  inclusiv  ȋn  clădirile  publice  şi  ȋn  sectorul  locuinţelor”.

Contractul de finanțare nr.3799 din 20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice în calitate de Autoritate de Management  și  cu Agenţia  pentru Dezvoltare  Regională  Sud – Est, în calitate  de  Organism  Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.153.783,88 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 994.114,81 lei.

Obiectivul  general al proiectului  este creşterea  eficienţei  energetice , a  gestionării  inteligente  a  energiei  şi a  utilizării  energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, ȋn particular la nivelul clădirilor corp Ateliere şi corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”, care  să  conducă  la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze  cu efect  de  seră.

Proiectul  are  ca  obiectiv  specific  realizarea  de  investiţii  pentru  creşterea  eficienţei  energetice şi utilizarea  energiei  din surse  regenerabile, la nivelul clădirilor corp Ateliere si corp Sală de Sport a Şcolii Generale  nr.10  “Dimitrie Sturdza”, situate  la  adresa  din  Strada  1 Decembrie, nr. 26, Municipiul  Tecuci, judeţul  Galaţi  contribuindu-se  astfel   la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze cu efect  de seră. În  acest  caz  se  vor  reabilita  clădirile  corp  Ateliere  si  corp  Sala de Sport  a  Şcolii  Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza” Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirile vor suferi consolidările  şi  reparaţiile  care  se  impun.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de  la data de 01.09.2017 până la data de 31.10.2019

Informații  suplimentare  despre  proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str.1   Decembrie 1918, nr.66  sau  la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană  de  contact: Trifan  Dan, manager  proiect .

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Tecuci

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Lansarea proiectului „ Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”.

U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci - Şcoala Generală  Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localiatea Tecuci, judeţul Galaţi ”, cod MySMIS 118527, finanțat prin Programul  Operaţional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea  tranziţiei  către o  economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea  eficienţei  energetice, a  gestionării   inteligente  a  energiei  şi a utilizării  energiei din  surse  regenerabile  ȋn  infrastructurile  publice,  inclusiv  ȋn  clădirile  publice  şi  ȋn  sectorul  locuinţelor”.

Contractul de finanțare nr.3799 din 20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice în calitate de Autoritate de Management  și  cu Agenţia  pentru Dezvoltare  Regională  Sud – Est, în calitate  de  Organism  Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.153.783,88 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 994.114,81 lei.

Obiectivul  general al proiectului  este creşterea  eficienţei  energetice , a  gestionării  inteligente  a  energiei  şi a  utilizării  energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, ȋn particular la nivelul clădirilor corp Ateliere şi corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”, care  să  conducă  la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze  cu efect  de  seră.

Proiectul  are  ca  obiectiv  specific  realizarea  de  investiţii  pentru  creşterea  eficienţei  energetice şi utilizarea  energiei  din surse  regenerabile, la nivelul clădirilor corp Ateliere si corp Sală de Sport a Şcolii Generale  nr.10  “Dimitrie Sturdza”, situate  la  adresa  din  Strada  1 Decembrie, nr. 26, Municipiul  Tecuci, judeţul  Galaţi  contribuindu-se  astfel   la  un  consum  redus  de  energie  şi  limitarea  emisiilor  de  gaze cu efect  de seră. În  acest  caz  se  vor  reabilita  clădirile  corp  Ateliere  si  corp  Sala de Sport  a  Şcolii  Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza” Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirile vor suferi consolidările  şi  reparaţiile  care  se  impun.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de  la data de 01.09.2017 până la data de 31.10.2019

Informații  suplimentare  despre  proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str.1   Decembrie 1918, nr.66  sau  la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană  de  contact: Trifan  Dan, manager  proiect .

