Joi, 29 Aprilie 2021 11:21

Cum se face conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic ANAF Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţă faptul că prin O.P.A.N.A.F. nr 435/2021 s-a aprobat Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscal (AMEF), la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Procedura de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic MF-ANAF a devenit operaţională începând cu 31.03.2021.
Operatorii economici, cu sprijinul distribuitorilor autorizaţi/unităţilor acreditate de service, au obligaţia realizării conectării caselor de marcat până cel târziu:
- 30.06.2021 în cazul marilor contribuabili;
- 30.11.2021 în cazul contribuabililor mijlocii şi mici;
- la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, dacă această operaţiune se realizează ulterior datelor 30.06.2021, respectiv 30.11.2021, în funcţie de categoria operatorilor economici care deţin aparatele de marcat electronice fiscale.
Astfel, operatorii economici se adresează distribuitorilor autorizaţi/unităţilor acreditate de service cu solicitarea intervenţiei acestora în scopul trecerii aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în profil online şi implicit conectarea la sistemul informatic.
Operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale asigură, cu caracter permanent, îndeplinirea condiţiilor pentru menţinerea conexiunii (de exemplu asigură neîntreruperea serviciilor de internet etc.). După realizarea conectării aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul economic deţinător al aparatului de marcat, poate verifica, prin intermediul serviciului Spaţiu Privat Virtual, eventuale mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite, referitoare la disfuncţionalităţile transmiterii fişierelor de la AMEF la sistemul informatic.
Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale până la momentul realizării conectării vor fi transmise de operatorul economic (deţinător al AMEF), prin depunerea declaraţiei A4200 (sau, după caz, a declaraţiei F4109, dacă casele de marcat nu au fost utilizate) până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare.
Operatorii economici care deţin aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii au obligaţia de a informa ANAF cu privire la această situaţie, prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere, care se transmite organului fiscal exclusiv online prin transmiterea formularului F4110, cu respectarea următoarelor termene:
- până la data de 30.06.2021 operatorii economici din categoria marilor contribuabili;
- până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;
- în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, pentru operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.7.2021, respectiv 1.12.2021.
Aceşti operatori economici îşi îndeplinesc în continuare, conform legii, obligaţiile declarative privind transmiterea datelelor fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, prin depunerea declaraţiei A4200 sau, după caz, a formularului 4109 „Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“.
Pe site-ul www.anaf.ro, contribuabilii pot găsi mai multe informaţii cu privire la obligaţia şi modalitatea de realizare a conectării aparatelor de marcat electronice fiscale consultând Ghidul de conectare a caselor de marcat, Declaraţia C802, O.M.F.  435/2021, prin accesarea link-ului  https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF.

Lasă un comentariu