Comunicat de presă

Comunicat de presă

Delegaţia PSD din Parlamentul European solicită o dezbatere în plenul Parlamentului European şi o rezoluţie a acestui for pentru soluţionarea aderării României la Spaţiul Schengen, a anunţat eurodeputatul Dan Nica, liderul delegaţiei social-democrate. Demersul e susţinut de Grupul politic S&D, preşedinta acestuia considerând că, în acest caz, "răbdarea are o limită".
„Azi se împlinesc 11 ani de când România a solicitat oficial aderarea la Spaţiul Schengen şi, încă de atunci, România îndeplineşte toate criteriile tehnice de aderare. Sunt 11 ani în care România a aplicat şi a respectat toate prevederile acquis-ului Schengen, controlând şi protejând graniţele externe ale Uniunii. Cu toate acestea, fără niciun motiv obiectiv, Consiliul continuă să evite luarea unei decizii. Acest lucru este cu atât mai sfidător în actualul context geopolitic şi de securitate”, a declarat Dan Nica.
Preşedinta Grupului Social-Democraţilor europeni, alături de Delegaţia PSD din Parlamentul European, precum şi delegaţiile bulgară şi croată au cerut o dezbatere şi un vot pentru o rezoluţie în plenul Parlamentului European, privind aderarea celor trei state la Spaţiul Schengen. Delegaţiile solicită introducerea acestui punct pe ordinea de zi a plenarei europarlamentare din 3-6 octombrie 2022.
Iratxe Garcia Perez, liderul social-democraţilor europeni din Parlamentul European, consideră: „Să ţii România şi Bulgaria să aştepte 11 ani la uşă, fără niciun motiv obiectiv, nu e demn pentru imaginea Uniunii. Azi se împlinesc 11 ani de când cererea lor pentru a adera la Schengen a fost blocată de Consiliu, în pofida faptului că îndeplinesc toate criteriile. Răbdarea are o limită şi prietenii noştri români, bulgari şi croaţi au aşteptat destul. Dorim ca Parlamentul European să discute acest subiect şi ca Parlamentul European să pună presiune pe statele membre pentru a debloca această situaţie injustă”.
„Atât poziţia Parlamentului, cât şi a Comisiei Europene sunt clare. Cele trei state membre îndeplinesc toate criteriile pentru a adera la spaţiul european de liberă circulaţie. De aceea, propunem şi o rezoluţie a Parlamentului European pentru a cere Consiliului UE să supună la vot, până la sfârşitul anului, aderarea României la Schengen”, a precizat europarlamentarul Dan Nica.

Elevii din gimnaziu şi liceu ar putea învăţa cum să se comporte în situaţii limită şi cum să acorde primul ajutor, în cadrul unei noi discipline.
Este vorba de „Educaţie pentru viaţă”, ce ar urma să fie introdusă de anul viitor şi care ar cuprinde un capitol întreg dedicat primului – ajutor. În funcţie de nivelul de învăţământ, ar putea fi până la opt lecţii, pe parcursul unui an şcolar.
În acest sens, a existat o discuţie în cadrul Comisiei de Educaţie din Camera Deputaţilor şi am primit asigurări din partea secretarului de stat care a reprezentat Ministerul Educaţiei că o asemenea măsură va fi prevăzută în noua lege şi că va putea fi aplicată din anul şcolar 2023 -2024.
În prezent, cursurile de prim – ajutor sunt opţionale şi de scurtă durată, în cadrul orelor de biologie.
Cadrele didactice vor beneficia de cursuri de formare pentru noua disciplină, „Educaţie pentru viaţă”. Există deja profesori care au competenţe în domeniu, cum ar fi cei implicaţi în concursul „Sanitarii pricepuţi”. Se ia în calcul şi colaborarea, la această nouă disciplină, cu cadre asociate, precum cele de la Serviciile Judeţene de Ambulanţă ori Crucea Roşie, cadre ce ar urma să fie remunerate pentru activitatea prestată.

