Începând cu data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr. 111/2020, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului trebuie să depună la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind…
PREŞEDINTEDISPOZIŢIA NR. 260din 30 aprilie 2021 privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru marţi, 04 mai 2021, ora 10.30 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (6)…
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţă faptul că prin O.P.A.N.A.F. nr 435/2021 s-a aprobat Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscal (AMEF), la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de conectare a caselor de…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 236 din 14 aprilie 2021 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 20 aprilie 2021, ora 1400 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),…
În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 210 din 24 martie 2021 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marți, 30 martie 2021, ora 1100 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),…
Marți, 23 Martie 2021 15:35

ANAF a publicat trei documente strategice

Scris de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituţional, la rubrica Transparenţă decizională, trei dintre strategiile ce vor fi implementate pe parcursul următorilor ani, respectiv Strategia ANAF pentru perioada 2021-2024, Strategia de digitalizare (2021-2025) şi Planul de comunicare (2021). Strategia ANAF 2021-2024 vizează două aspecte majore pentru activitatea…
Vineri, 12 Martie 2021 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 12.03.2021

Scris de
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 05.04.2021-21.04.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de INSPECTOR DE SPECIALITATE I – Direcţia tehnică (Serviciul drumuri şi poduri).   Condiţii participare concurs: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,…
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi derulează o campanie de informare a contribuabililor şi vine în sprijinul acestora, pentru conformarea voluntară la declararea şi plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat general consolidat. Astfel, pentru asigurarea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, AJFP Galaţi aminteşte contribuabililor care…
Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi obligaţii care privesc persoana şi bunurile copilului. Ea se exercita numai în interesul copilului, ambii părinţi răspunzând pentru creşterea copiilor minori. Părinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care să asigure dezvoltarea sa fizică, mintală, spirituală, morală şi socială în mod…
Vineri, 05 Martie 2021 00:00

COMUNICAT DE PRESĂ 05.03.2021

Scris de
Municipiul Galaţi este partener în proiectul BLUACT – Blue Growth Cities in Action, care a fost aprobat spre finanțare în cadrul programului URBACT III. BluAct este o rețea de șapte orașe portuare europene, printre care se numără Piraeus (Grecia), Matosinhos (Portugalia), Burgas (Bulgaria), Mataro (Spania), Ostend (Belgia), Galati și Salerno…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 49 din 17 februarie 2021 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 23 februarie 2021, ora 1400 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),…
Asociația Grupul de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați, cu sediul în orașul TARGU BUJOR , județul Galați, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 România, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul format din oras TARGU BUJOR, comunele…
Utilizatorii pot încheia un contract de telefonie, internet sau televiziune şi de la distanţă, de cele mai multe ori, aceste contracte fiind iniţiate printr-un apel telefonic primit de la furnizor. În contextul sanitar actual, acest tip de prezentare a ofertelor şi de încheiere a unor noi contracte prin intermediul mijloacelor…
Luni, 01 Februarie 2021 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI - 01.02.2021

Scris de
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 22.02-03.03.2021 la sediul precizat mai sus, concurs ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie: INSPECTOR DE SPECIALITATE I – Compartimentul Programe, Direcţia Programe: Pentru participare la concurs sunt necesare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,…
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 25 din 22 ianuarie 2021 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 ianuarie 2021, ora 1200 Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi; Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),…
Având în vedere politica sa orientată spre client, Electrica Furnizare vine în întâmpinarea consumatorilor casnici cu noi măsuri menite să faciliteze accesul acestora în piaţa liberă, oferindu-le timpul necesar să studieze ofertele concurenţiale şi să o aleagă pe cea potrivită lor. Astfel, compania oferă benevol un discount consumatorilor care doresc…
Pagina 1 din 33