Vineri, 20 Ianuarie 2023 13:50

Convocator şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi 26 ianuarie 2023 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 36

din 20 ianuarie 2023

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 26 ianuarie 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 26 ianuarie 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cătălin MOROȘAN.

Iniţiator:

Costel Fotea

2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti  (U.A.T. a oraşului Bereşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti  (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti  (U.A.T. a comunei Cerţeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti  (U.A.T. a comunei Iveşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti  (U.A.T. a comunei Priponeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti  (U.A.T. a comunei Rădeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni).

Iniţiator:

Costel Fotea

10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu  (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu).

Iniţiator:

Costel Fotea

11. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

12. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

13. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

14. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 365/ 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A.Urechia Galați - Corp A”.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

16. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 364/ 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

17. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

19.Aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

20. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

21. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 123 /27.05.2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de execuție privind realizarea obiectivului de investiție ”DRUMURI DE ACCES TMB GALAȚI ȘI DEPOZIT VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

22. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 13A”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

23. Aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Iniţiator:

Costel Fotea

24. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

25. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

26. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022, privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare.                                                                       

Iniţiator:

Costel Fotea

27. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2023-2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

28. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2023-2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

29. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

30. Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate (medici) din cadrul Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

31. Aprobarea tarifelor minime lunare de închiriere a imobilelor din domeniul public al Judeţului Galaţi şi administrarea spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

32. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.924 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2023 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2024-2026.

Iniţiator:

Costel Fotea

33. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026.

Iniţiator:

Costel Fotea

34. Validarea desemnării nominale a domnului Ioan-Adrian POPESCU, reprezentant al comunităţii Judeţului Galaţi, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

35. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 25.01.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

      Secretarul General al Judeţului 

                       Ionel Coca

Lasă un comentariu