Deputat PNL Galaţi
Atanasiu Onuţ Valeriu

O situație larg răspândită la nivelul învățământului românesc este ca directorii instituțiilor de învățământ să nu raporteze către Inspectoratele Școlare Județene toate orele care sunt libere în unitatea pe care o conduc. Ele sunt păstrate și distribuite fie între profesorii din școală, ce au deja o anumită normă, fie se apelează la suplinitori sau titulari pensionari.
Noua lege a educației, dar și un proiect de lege votat deja în Comisia de Educație din Camera Deputaților vor permite scoaterea la concurs atât a normelor întregi cât și cele fracționare.
Estimăm astfel căîn 2023, când se vor organiza primele concursuri, vom regăsi la nivel național peste 50.000 de posturi la titularizare, oferite pe termen nelimitat.
Nu vom mai avea astfel profesori cu note mari la examenul de titularizare fără post și se va limita decizia discreționară a directorilor în ceea ce privește orele rămase libere în cadrul instituției de învățământ pe care o conduc.

DEPUTAT PNL GALAȚI,
ATANASIU ONUȚ VALERIU

Noua lege a educației naționale va include mai multe amendamente, propuse în urma consultării publice organizate în Galați.
Conform discuțiilor purtate în acest sfârșit de săptămână cu reprezentanții Ministerului Educației și cei ai mediului educațional, s-a convenit să fie adoptate și următoarele puncte:
- admiterea la Colegiile Naționale se va organiza (dacă se dorește acest lucru) după evaluarea națională;
- se renunță la titulatura de învățământ tehnologic și apare termenul de învățământ profesional. Propunerea este ca denumirea să fie „învățământ tehnologic și profesional”;
- referitor la integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, aceasta se va face etapizat, pe măsură ce vor fi încadrați profesori de sprijin și psihologi școlari;
- Palatele Copiilor (frecventate și de cei fără posibilități financiare) și Centrele Județene de Resursă și Asistență Educațională (CJRAE) vor fi în continuare funcționale;
- Cluburile Sportive Școlare vor face parte în continuare din rețeaua școlară, ca unități ce organuzează activități extrașcolare. Profesorii vor rămâne titulari ai sistemului și vor fi salarizați ca și ceilalți profesori ai sistemului de către Mininsterul Educației, prin Inspectoratele Școlare Județene. Partea ce vizează cheltuielile de întreținere va fi susținută de Consiliile Județene.
În data de 11 august, în sala de festivități a Colegiului Național Vasile Alecsandri, a avut loc dezbaterea publică a proiectului de lege pentru învățământul preuniversitar. Propunerile au fost centralizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean și trimise către Ministerul Educației.
Conform minutei întâlnirii, dezbaterea a fost deschisă de către doamna Inspector Școlar General prof. Gina Brînzan, care a prezentat participanții la ședință, apoi a făcut o scurtă prezentare a principalelor prevederi din proiectul de lege pentru învățământul preuniversitar, cum ar fi: portofoliul educațional, eliminarea procentajului de medie de terminare pe parcursul celor patru ani pentru cei din clasa a opta, organizarea, de către colegiile naționale, a propriului examen de admitere, bursele elevilor, măsuri pentru copiii cu CES, școlarizarea copiilor din spitale și altele.
Au luat apoi cuvântul și participanții la dezbatere, după cum urmează:
1. Dnul Deputat Onuț Atanasiu: a spus că este necesară o nouă lege a a educației, în care se pleacă la rezultatele obținute după pandemie. Acesta este un proiect care trebuie analizat, deoarece totul este perfectibil. Elevul trebuie să aibă libertatea de a trece de la un profil la altul, iar admiterea la colegii nu trebuie pusă sub semnul întrebării.
2. Insp. Prof. Ghețău Florin: a cerut eliminarea articolului 70, al. 3, litera f (evaluarea cu admis/ respins), deoarece elevul nu ar mai fi motivat să participe cu entuziasm la ore.
3. Dnul Andrășescu - Sindicatul Educația: a adus în discuție faptul că proiectul a fost făcut în secret, fără ca sindicatele să fie consultate. Din 2019 există întrebarea „de ce nu mai au elevii interes pentru educație”. În opinia sa, cauzele ar fi:
- scăderea prestigiului cadrelor didactice;
- lipsa de perspectivă;
- metodele de învățare au rămas cele din secolul trecut.
