Duminică, 07 Martie 2021 00:00

AJFP Galaţi informează: Cum se face declararea veniturilor din chirii de către persoanele fizice Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi derulează o campanie de informare a contribuabililor şi vine în sprijinul acestora, pentru conformarea voluntară la declararea şi plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat general consolidat.

Astfel, pentru asigurarea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, AJFP Galaţi aminteşte contribuabililor care sunt obligaţiile declarative în situaţia în care se obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii).

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, respectiv închiriază bunuri mobile şi imobile, cum ar fi apartamente, camere situate în locuinţe proprietate personală închiriate în scop turistic sau bunuri agricole (terenuri cu destinaţie agricolă, animale, maşini, utilaje agricole) au obligaţia de a declara veniturile realizate prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal (cu excepţiile reglementate de lege) au obligaţia să declare aceste venituri prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi şi respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori.

Persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, au obligaţia să  declare aceste venituri la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – la cap. I - Date privind veniturile realizate.

Ţinând cont de contextul epidemiologic din această perioadă, si pentru evitarea deplasărilor la sediile unităţilor fiscale, se recomandă  să depuneţi declaraţia unică utilizând Spaţiul Privat Virtual (SPV).

Pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV) se accesează site-ul www.anaf.ro, secţiunea Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual/Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice.

SITUAŢII PARTICULARE:

- Impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor/bunurilor agricole se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit (arendaşi) la momentul plăţii venitului.

- Arendaşii au obligatia sa completeze şi să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile formularul 112- “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în care declară impozitul pe veniturile din arendă calculat şi reţinut.

- Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reţinut şi plătit de către arendaş este impozit final, iar  arendatorii mai au obligaţii declarative doar in ceea ce priveste declararea contribuţiei la asigurări sociale de sănătate, dupa caz.

Lasă un comentariu