Marți, 29 Iunie 2021 13:35

Casa de Pensii Galaţi: Precizări referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 168/2021 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Galaţi aduce precizări referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 168/2021. Astfel, Legea nr. 168/2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 23.06.2021 în vigoare la data de 26.06.2021) prelungeşte termenul de încheiere a contractelor de asigurare socială până la data de 31.08.2023 inclusiv, faţă de data de 31.08.2021, prevăzută la art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 163/2020. De asemenea, se prelungeşte şi termenul pentru plata contribuţiei de asigurări sociale datorată ca urmare a încheierii contractului de asigurare socială, aceasta fiind 31.08.2023 (a se vedea în acest sens art. 5 alin. 1).

Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi solicitată până la data de 31.08.2023 inclusiv. Perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 6 ani calendaristici anterior lunii încheierii contractului. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2023. Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată, care se achită într-o tranşă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. În situaţia contractelor de asigurare socială încheiate în data de 31.08.2023, plata contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranşă, în aceeaşi zi.

Având în vedere reglementările mai sus menţionate, CJP Galaţi menţionează faptul că pentru contractele de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 anterior datei de 26.06.2021, în cazul persoanelor care nu au achitat integral contribuţia de asigurări sociale datorată până la data de 25.06.2021 inclusiv, plata acesteia se poate efectua în continuare până la 31.08.2023. Totodată, precizează faptul că punctul 3 al articolului unic al Legii nr. 168/2021 modifică modelul de contract atât cu privire la data până la care se efectuează plata, cât şi cu privire la durata contractului. Persoanele care au încheiat contractul de asigurare în temeiul O.U.G. nr. 163/2020, anterior datei de 26.06.2021, şi nu au efectuat plata integrală, vor fi notificate, precizâdu-li-se posibilitatea efectuării plăţii până la data de 31.08.2023. În cazul acestor persoane, perioada pentru care s-au asigurat, prin contractul de asigurare socială încheiat în baza O.U.G. nr. 163/2020, rămâne aceeaşi, dar plata datorată se poate efectua până la 31.08.2023, informează CJP Galaţi.

Lasă un comentariu