Astfel, ar trebui modificat articolul 10, deoarece acest articol înseamnă că legea poate deveni tot atât de puternică cât este și Constituția și nu va mai putea fi îmbunătățită. Articolul 13 vorbește despre învățământul secundar și ar trebui să rămână învățământ gimnazial. Articolul 27 se referă la învățământul liceal. Se renunță la titulatura de învățământ tehnologic și apare termenul de învățământ profesional. Propunerea sa este ca denumirea să fie învățământ tehnologic și profesional:
- trebuie modificate art. 14, al. 4 și art. 25, al. 2 (se înscriu la clasa pregătitoare doar copiii care au trecut prin grupa mijlocie);
- conform noii legi, toți copiii cu deficiențe ar trebui integrați în învățământul de masă. Aceștia trebuie înscriși, după dispoziția părinților, în colective de copii cu aceleași deficiențe. Dacă vor fi dispersați, nu vor putea fi ajutați și nici nu vor putea fi angajate atât de multe cadre didactice pentru fiecare clasă din învățământul de masă, care să ajute fiecare elev cu CES. Acest proiect trebuie să fie prelucrat de specialiști, articol cu articol.
4. Dna Mușunoiu Violeta: consideră că noua lege vorbește despre disoluția unei instituții: CJRAE, o instituție cu personalitate juridică din anul 2006. Nu se opune nimeni proiectului, dar această instituție trebuie să funcționeze în continuare. SOSP este o comisie importantă care se ocupă cu eliberarea certificatelor de orientare profesională. Propunerea este de a funcționa în aceeași formulă iar pentru acest lucru s-au înaintat deja petiții.
5. Dna Camelia Nenu: a propus să rămână în continuare Palatul Copiilor (frecventat și de copii fără posibilități financiare) și CJRAE.
6. Dna Anca Patriche: a cerut ca nivelul de învățare al elevului să se stabilească împreună cu psihoterapeutul și cadrele didactice de la clasă;
7. Dnul dir. Ionașcu Grigore: există cinci nivele de integrare. Nu se regăsește forma de învățământ profesional special de 4 ani. În art. 15, după lit. D, trebuie introdus un nou articol care să vorbească despre învățământul profesional special de 4 ani. Lipsesc date despre școlarizarea la domiciliu din art. 17, al. 1. Părinții nu pot opta pentru o școală specială.
8. Dna Năstase (Șc. 17): susține că trebuie aduse modificări la art. 62, al. 6, care fac referire la noile planuri cadru. Aceste module ar fi predate mai bine dacă ar fi predate distinct.
9. Dna Dumitrașcu Pamfilia: consideră că trebuie modificat art. 19 care face referire la laboratoare/dotări. Art. 64 se referă la curriculumul la decizia școlii (la liceu CDȘ maximum 30%). Rezultă 20 de ore, iar o clasă de liceu nu poate avea 20 de ore. Art. 74 - prima probă de bacalaureat nu poate cuprinde atât de mulți itemi pentru a atinge toate disciplinele. Ar trebui să existe un barem pentru competențe. Să fie probă obligatorie specifică profilului și o probă pentru celelalte discipline. Admiterea la Colegiile Naționale ar trebui să se finalizeze în luna mai, deci nu ar mai fi cadre didactice disponibile, deoarece în acea perioadă sunt prea multe examene. Planurile individualizate de învățare pentru ce elevi se aplică și cine le face?
10. Dna Lidia Antoniu - Sindicatul Spiru Haret: propune finanțarea sistemului și motivarea tânărului care intră în sistem cu 60%. Nu există studii referitoare la incluziune. Legea ar trebui să se bazeze pe statictici.
11. Dna Adriana Neofit: cluburile sportive să rămână în jurisdicția Ministerului Educației.
12. Dnul Porumb: funcția de director administrativ nu este necesară.
13. Dnul Doru Căstăian: susține că art. 74, al. 2 trebuie eliminat. În opinia sa, formarea din facultăți sau școli este superficială, iar legea propune prea puțin în acest domeniu. Referitor la examenul de bacalaureat, anumite discipline nu pot fi evaluate prin itemi de tip grilă.
14. Dnul Zamfir: cere crearea grupelor de excelență, să se asigure ierarhia elevilor buni. La art. 81, al. 2, trebuie adăugat faptul că și elevii cu premiile II și III la olimpiade și concursuri trebuie să fie admiși fără examen de admitere.
15. Dnul Sorin Atodiresei: art. 27 - la liceul profesional trebuie să existe și filieră tehnologică.
16. Dna Caraman Codruța: a cerut modificarea art. 27, al. 13, art. 77, art. 76, al. 9 și art. 176, al. 2.
Discuțiile referitoare la noua lege a educației continuă, existând șanse reale de a fi adoptate și alte amendamente propuse în timpul consulărilor organizate de Inspectoratul Școlar al Județului Galați.