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Tecuci

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CCR a decis, cu unanimitate de voturi (adică şi cu voturile oamenilor lui Iohannis –Livia Stanciu), că prima întrebare a referendumului propus de Klaus Werner Iohannis este neconstituţională. Oare are sens să îi spunem lui Klaus Iohannis că, încă dinainte de referendum, i-am zis că această întrebare e neconstituţională şi afectează drepturile românilor?
Oare e momentul să le atragem atenţia celor din opoziţie care şi-au făcut titlu de glorie din referendum şi mai ales din prima întrebare că, în luna iunie, ALDE a atras atenţia, prin vocea preşedintelui Tăriceanu, că, cel puţin prima întrebare, are o rezolvare care nu este constituţională, este de natură infra-constituţională, cu alte cuvinte, rezolvarea ei se poate face în Codul penal?
A cui este responsabilitatea că această propunere de modificare a Constituţiei s-a regăsit la referendum, fără a se ţine cont de toate opiniile specialiştilor? Răspunsul e simplu: este vorba de preşedintele Iohannis şi ţuţării din jurul lui.
Altceva trebuie subliniat: în ce situaţie a pus preşedintele Iohannis instituţia referendumului. A reuşit să îşi bată joc de un element cheie al democraţiei. Oare să nu îi fi spus preşedintelui prietena sa Livia Stanciu că propune un referendum cu o întrebare neconstituţională?
Mai grav este că a târât Parlamentul în acest joc politic al său. Alături de prietenii din PNL şi USR, Klaus Iohannis a cerut ca votul de la referendum să fie transpus într-un proiect de modificare a Constituţiei.
Cum de s-a ajuns în această situaţie? Interesele politice ale preşedintelui au prevalat oricăror principii de constituţionalitate. Acum, preşedintele a fost umilit public chiar de către acei judecători pe care i-a numit.
Pe mai departe, ar trebui să existe o analiză corectă, fără grabă, fără a se încerca un nou referendum odată cu alegerile prezidenţiale.
În orice ţară normală, într-o asemenea situaţie, se merge la experţi. Specialiştii în drept trebuie să fie cei care spun în ce sens trebuie modificată Constituţia.

De la începutul pregătirilor pentru alegerile pentru Parlamentul European am constatat un lucru, şi anume că există o percepţie diferită a rolului pe care parlamentarii europeni trebuie să îl aibă. Modul în care e perceput şi asumat rolul pe care ar trebui să-l aibă reprezentanţii României în viitorul Parlament European diferă extrem de mult de la un partid la altul. Spre exemplu, pentru unele partide, viitorii membri ai legislativului european din România vor trebui să se înscrie, cuminţi şi supuşi, în corul aplaudacilor bruxellezi. Ei vor ca pentru reprezentanţii noştri, orice decizie a mai-marilor Europei să fie sacră şi deasupra oricăror critici. Poate aşa se explică şi o ciudăţenie, anume prezenţa pe listele unor partide a unor cvasi-anonimi, pentru că orice gest de orgoliu, de personalitate ar putea complica planul supunerii absolute. Pentru noi, cei din ALDE, lucrurile se văd altfel. Noi ne dorim oameni cu experienţă şi greutate în Parlamentul European, care să reprezinte o pavăză în calea umilirii cetăţenilor români. Vrem să ducem în legislativul european oameni care să ştie să se bată pentru drepturile noastre, ale românilor. ALDE nu mai vrea ca românii să fie etichetaţi drept cetăţeni de ”rang secund”.  Din păcate, s-a încercat lipirea acestei etichete, iar dacă s-a şi reuşit, în bună măsură e pentru că au existat ajutoare de nădejde în interior – aici reprezentanţii PNL în Parlamentul European sunt cel mai bun exemplu. Am avut şi avem în Parlamentul European oameni care s-au specializat în defăimarea ţării, în denunţuri aberante. Haideţi să nu mai trimitem în Parlamentul European Macovei, Siegfriţi şi tot felul de alţi !  Îmi pun mari speranţe în cei care ne vor reprezenta la Bruxelles. Îmi pun speranţe mari în Norica Nicolai şi Daniel Barbu, dar şi Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan Vosganian sau Andrei Gerea! Au dovedit că în România se poate face politică într-o manieră demnă, cu decenţă şi argumente, nu cu înjurături şi violenţe! Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu toţi ceilalţi, nu ca unii strecuraţi pe uşa din dos în casă şi aşezaţi la masa servitorilor. ALDE nu va ezita să lupte, prin reprezentanţii săi, pentru acest drept al nostru. Vom  susţine deciziile pe care le vom considera  benefice pentru ţara noastră şi pentru proiectul european şi vom respinge cu tărie pe cele care vor ieşi din acest cadru, în numele unor interese de grup.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a continuat discuţiile cu reprezentanţi ai unor domenii esenţiale pentru România. Ieri, la Senat, Călin Popescu-Tăriceanu a avut întâlniri cu reprezentanţii acţionarilor celor şapte companii de administrare a fondurilor de pensii private obligatorii din România, dar şi cu reprezentanţii Vodafone.
În ceea ce priveşte Pilonul II de pensii, acesta a fost înfiinţat în perioada când Călin Popescu-Tăriceanu era prim-ministru, iar ministrul de finanţe de la acea dată era Varujan Vosganian. În această calitate, preşedintele ALDE i-a asigurat pe reprezentanţii companiilor de administrare a Pilonului II că nu poate fi vorba niciodată despre o desfiinţare a acestui Pilon. De asemenea, preşedintele ALDE le-a explicat acestora că măsurile pe care guvernul le-a luat au fost necesare pentru a spori garanţiile pentru cei care fac parte din Pilonul II de pensii. Nu putem nega faptul că există în momentul de faţă o disproporţie uriaşă între capitalul societăţilor care administrează fondurile de pensii şi numărul de contributori şi activele pe care le gestionează.
Tot în cadrul acestei discuţii, preşedintele ALDE le-a prezentat reprezentanţilor acestor companii faptul că există o insatisfacţie pe care şi noi o avem, văzând că fondurile de pensii nu sunt suficient de implicate în economia reală. Fondurile de pensii, sigur, că adoptă în general o politică mai prudentă şi preferă să investească în instrumente foarte sigure. Însă, nu trebuie pierdut din vedere exemplul altor fonduri din alte ţări, care investesc şi în activităţi care ţin de zona servicii, de zona industrială ş.a.m.d.
În urma acestei discuţii purtată de liderul ALDE, putem spune că la nivelul partidului nostru am înţeles care sunt argumentele lor. După această întâlnire o să venim noi cu o serie de propuneri, în aşa fel încât să ajungem la un consens. La rândul lor, fondurile de pensii vor veni şi ele cu nişte propuneri, care să ne ducă la un compromis acceptabil pentru ambele părţi.
Ce ne dorim noi la nivelul ALDE? Vrem o implicare mai mare a fondurilor de pensii în economie prin investiţii. Am apreciat faptul că în cadrul discuţiilor de la Parlament, reprezentanţii fondurilor de pensii au spus că 'da, pot să le ia în considerare'.
În mod evident mai avem de lucrat, însă vom lucra împreună în acest domeniu şi sunt absolut convins că vom ajunge la o soluţie satisfăcătoare pentru ambele părţi.

