Luni, 26 Septembrie 2022 13:31

Cum se deschide procedura concordatului preventiv în România Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Concordatul preventiv constă într-un contract între debitor şi creditori prin care sunt satisfăcute cerinţele creditorilor, cu implicaţii de ordin personal şi patrimonial, desfăşurându-se în scopul evitării procedurii falimentului. Prin intermediul concordatului preventiv sunt luate măsuri de redresare financiară. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, insolvenţă/ reorganizare judiciară şi faliment pentru a vă oferi îndrumare în legătură cu deschiderea procedurii de concordat preventiv.
Debitorul aflat în stare de dificultate poate recurge la procedura de concordat preventiv. Competenţa de soluţionare a cererilor referitoare la procedura concordatului preventiv aparţine judecătorului sindic de la tribunalul în jurisdicţia căruia se află sediul debitorului.

Care sunt atribuţiile judecătorului sindic

Conform Legii 85/2014 judecătorul sindic se pronunţă cu privire la:
a) soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv;
b) numirea administratorului concordatar contractat de către debitor;
c) omologarea, la cererea administratorului concordatar, a planului de restructurare;
d) verificarea legalităţii constituirii categoriilor şi subcategoriilor de creanţe în vederea exercitării dreptului de vot asupra planului de restructurare;
e) judecarea contestaţiilor;
f) dispunerea, prin încheiere, a menţinerii sau prelungirii suspendării judiciare a executărilor silite contra debitorilor sau ridicarea suspendării în condiţiile prezentului capitol;
g) soluţionarea cererii de închidere a procedurii de concordat preventiv;
h) orice alte atribuţii prevăzute de lege.
Un avocat specializat în drept comercial, insolvenţă şi faliment vă poate îndruma în procedura deschiderii concordatului preventiv.

Cum se poate deschide procedura concordatului preventiv

Conform Legii 85/2014, procedura concordatului preventiv este deschisă printr-o cerere de deschidere a procedurii. Dacă sunt îndeplinite condiţiile, judecătorul sindic va admite cererea şi va dispune deschiderea procedurii de concordat preventiv. Încheierea se comunică şi către registrul în care debitorul este înregistrat.
În termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii concordatului preventiv, administratorul elaborează planul de restructurare pentru satisfacerea cerinţelor creditorilor.
Planul de restructurare este supus votului creditorilor, iar după aprobarea lui, acesta este supus omologării de către judecătorul sindic în termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului verbal de aprobare a planului de restructurare. Momentul omologării planului de restructurare reprezintă momentul deschiderii procedurii concordatului preventiv. Din momentul deschiderii procedurii concordatului preventiv, sunt suspendate de drept atât executările silite îndreptate împotriva debitorului, cât şi cursul prescripţiei de a cere executarea silită pentru o perioadă de maximum 4 luni, dar nu mai târziu de data pronunţării unei hotărâri de omologare a planului de restructurare sau de închidere a procedurii.
De la data omologării până la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti de încetare a procedurii concordatului preventiv nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor la cererea unui creditor afectat.
Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, insolvenţă/ reorganizare judiciară şi faliment, care vă poate sfătui cu privire la deschiderea procedurii concordatului preventiv pentru satisfacerea cerinţelor creditorilor. (sursa Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România)

Lasă un comentariu