Un învăţământ preuniversitar ce ţine cont de capacităţile şi aptitudinile fiecărui elev, conectat la nevoile sociale şi care oferă un statut ridicat profesorilor, acestea sunt doar câteva dintre principalele schimbări pe care le propune reforma şcolară.

Peste 10.000 de specialişti au lucrat în ultimii ani pentru a crea un cadru menit să ducă educaţia din România la un nou nivel – mai eficientă, mai accesibilă, mai flexibilă, mai bine pliată pe cerinţele pieţei dar şi pe nevoile elevilor, studenţilor, ale părinţilor şi profesorilor. 

Măsurile cuprinse în noile legi ale educaţiei sunt rezultatul celei mai ample consultări naţionale din domeniu şi reprezintă fundaţia primei reforme autentice a sistemului educaţional din România.

Care sunt principalele direcţii:

• Prin noile legi, şcoala va modela dezvoltarea individuală, în funcţie de capacităţile şi aptitudinile fiecărui elev. Evaluările se vor face după o grilă care va avea în vedere faptul că fiecare elev este diferit, atât în ritmul de învăţare, cât şi în materiile la care performează.

• Profesorii vor avea un grad mai mare de libertate în organizarea programei la clasă, pentru a se adapta capacităţii elevilor.

• Se reorganizează o serie de organisme şi modul în care funcţionează unităţile de învăţământ, pentru ca sistemul educaţional românesc să se pună în acord cu principiile practicate în Europa de Vest.

• Această reformă este una structurală, sistemică, majoră. Reformele care au avut loc din 1990 până acum au fost doar îmbunătăţiri sau adaptări minore ale sistemului de învăţământ impus în 1948. Această lege elimină complet sistemul din perioada comunistă (împreună cu micile lui adaptări mai recente) şi readuce în România un sistem educaţional practicat în prezent în Europa de Vest.

• Revenirea calităţii în actul educaţional din România are nevoie de o reformă majoră care să înlocuiască centralizarea cu personalizarea şi memorarea automată cu gândirea logică, analitică şi creativă.

Noul sistem se bazează pe educaţie personalizată pe capacităţi şi aptitudini, pentru atingerea potenţialului maxim al elevului:

• Urmărirea traseului şi a progresului unui elev vor fi mai uşor de făcut prin apariţia portofoliului personal educaţional. Acesta va începe de la grupa mijlocie din grădiniţă. Acesta va fi folosit pentru a se vedea orientarea pe viitor a elevului, dar şi care au fost problemele, provocările ori performanţele.

• La finalul gimnaziului, consilierul şcolar şi dirigentele vor emite părinţilor o recomandare, care va avea în vedere opţiunile educaţionale şi profesionale ulterioare. Această recomandare va avea un caracter orientativ (nu unul obligatoriu). Ea va fi întocmită prin consultarea profesorilor de la clasă, a fişei matricole şi a unei evaluări specifice.

• Curriculum va fi unul flexibil, adaptat aptitudinilor elevilor. Şcoala trebuie să ofere fiecărui elev în parte cea mai bună educaţie pe care acesta o poate primi, în funcţie de necesităţile acestuia şi de capacităţile lui. Se va pune accentul pe materiile la care elevul performează, urmând să scadă ponderea celor la care aptitudinile şi gradul de înţelegere sunt cele mai scăzute.

• Noul sistem urmăreşte reducerea analfabetismului funcţional. Elevii de azi trebuie să fie adulţii de mâine care pot gândi singuri, pot face conexiuni logice, pot să exprime un punct de vedere solid, ştiu să ceară argumente atunci când li se comunică informaţii şi să ia decizii bazate pe date concrete, verificabile.

În ceea ce priveşte profesorul, acestuia i se asigură o carieră atractivă şi un statut ridicat în societate:

• Profesorii vor avea un grad mai mare de autonomie în predare, pentru că îşi cunosc cel mai bine elevii, aptitudinile şi nevoile acestora.