Am observat în ultima perioadă o serie de consecinţe ale OUG 114 subliniate de reprezentanţi ai mai multor domenii, printre care energia, telecomunicaţii şi sectorul bancar.
În ultimele săptămâni, preşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a ascultat cele mai importante companii din domeniul energiei, precum şi reprezentanţii băncilor, în ceea ce priveşte nemulţumirile pe care ei le au faţă de OUG 114. Prin dialogul pe care l-a organizat preşedintele ALDE pe marginea ordonanţei 114, a fost temperată poziţia iniţială a ministrului de finanţe. Dialogul cu băncile şi cu reprezentanţii sectorului energetic a avut loc în logica principiilor liberale în economie, pe care eu şi ALDE le susţinem la guvernare.
Există o serie de observaţii critice în legătură cu efectele Ordonanţei 114 de ambele părţi. În ceea ce priveşte băncile, am încercat prin această ordonanţă să găsim o formulă mai bună, care să protejeze populaţia, dar să fie acceptabilă şi de sistemul bancar. OUG 114 nu a fost făcută pentru a le face viaţa grea băncilor, ci ea a avut scopul de a le face viaţa mai uşoară cât mai multor români.
Una dintre problemele semnalate este cea legată de taxa de 2% pe cifra de afaceri a societăţilor din energie. Această taxă, sigur că ar putea să afecteze negativ cifra de afaceri prin diminuarea investiţiilor viitoare, diminuează profitabilitatea, apetitul pentru investiţii noi, pentru retehnologizare, eficientizare. Ceea ce dorim în România este să avem un sector energetic performant, competitiv. Sunt convins că acest lucru îl vom putea face.
Toate aceste semnale care vin din partea reprezentanţilor domeniilor menţionate trebuie avute în vedere. Dacă sunt efecte nedorite, ele pot fi corectate în Parlament, fără a fi schimbată ideea ordonanţei.

 

Pagina 10 din 11