• Se reorganizează procedura prin care se începe o carieră didactică. Viitoarele cadre didactice vor da un examen la finalul stagiaturii şi apoi vor putea susţine concursul naţional pentru titularizare.

• Profesorul debutant va avea un salariu egal cu cel mediu brut pe economie.

• Centrul Naţional pentru Formare şi Dezvoltare în Cariera Didactică va asigura continuarea formării profesorilor şi a creşterii calităţii în actul educaţiei. Astfel, aptitudinile profesorilor vor putea fi actualizate cu cerinţele momentului.

• Profesorii vor putea opta pentru continuarea contractului de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare, iar angajatorul nu va putea limita acest drept.

Şcoala: adaptarea la nevoile elevilor şi creşterii calităţii în educaţie

• Apare atributul de manager şcolar (directorul şi directorii adjuncţi de unitate de învăţământ), care se va acorda în funcţie de criterii ferme de pregătire profesională, după care se va urmări calitatea în activitate. Vor rămâne doar cu atribuţiile ce privesc partea didactică, nu şi cea administrativă.

• Apare funcţia de director administrativ, cu rol în gestionarea bunei funcţionari a serviciilor de suport dintr-o unitate de învăţământ (utilităţi, curăţenie, dotări, reparaţii). 

• Se vor înfiinţa centre de excelenţă, unde elevii dotaţi vor putea să beneficieze de programe educaţionale pe măsura performanţelor.

• Elevii care ies din sistemul educaţional ca urmare a unor intervenţii medicale ce necesită internare pe perioade prelungite nu vor fi scoşi în afara sistemului educaţional. Pentru elevii cu o perioadă de spitalizare mai mare de 4 săptămâni se vor organiza cursuri în spital, ca să nu rămână în urmă cu procesul de învăţare (Şcoala din spital)

• Centrul Naţional de Educaţie Incluzivă va genera programe destinate elevilor cu nevoi speciale (dizabilităţi, tulburări de învăţare), pentru a oferi un acces universal la educaţie

• Învăţământul preşcolar va fi organizat sub forma unei educaţii timpurii, care să îi înveţe pe cei mici despre viaţa în comunitate şi să îi pregătească pentru contactul cu şcoala.

• Unităţile de învăţământ se pot grupa în consorţii, care pot să îşi pună la comun resursele didactice şi administrative. 

• Se înfiinţează Programul “Masă Sănătoasă în Şcoli”, care va fi un stimulent pentru reducerea abandonului şcolar în rândul categoriilor defavorizate, dar va acorda o atenţie selecţiei de alimente care intră în consumul elevilor în interiorul şcolii.

Finanţarea: se elimină inechităţile din sistem

• Educaţiei i se va aloca 15% din bugetul general consolidat

• Se va acorda o atenţie burselor sociale şi de merit. Pe componenta socială, se vor crea programe speciale pentru prevenirea şi reducerea abandonului şcolar. Fiecare elev trebuie să aibă asigurat dreptul la educaţie, indiferent din ce mediu provine. Iar elevii ce aparţin unor categorii sociale vulnerabile au, prin educaţie, posibilitatea de a-şi găsi un drum mai bun în viaţă.

• Elevii care înregistrează rezultate slabe şi tind spre abandon vor fi integraţi în Programul “Învăţare remedială”, destinat celor cu dificultăţi în învăţare. Scopul programului este păstrarea unei şanse la educaţie, prin depăşirea dificultăţilor de învăţare.

• Va fi păstrată gratuitatea pentru transportul în comun.

Sistemul: mai flexibil, cu instituţii eficiente care modelează procesul educaţional şi dezvoltă carierele didactice ale profesorilor

• Se înfiinţează Unitatea Executivă pentru Suport, Mentenanţă şi Asistenţă Tehnică pentru Digitalizare, cu rol în introducerea informaticii în unităţile de învăţământ şi a digitalizării a cât mai multor servicii şi procese interne.

• Inspectoratele Şcolare Judeţene devin Direcţii Judeţene de Învăţământ Preuniversitar, care vor îngloba şi activitatea altor structuri judeţene existente. DJIP se vor ocupa de inspecţia de specialitate, organizarea de sistem, gestionarea mobilităţii personalului didactic, evoluţia în carieră- gradele didactice şi titlul didactic de profesor emerit şi alte atribuţii administrative privind organizarea procesului de învăţământ.

• Sistemul de învăţământ va fi conectat instituţiile şi companiile, pentru a se asigura o legătură între teoria predată în sistemul de învăţământ şi cunoştinţele practice pe care absolvenţii de licee sau şcoli profesionale necesare pe piaţa muncii.

• În cadrul acestui sistem de învăţământ dual, unităţile de învăţământ se pot grupa în consorţii, care pot crea campusuri profesionale integrate, ce vor fi parte a infrastructurii şcolare/universitare şi a infrastructurii companiilor şi partenerilor interesaţi.

• Se va înfiinţa Autoritatea Naţională pentru Inspecţie Şcolară si Asigurarea Calităţii, în cadrul căreia va funcţiona Comisia Naţională pentru Inspecţie Şcolară, cu rol în respectarea normelor de etică şi de deontologie profesională în rândul corpului de cadre didactice.

• Se desfiinţează Centrul Naţional pentru Politici şi Evaluare în Educaţie şi, în locul lui, se  înfiinţează Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare şi Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei, cu rol în realizarea, monitorizarea şi ajustarea curriculumului naţional, dar şi în organizarea evaluărilor şi a examenelor.

Nu putem avea o ţară „ca afară” cu învăţământ tributar perioadei comuniste.

Comunicat de presă privind implementarea proiectului: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru unitățile școlare din municipiul Galați

Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, contractul de finanţare nr. 1560/23.06.2022 pentru proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru unitățile școlare din municipiul Galați”, Cod SMIS 2014+ 143280, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară prin dotarea unităților de învațământ preuniversitar de stat din Municipiul Galați cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.

 

Obiectivele specifice:

 • Dotarea a 48 unități de învățământ preuniversitar cu echipamente și dispozitive de protecție pentru elevi și cadre didactice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.
 • Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare - 48 unități de învățământ dotate cu echipamente de protecție pentru elevi, cadre didactice, etc, dotate / sprijinite prin proiect pentru gestionarea crizei sanitare.
 • Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.597.848,43 lei

  Perioada de implementare a proiectului: 01.08.2020 – 31.08.2023

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020.

  Date de contact: Manager proiect – Vlad-Aurelian GOGONCEA, tel. 0236 321 255, e-mail: fondurieuropene@primariagalati.ro.

  Comunicat de presă 

  Data: Iulie 2022

  „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”

   

  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”, cod SIPOCA 1203, cod SMIS 155078. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP16/2021 - „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”; Axa prioritară 2. „Administratie publică si sistem judiciar accesibile şi transparente”; Obiectivul Specfic 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”

  Obiectivul general al proiectului: Constă în simplificarea procedurilor administrative, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud–Est, prin extinderea unei platforme integrate reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și asigurarea accesului online la seviciile publice gestionate partajat.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  • OS1: Implementarea unei platforme informatice integrate prin introducerea unor module aplicative noi și integrarea cu cele existente, din perspectiva front-office, dar și back-office ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Municipiului Tecuci pentru serviciile furnizate partajat de catre UAT. OS 1 se va îndeplini prin activitatea 1 și va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R3, domeniul vizat D.
  • OS 2: Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de circa 50 persoane din cadrul serviciilor furnizate partajat de către UAT Municipiul Tecuci, în ceea ce privește utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului. OS 2 se va îndeplini prin Activitatea 1.2 şi va conduce la atingerea rezultatului R5.

  Rezultate așteptate:

  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 1 – o platformă informatică integrată extinsă ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor, din perspectiva back-office, cât și front-office, asigurând accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate partajat de UAT;
  • Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul UAT Municipiul Tecuci îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2 – 50 persoane din cadrul grupului țintă, instruite și certificate în ceea ce privește utilizarea noilor soluții informatice implementate în cadrul proiectului.

  Valoarea totală a proiectului este de 2.999.634,40 lei, din care:

  • Valoare cofinanțare Uniune Europeană: 2.549.689,24 lei,
  • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național952,47 lei
  • Valoarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Municipiul Tecuci: 59.992,69 lei

  Data începere proiect: 14.04.2022

  Durată de implementare: 14 luni

  Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro Persoana de contact: Hasan Valeriu Gabriel - manager proiect.

  Serviciul Public Ecosal în calitate de operator Dezinsecţie-Dezinfecţie-Deratizare (DDD) continua campania de combatere a insectelor zburătoare şi târâtoare, care provoacă disconfort , ce se  va desfasura  în  perioada 25.07.2022 – 29.07.2022   prin  combatere aeriană şi terestră în spaţiile deschise la nivelul Municipiului Galati.

  Programul intervenţiilor va fi urmatorul:

  -25.07.2022 – 29.07.2022 în intervalul orar 22.00-05.00   se va interveni la sol cu SPRAY CANNON – (ULV MARE), GENERATOR  ULV SAE 27 HP (ULV MIC) şi TUN CEAŢĂ TERMICĂ:

  -26.07.2022 -27.07.2022 în intervalul orar  05.00 – 09.00 se va interveni aerian cu aeronavă de tip elicopter dotat cu instalaţii ULV;

  -28.07.2022 -29.07.2022 în intervalul orar 04.00-08.00 se va interveni la sol cu atomizoarele din dotare.

   

  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7727 din 10.05.2022 pentru proiectul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Galați, cod SMIS 137465, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7regiuni.

  Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

  Obiectivul specific al proiectului are în vedere creșterea performanței energetice a clădirii situate în municipiul Galați, strada Saturn, nr. 26, în care-și desfășoară activitatea Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional.

  Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.804.513,49 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 3.713.788,18 lei.

  Durata de implementare a proiectului: 01.05.2019 – 30.11.2023.

  Date de contact: Manager proiect – Burtea Ionel, Director executiv Direcția Patrimoniu în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307703, e-mail: ionel.burtea@primariagalati.ro

  Eurodeputatul Dan Nica, liderul Delegaţiei PSD din Parlamentul European, cere, într-o scrisoare adresată Preşedintei Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen (vezi atașamentul de mai jos ↓), măsuri urgente pentru combaterea creşterii preţurilor la energie. Apelul social-democratului vine în contextul în care Comisia Europeană va adopta, săptămâna viitoare, un Plan de acţiune pentru pregătirea de iarnă.
  "Întreruperea fără precedent a aprovizionării cu gaze, combinată cu creşterile record ale preţurilor la energie, pot duce UE la un impact social şi economic devastator în această iarnă. Vremurile excepţionale pe care le trăim necesită măsuri de urgenţă, în care Uniunea trebuie să acţioneze rapid şi să fie mai unită ca niciodată. Planul de acţiune pentru iarnă are nevoie de soluţii pentru atenuarea  costului crizei pentru consumatori, dar pentru a fi eficient, ar trebui să includă şi măsuri de urgenţă pentru abordarea preţurilor la energie. Solicit Comisiei Europene să acţioneze ferm împotriva acţiunilor speculative, prin impozitarea profiturilor extraordinare", a declarat liderul europarlamentarilor PSD.
  Dan Nica a solicitat ca Planul de acţiune pentru pregătirea pentru iarnă să includă următoarele măsuri: reducerea decalajului dintre preţurile de achiziţie ale gazelor naturale şi preţurile pieţei en gros; limitarea numărului de intermediari între producători şi cumpărători; extinderea domeniului de aplicare a regimului de limite la produse energetice si alimente; decuplarea preţurilor gazelor naturale de la preţurile energiei electrice.
  "Având în vedere sensibilitatea deciziilor care vor fi luate, pentru a avea succes, Planul necesită ca toate instituţiile UE să fie implicate, inclusiv Parlamentul European, în condiţiile în care planul vizează implementarea prevederilor ce decurg din Reglementarea Securităţii Aprovizionării cu Gaze, tratate în cadrul procedurii legislative ordinare. Parlamentul European lucrează deja cu viteză maximă pentru adoptarea propunerii legislative RepowerEU si a demonstrat că are capacitatea de a lucra responsabil, în procedură de urgenţă, în cazul propunerii legislative privind stocarea gazelor. Parlamentul European şi Grupul S&D vor fi întotdeauna parteneri deschişi şi de încredere şi sper ca PE să fie pe deplin implicat în procesul decizional", a subliniat Dan Nica în apelul adresat preşedintei Comisiei Europene.
  Iniţiativa europarlamentarului PSD este susţinută de toţi liderii social-democraţi din Comisia de Energie şi Industrii a Parlamentului European.

  Pagina 1 din 17